«Προτάσεις για τον σχεδιασμό και την οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για μαθητές του Νηπιαγωγείου»

Επισυνάπτονται: 

571_ΑΠ_06.04.2020_Σχεδιασμός­_Οργάνωση_Εκπαιδευτικού Υλικού Εξ ΑΕ _ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥsigned

1. ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΘ.

2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ Γιώτα Αλεξάνδρου

3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΘ.

4. Από Όλους…Για Όλους Τους Άλλους

5. Από σπόρος… λουλούδι