Κεφάλαιο 45: Μονάδες μέτρησης του μήκους

Μονάδες Μήκους: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8443

Στη δραστηριότητα
αυτή οι μαθητές καλούνται να μετρήσουν μήκη σε τυχαίους προσανατολισμούς
χρησιμοποιώντας ένα ορθογώνιο ως μονάδα μέτρης του μήκους, χωρίς να κάνουν
χρήση των τυπικών μονάδων μέτρησης.

Το αρχείο για να λειτουργήσει απαιτεί flash και Java και πιθανόν να μην εργάζεται σε όλους τους υπολογιστές ειδικά σε αυτούς με πιο σύγχρονα λειτουργικά συστήματα. *

Εναλλακτικά προτείνονται:

Λόγοι και αναλογίες: https://www.geogebra.org/m/xQbu4dhy,

Μήκος και  περίμετρος: https://www.geogebra.org/m/Su2s5GZB

Κεφάλαιο 46: Γεωμετρικά σχήματα – Η περίμετρος

Αυλή – Περίμετρος – Εμβαδόν:  http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8446

Στη Δραστηριότητα
αυτή οι μαθητές στο περιβάλλον του λογισμικού Cabri geometry καλούνται να κατανοήσουν σε βάθος τις έννοιες του
εμβαδού και της περιμέτρου, υπολογίζοντας τα εμβαδά του ορθογωνίου και του
κυκλικού δίσκου, την περίμετρο του κύκλου και του πολύγωνου και εφαρμόζοντας
τις γνώσεις των μαθηματικών σε καθημερινά προβλήματα

Αρχείο του Gabri *

Τετράπλευρα: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8551

Στη δραστηριότητα
αυτή καλούνται οι μαθητές να επιτύχουν να σχεδιάζουν τα γεωμετρικά σχήματα του
τετραγώνου, του ορθογωνίου, του παραλληλογράμμου και του ρόμβου και να μελετούν
τις βασικές ιδιότητες τους

Αρχείο του  GEOMETER’S SKETCHPAD *

Εναλλακτικά: 

Χαρακτηριστικά των τετραπλεύρων: https://www.geogebra.org/m/aHsFZFCz#chapter/298 ***

Κεφάλαιο 47: Μονάδες μέτρησης της επιφάνειας

Μονάδες εμβαδού: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8442

Στο σενάριο αυτό οι
μαθητές κάνουν χρήση μη τυπικών τετραγωνικών, τριγωνικών και ορθογώνιων μονάδων
μέτρησης εμβαδού προκειμένου να καλύψουν επιφάνειες.

Το αρχείο για να λειτουργήσει απαιτεί flash και Java και πιθανόν να μην εργάζεται σε όλους τους υπολογιστές ειδικά σε αυτούς με πιο σύγχρονα λειτουργικά συστήματα. *

Εναλλακτικά: 

Εμβαδόν παραλληλογράμμου: https://www.geogebra.org/m/BX3BVanD 

Κεφάλαιο 48: Εμβαδό τετραγώνου, ορθογωνίου και ορθογώνιου τριγώνου

Το σπίτι- Υπολογισμός εμβαδού: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8439

Στη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές κάνοντας χρήση των εργαλείων αυτόματης μέτρησης υπολογίζουν μήκη και τα χρησιμοποιούν για τον υπολογισμό εμβαδών τετραγώνων, ορθογωνίων και τριγώνων

Αρχείο του Gabri *

Ορθογώνιο – Περίμετρος- Εμβαδόν: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8444

Στη Δραστηριότητα
αυτή οι μαθητές με τη χρήση δρομέων μεταβάλλουν μόνο το μήκος ενός ορθογωνίου ή
μόνο το πλάτος του ή και τα δύο ταυτόχρονα και μελετούν το πως μεταβάλλεται
αντίστοιχα το εμβαδόν και η περίμετρός του.

Αρχείο του  GEOMETER’S SKETCHPAD *

Εναλλακτικά προτείνονται οι δραστηριότητες

 

Εμβαδόν Τριγώνου: https://www.geogebra.org/m/EKXWvTR5***

 

Σύγκριση εμβαδών: https://www.geogebra.org/m/xZhDfQFp ***

Εμβαδόν Τετραγώνου: https://www.geogebra.org/m/JgUVbxXw

 

Εμβαδόν – Περίμετρος Ορθογωνίου: https://www.geogebra.org/m/j3XMeKM2 ***

https://www.geogebra.org/m/JgUVbxXw

Τάγκραμ: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8554

Στη δραστηριότητα
αυτή οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν το παζλ και κατά συνέπεια να
εξοικειωθούν με τα σχήματα του τριγώνου, του ορθογωνίου, και του τετραγώνου

Το αρχείο για να λειτουργήσει απαιτεί flash και πιθανόν να μην εργάζεται σε όλους τους υπολογιστές ειδικά σε αυτούς με πιο σύγχρονα λειτουργικά συστήματα. **

Εναλλακτικά αντίστοιχες δραστηριότητες με το Geogebra μπορούν να βρεθούν στη διεύθυνση https://www.geogebra.org/search/tangram ***

Κεφάλαιο 49: Γεωμετρικά στερεά – Ο όγκος

Ρομπότ- γεωμετρικά στερεά: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8936

Στη δραστηριότητα
αυτή οι μαθητές καλούνται να κατασκευάσουν το παζλ που απεικονίζει ένα ρομπότ
και που αποτελείται από τα κομμάτια διάφορων γεωμετρικών στερεών: τριών κύβων,
δύο κώνων, επτά κυλίνδρων, τεσσάρων σφαιρών και ενός ορθογωνίου
παραλληλεπιπέδου

Το αρχείο για να λειτουργήσει απαιτεί flash και πιθανόν να μην εργάζεται σε όλους τους υπολογιστές ειδικά σε αυτούς με πιο σύγχρονα λειτουργικά συστήματα. *

Γεωμετρικά Στερεά: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8941

Στη δραστηριότητα
αυτή εμφανίζονται αντικείμενα της καθημερινής ζωής και οι μαθητές καλούνται να
εντοπίσουν τα γεωμετρικά στερεά με τα οποία ταιριάζουν τα αντικείμενα αυτά.

Το αρχείο για να λειτουργήσει απαιτεί flash και πιθανόν να μην εργάζεται σε όλους τους υπολογιστές ειδικά σε αυτούς με πιο σύγχρονα λειτουργικά συστήματα. *

Εναλλακτικά προτείνονται:

Ορθογώνιο Παραλληλεπίπεδο: https://www.geogebra.org/m/nctsKxDy

Ταιριάζω αντικείμενα με στερεά σώματα:   https://www.geogebra.org/m/ajbteswj ***

Κεφάλαιο 50: Μονάδες μέτρησης του όγκου και της χωρητικότητας

Μονάδες όγκου: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8445

Στη Δραστηριότητα
αυτή οι μαθητές καλούνται να μετρήσουν τον όγκο μιας κανάτας χρησιμοποιώντας
μια σειρά από ποτήρια διαφορετικής χωρητικότητας κάθε φορά στα οποία έχουν όμως
τη δυνατότητα να αυξομειώνουν τον όγκο του νερού που θα περιέχουν

Το αρχείο για να λειτουργήσει απαιτεί flash και πιθανόν να μην εργάζεται σε όλους τους υπολογιστές ειδικά σε αυτούς με πιο σύγχρονα λειτουργικά συστήματα.*

Εναλλακτικά  https://www.geogebra.org/m/Bfq4c4yQ#material/vCVG4yav

Μετρώ με μονάδες όγκου:  http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8437

Οι μαθητές κάνοντας
χρήσης μιας σειράς δοχείων διαφορετικής χωρητικότητας μετρούν τον όγκο μιας
δεξαμενής

Το αρχείο για να λειτουργήσει απαιτεί flash και πιθανόν να μην εργάζεται σε όλους τους υπολογιστές ειδικά σε αυτούς με πιο σύγχρονα λειτουργικά συστήματα. *

Εναλλακτικά:

Ανάπτυγμα Κύβου: https://www.geogebra.org/m/Bfq4c4yQ#material/vCVG4yav *

Όγκος Παραλληλεπίπεδου: https://www.geogebra.org/m/GmxwWAta ***

Όγκος ορθογωνίων: https://www.geogebra.org/m/jWYEFkq5 ***

Διαισθητική δραστηριότητα για τον όγκο: https://www.geogebra.org/m/dp6ghmvv *** 

Επαναληπτικό 8ης Ενότητας

Τάγκραμ:  http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8554

Στη δραστηριότητα
αυτή οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν το παζλ και κατά συνέπεια να
εξοικειωθούν με τα σχήματα του τριγώνου, του ορθογωνίου, και του τετραγώνου

Το αρχείο για να λειτουργήσει απαιτεί flash και πιθανόν να μην εργάζεται σε όλους τους υπολογιστές ειδικά σε αυτούς με πιο σύγχρονα λειτουργικά συστήματα.*

Εναλλακτικά αντίστοιχες δραστηριότητες με το Geogebra μπορούν να βρεθούν στη διεύθυνση  ενδεικτικά https://www.geogebra.org/search/tangram ***