Κεφάλαιο 23 : Χαρακτηριστικές
τιμές δεδομένων – Μέση τιμή

Οι εισπράξεις του κινηματογράφου:  http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4215?locale=el

Μικροπείραμα για τον μέσο όρο μέσα από τις εβδομαδιαίες εισπράξεις κινηματογράφου. To μικροπείραμα έχει δημιουργηθεί με χρήση εργαλείων δυναμικής γεωμετρίας και χειρισμού αλγεβρικών ψηφιακών συστημάτων (Geogebra). ***

Κεφάλαιο 24 : Πιθανότητες

Πειραματίζομαι με τις ρίψεις του ζαριού:  http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-6975

Στη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές δουλεύουν στα πλαίσια του μικρόκοσμου ‘Ζάρι’. Καλούνται να προβλέψουν τα αποτελέσματα συγκεκριμένου αριθμού ρίψεων και κατόπιν να πειραματιστούν με στόχο να επιβεβαιώσουν την ορθότητα της πρόβλεψής τους. Οι μαθητές εισάγονται σε βασικές έννοιες της στατιστικής μέσα από την προσομοίωση της ρίψης ενός ζαριού, ενώ παράλληλα έχουν στη διάθεσή τους ραβδογράμματα και πίνακες κατανομής συχνοτήτων που τους επιτρέπουν να ‘μεταφράζουν’ τις πληροφορίες της προσομοίωσης από τη μια μορφή αναπαράστασης στην άλλη. (Δύσκολο στην εγκατάσταση) *

Για την
αναπαραγωγή της Δραστηριότητας (αρχείο.mw2) απαιτείται το λογισμικό MicroWorlds
Pro ή το mwplugin.exe για την αναπαραγωγή των αρχείων τύπου .html. Μπορείτε να
αναζητήσετε το λογισμικό ή πληροφορίες γι’ αυτό στη σελίδα
http://photodentro.edu.gr/edusoft/
 

Το πρόσθετο για Firefox ή Internet Explorer μπορείτε να το κατεβάσετε από τη διεύθυνση http://www.microworlds.com/plugin/indexwin.html

Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί το «ζάρι» από τη σελίδα: https://academo.org/demos/dice-roll-statistics/ ***

ή και τα https://www.geogebra.org/m/Ejf3FhCP#material/RBr6yKut (κορώνα -γράμματα) ***

https://www.geogebra.org/m/Ejf3FhCP#material/HkquPrKU (ένα ζάρι)

https://www.geogebra.org/m/Ejf3FhCP#material/Cd3wsmqT (δύο ζάρια)