Τα καινούρια βιβλία για τα μαθηματικά της Ε΄ τάξης του δημοτικού είναι διαθέσιμα από το ψηφιακό σχολείο http://ebooks.edu.gr/. Στο διδακτικό πακέτο εκτός από τα δύο τεύχη του Βιβλίου του Μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών συμπεριλαμβάνεται και το Βιβλίο Εκπαιδευτικού.

Στην εισαγωγή του βιβλίου του Εκπαιδευτικού  (1) αναφέρονται :

 • οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες έχει δημιουργηθεί το εκπαιδευτικό υλικού
 • η δομή του εκπαιδευτικού υλικού

Σε κάθε ενότητα έχει καταγραφεί:

 • το θεωρητικό μέρος  για το μαθηματικό περιεχόμενο
 • συνοπτική περιγραφή για τις προηγούμενες γνώσεις των μαθητών/ήτριών και το νέο μαθηματικό περιεχόμενο
 • οι δυσκολίες που ενδέχεται να συναντήσουν οι μαθητές/ήτριες
 • εποπτικό υλικό που μπορεί να αξιοποιηθεί.

και για κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνονται:

 • οι στόχοι (προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα), προτεινόμενο εποπτικό υλικό – διδακτικά εργαλεία
  • ψηφιακά εργαλεία
  • περιγραφή των εργασιών: 

o   με ανάλυση των διδακτικών προσεγγίσεων των δραστηριοτήτων διερεύνησης,

o   επεξηγήσεις για τις εφαρμογές και τον αναστοχασμό,

o   τρόπους επίλυσης ορισμένων προβλημάτων και διευκρινήσεις.

Για διευκόλυνση των εκπαιδευτικών κατά την εκπαιδευτική πρακτική, έχουμε συγκεντρώσει τα ψηφιακά εργαλεία που προτείνονται  στο βιβλίο του εκπαιδευτικού ταξινομημένα, ανά ενότητα, ενώ έχουμε προσθέσει κάποιους επιπλέον  πόρους, που θεωρούμε ότι μπορούν να υποστηρίξουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι πρόσθετοι ψηφιακοί πόροι που έχουν προστεθεί από εμάς επισημαίνονται με τις φράσεις “Συμπληρωματικά” ή “Εναλλακτικά”

Μαζί με τους συνδέσμους υπάρχει η περιγραφή τους από το Φωτόδεντρο – όπου υπάρχει – και ο βαθμός δυσκολίας τους , με βάση την ευκολία χρήσης και εγκατάστασης αλλά και την προστιθέμενη παιδαγωγική αξία του,  που κρίνουμε ότι έχει. 

Οι περισσότερες πρόσθετες επιλογές, είναι από το δικτυακό τόπο  https://www.geogebra.org/ προσφέρονται στην εκπαιδευτική κοινότητα, είναι δωρεάν, τρέχουν ανεξαρτήτως του λειτουργικού συστήματος μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται. Στον ίδιο δικτυακό τόπο μπορείτε να αναζητήσετε επιπλέον δραστηριότητες και για άλλες ενότητες.

Τέλος στη σελίδα τεχνικά θέματα έχουμε καταγράψει μερικές παρατηρήσεις για τα επιπλέον προγράμματα και ρυθμίσεις που θα πρέπει να εγκατασταθούν ή να γίνουν για να λειτουργήσουν τα καλύτερα οι εφαρμογές. 

Περιμένουμε τις δικές σας προτάσεις και παρατηρήσεις για τον εμπλουτισμό του υλικού.

         (1) τα στοιχεία για τα περιεχόμενα του βιβλίου του εκπαιδευτικού έχουν αντληθεί από την παρουσίαση του διδακτικού πακέτου από τη συγγραφική ομάδα – με εισηγητές τους Ντίνο Βρυώνη, Βάσω Καρακώστα  και Γεώργιο Μπαραλή – στο ΥΠΠΕΘ.