Προτάσεις για τον σχεδιασμό και την οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για μαθητές του Νηπιαγωγείου

Επισυνάπτονται: 

566_ΑΠ_06.04.2020_ΣΕΕ ΠΕ 60 ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ_ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-1Εξ ΑΕsigned

ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΘ.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ Γιώτα Αλεξάνδρου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ Από σπόρος… λουλούδι-1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΘ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ