Πρόγραμμα Διαδικτυακής Ημερίδας

Περιφερειακή Διεύθυνση

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής


2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

«Η Συμβουλευτική στη σχολική κοινότητα:

αναδεικνύοντας τις δυνατότητες αξιοποίησής της»

Σάββατο 10 Απριλίου 2021

9:00-14:00

9:00-9:30

Έναρξη – Χαιρετισμοί

Γεώργιος  Κόσυβας,  Περιφερειακός  Διευθυντής  Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Αττικής  

Ζαχαρούλα Ταβουλάρη, Αναπλ. Οργανωτική Συντονίστρια του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Χαράλαμπος  Μπαμπαρούτσης,  Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας

Ιωάννης  Ψαχούλας,  Διευθυντής  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας

Ιωάννης  Σεχίδης,  Προϊστάμενος  1ου ΚΕ.Σ.Υ.  B’ Αθήνας

Μαριάννα Χατζοπούλου, Προϊσταμένη  2ου ΚΕ.Σ.Υ.  B’  Aθήνας

Προεδρείο:  Αλεξάνδρα Ασημακοπούλου ΣΕΕ ΠΕ02, Χρύσα Σπυροπούλου ΣΕΕ ΠΕ02

9:30- 10:00

«Η αξία της Συμβουλευτικής. Ο ρόλος της συμβουλευτικής ομηλίκων στην εκπαίδευση»

Μαρία Μαλικιώση-Λοΐζου, Ομότιμη καθηγήτρια Συμβουλευτικής, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Ε.Κ.Π.Α.

10:00-10:10

Συζήτηση- Σχολιασμός

10:10-10:30

«Επιδιώκοντας μια αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογένειας»

Ράνυ Καλούρη, Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος  Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

10:30-10:40

Συζήτηση- Σχολιασμός

Προεδρείο:  Δήμητρα Μακρή ΣΕΕ ΠΕ80, Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης ΣΕΕ ΕΑΕΕ

10:40-11:00

«Ο Συμβουλευτικός Ρόλος του Εκπαιδευτικού ως Παράγοντας Ψυχικής Ισορροπίας και Κίνητρο Μάθησης για τους/τις  Μαθητές/τριες»

Γεώργιος Κλεφτάρας, Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας- Ψυχοπαθολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

11:00-11:10

Συζήτηση-Σχολιασμός

Προεδρείο:  Παναγιώτα Κοταρίνου ΣΕΕ ΠΕ03, Χριστίνα Παπαζήση ΣΕΕ Εκπ/σης για την        Αειφορία

11:10- 11:30

«Αειφορία, αειφόρος ανάπτυξη και εκπαίδευση: Από την κόψη του ξυραφιού σε έναν καλύτερο κόσμο»

Μιχαήλ-Μάριος Σκούλλος, Ομότιμος καθηγητής Χημείας, Τμήμα Περιβάλλοντος & Ωκεανογραφίας, Ε.Κ.Π.Α.

11:30-11:40

Συζήτηση- Σχολιασμός

11:40- 12:20

Δ ι ά λ ε ι μ μ α

Προεδρείο:  Βασιλική Μιχαηλίδου ΣΕΕ ΠΕ60, Βαρβάρα Πρεβεζάνου ΣΕΕ ΠΕ60

12:20- 12:40

«Στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους κατά τη μετάβαση στο Δημοτικό σχολείο»

Ευθυμία Γουργιώτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

12:40-12:50

Συζήτηση-Σχολιασμός

Προεδρείο:  Μαρία Καπετανίδου ΣΕΕ ΠΕ70, Ματθαίος Πατρινόπουλος ΣΕΕ ΠΕ70

12:50-13:10

«Οι πολλαπλές διαδρομές της μετάβασης προς την εφηβεία και την ενηλικιότητα»

Λαμπρίνα Γιώτη, Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ.

13:10-13:20

Συζήτηση-Σχολιασμός

13:20-14:00

Συμπεράσματα–Κλείσιμο ημερίδας

Έλενα Μανιάτη ΣΕΕ ΠΕ70

Το πρόγραμμα της ημερίδας για εκτύπωση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΕΛΙΚΟ