Οργανωτική Συντονίστρια του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. είναι η κα Μπαλτά Βενετία ΠΕ02, με αναπληρώτριά της την κα Ταβουλάρη Ζαχαρούλα ΠΕ70

Οι Συντονιστές /στριες Εκπαιδευτικού Έργου

Συντονιστής/ίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Κλάδος Ειδικότητας Κλάδος Συντονιστών/στριών  Εκπαιδευτικού Έργου Επικοινωνία
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Μιχαηλίδου Βασιλική ΠΕ60 ΠΕ60 Νηπιαγωγών  1syn60-at2@attik.pde.sch.gr  & https://blogs.sch.gr/mihmel/
Πρεβεζάνου Βαρβάρα ΠΕ60 ΠΕ60 Νηπιαγωγών  
Καπετανίδου Μαρία ΠΕ70 ΠΕ70 Δασκάλων  
Κατσιμάρδος Βασίλειος ΠΕ70 ΠΕ70 Δασκάλων vaskatsima@sch.gr
Μανιάτη Ελένη ΠΕ70  ΠΕ70 Δασκάλων  
Πατρινόπουλος Ματθαίος  ΠΕ70 -ΠΕ04.01 ΠΕ70 Δασκάλων  http://users.sch.gr/mpatrin
Ταβουλάρη Ζαχαρούλα  ΠΕ70 ΠΕ70 Δασκάλων  
Κοινές Ειδικότητες      
Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος ΠΕ70 Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης  
Παπαζήση Χριστίνα ΠΕ04 Εκπαίδευση για την Αειφορία  
Μαρκαντωνάκης Στυλιανός (έδρα στο 1ο ΠΕΚΕΣ) ΠΕ05 ΠΕ05 Γαλλικής  
Παπαχρίστου Ευτυχία ΠΕ06 ΠΕ06 Αγγλικής  
Χατζηιωάννου Αντιγόνη-Μέλισσα-Ίρις (έδρα στο 1ο ΠΕΚΕΣ) ΠΕ07 ΠΕ07 Γερμανικής  
Σταματοπούλου Μαρία ΠΕ08  ΠΕ08 Καλλιτεχνικών   
Λιούμπη  Παρασκευή ΠΕ11  ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής

https://lioumpi.blogspot.com/ 

Μαραγκός Κωνσταντίνος  ΠΕ86 ΠΕ86 Πληροφορικής

https://blogs.sch.gr/kmaragos/ 
(ΣΕΕ Πληροφορικής – Πληροφορική και Εκπαίδευση)

https://kmaragos.sites.sch.gr/ 
(Προσωπική ιστοσελίδα)

https://repo.kmaragos.sites.sch.gr/ 
(Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων ΤΠΕ)

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση      
Παπασημάκης Ιωάννης  (έδρα στο 1ο ΠΕΚΕΣ) ΠΕ01 ΠΕ01 Θεολόγων  
Ασημακοπούλου Αλεξάνδρα  ΠΕ02  ΠΕ02 Φιλολόγων  
Σπυροπούλου Χρυσούλα ΠΕ02 ΠΕ02 Φιλολόγων  
Κοταρίνου Παναγιώτα ΠΕ03  ΠΕ03 Μαθηματικών  
Ρούσσος Γεώργιος ΠΕ04  ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών  
Πατσός Χρήστος ΠΕ78 ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών  
(έδρα στο 1ο ΠΕΚΕΣ)
Αγγελάκη Μαριάννα ΠΕ79 ΠΕ79 Μουσικής  
(έδρα στο 1ο ΠΕΚΕΣ)
Μακρή Δήμητρα ΠΕ80 ΠΕ80 Οικονομίας 

 http://users.sch.gr/dimimakri/

Οικονομικές Επιστήμες

Βιογραφικό σημείωμα 

Μπουλάκη Αρχόντω  ΠΕ81  ΠΕ81 Πολιτικών Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων https://blogs.sch.gr/aboulaki/author/aboulaki/
Παρίσης Βασίλειος  ΠΕ82 ΠΕ82 Μηχανολόγων  
(έδρα στο 5ο ΠΕΚΕΣ)
Καραγιάννης Στυλιανός ΠΕ83 ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων  
(έδρα στο  6ο ΠΕΚΕΣ)
Χονδρογιάννης Ελευθέριος ΠΕ84 ΠΕ84 Ηλεκτρονικής  
(έδρα στο 4ο ΠΕΚΕΣ)
Μπελτέ Ουρανία ΠΕ87 ΠΕ87 Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας  
(έδρα στο 4ο ΠΕΚΕΣ)
Σωτηροπούλου Δήμητρα ΠΕ88 ΠΕ88 Γεωπονίας  
(έδρα στο 3ο ΠΕΚΕΣ)
Φατσέας Παναγιώτης ΠΕ89 ΠΕ89 Εφαρμοσμένων Τεχνών  
(έδρα στο 6ο ΠΕΚΕΣ)

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Δευτέρα  26 Νοεμβρίου 2018

 • Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, Βασίλειος Κατσιμάρδος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ 70- Δασκάλων διοργανώνει συνάντηση γνωριμίας και εργασίας με τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Σχολικών Μονάδων παιδαγωγικής και επιστημονικής ευθύνης του (βλ. πίνακα αποδεκτών), με θέμα: «Πλαίσιο λειτουργίας του ΠΕ.ΚΕ.Σ. και συνεργασία με τα σχολεία».  Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού από τις 11:00 μέχρι τις 12:30

 Η σχετική πρόσκληση

 • Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, Βαρβάρα Πρεβεζάνου, Σ.Ε.Ε. ΠΕ 60- Νηπιαγωγών διοργανώνει συνάντηση γνωριμίας και εργασίας με τους Προϊσταμένους και τις Προϊσταμένες των Σχολικών Μονάδων παιδαγωγικής και επιστημονικής ευθύνης της, δημόσιων και ιδιωτικών, των Δημοτικών Ενοτήτων Παπάγου, Χολαργού και Αγίας Παρασκευής (βλ. πίνακα αποδεκτών), με θέμα: «Πλαίσιο λειτουργίας του ΠΕ.ΚΕ.Σ. και συνεργασία με τα σχολεία».  Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού στις 13:15

Η σχετική πρόσκληση

Τρίτη  27 Νοεμβρίου

 •  Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, Ματθαίος Πατρινόπουλος , Σ.Ε.Ε. ΠΕ 70- Δασκάλων και Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, Σ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, διοργανώνουν συνάντηση γνωριμίας και εργασίας με τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Σχολικών Μονάδων παιδαγωγικής και επιστημονικής ευθύνης τους (βλ. πίνακα αποδεκτών) με θέμα: «Πλαίσιο λειτουργίας του ΠΕ.ΚΕ.Σ. και συνεργασία με τα σχολεία».  Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του 10ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ιωνίας από τις 11:00 μέχρι τις 12:30

 Η σχετική πρόσκληση

 • Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, Βασιλική Μιχαηλίδου, Σ.Ε.Ε. ΠΕ 60- Νηπιαγωγών διοργανώνει συνάντηση γνωριμίας και εργασίας με τους Προϊσταμένους και τις Προϊσταμένες των Σχολικών Μονάδων παιδαγωγικής και επιστημονικής ευθύνης της, των Δημοτικών Ενοτήτων Νέας Ιωνίας, Μεταμόρφωσης, Ηρακλείου και Ιδιωτικών  (βλ. πίνακα αποδεκτών), με θέμα: «Πλαίσιο λειτουργίας του ΠΕ.ΚΕ.Σ. και συνεργασία με τα σχολεία».  Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του 10ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ιωνίας στις 13:15.

 Η σχετική πρόσκληση

 • Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, Μαρία Καπετανίδου, Σ.Ε.Ε. ΠΕ 70- Δασκάλων διοργανώνει συνάντηση γνωριμίας και εργασίας με τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Σχολικών Μονάδων παιδαγωγικής και επιστημονικής ευθύνης της (βλ. πίνακα αποδεκτών), με θέμα: «Πλαίσιο λειτουργίας του ΠΕ.ΚΕ.Σ. και συνεργασία με τα σχολεία».  Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του 12ου Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου “Στεργιοπούλειο”  από τις 11:00 μέχρι τις 12:30  
 • Σχετικό Έγγραφο
 • Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, Βαρβάρα Πρεβεζάνου, Σ.Ε.Ε. ΠΕ 60- Νηπιαγωγών διοργανώνει συνάντηση γνωριμίας και εργασίας με τους Προϊσταμένους και τις Προϊσταμένες των Σχολικών Μονάδων παιδαγωγικής και επιστημονικής ευθύνης της, δημόσιων και ιδιωτικών, των Δημοτικών Ενοτήτων  Χαλανδρίου, Φιλοθέης και  Ψυχικού,  (βλ. πίνακα αποδεκτών) με θέμα: «Πλαίσιο λειτουργίας του ΠΕ.ΚΕ.Σ. και συνεργασία με τα σχολεία».  Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του του 12ου Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου “Στεργιοπούλειο”  στις 13:15
 • Σχετικό Έγγραφο
Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 
 • Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, Έλενα Μανιάτη, Σ.Ε.Ε. ΠΕ 70- Δασκάλων διοργανώνει συνάντηση γνωριμίας και εργασίας με τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Σχολικών Μονάδων παιδαγωγικής και επιστημονικής ευθύνης της (βλ. πίνακα αποδεκτών), με θέμα: «Πλαίσιο λειτουργίας του ΠΕ.ΚΕ.Σ. και συνεργασία με τα σχολεία».  Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πεύκης  από τις 11:00 μέχρι τις 12:30
 • Σχετικό Έγγραφο

 Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018 

 •  Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, Ζαχαρούλα Ταβουλάρη, Σ.Ε.Ε. ΠΕ 70- Δασκάλων και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, κλάδου ΣΕΕ: Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης  διοργανώνουν συνάντηση γνωριμίας και εργασίας με τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Σχολικών Μονάδων παιδαγωγικής και επιστημονικής ευθύνης τους (βλ. πίνακα αποδεκτών), με θέμα: «Πλαίσιο λειτουργίας του ΠΕ.ΚΕ.Σ. και συνεργασία με τα σχολεία».  Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του 15ου Δημοτικό  Σχολείο Αμαρουσίου   από τις 11:00 μέχρι τις 12:30. 
 • Σχετικό Έγγραφο
 • Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, Βαρβάρα Πρεβεζάνου, Σ.Ε.Ε. ΠΕ 60- Νηπιαγωγών και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, κλάδου ΣΕΕ: Ειδικής  Αγωγής και Ενταξιακής  Εκπαίδευσης  διοργανώνουν συνάντηση γνωριμίας και εργασίας με τους Προϊσταμένους και τις Προϊσταμένες των Σχολικών Μονάδων παιδαγωγικής και επιστημονικής ευθύνης τους, (βλ. πίνακα αποδεκτών) με θέμα: «Πλαίσιο λειτουργίας του ΠΕ.ΚΕ.Σ. και συνεργασία με τα σχολεία».  Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πεύκης  στις 13:15
 • Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, Βασιλική Μιχαηλίδου, Σ.Ε.Ε. ΠΕ 60- Νηπιαγωγών διοργανώνει συνάντηση γνωριμίας και εργασίας με τους Προϊσταμένους και τις Προϊσταμένες των Σχολικών Μονάδων παιδαγωγικής και επιστημονικής ευθύνης της, των Δημοτικών Ενοτήτων Νέας Ιωνίας, Μεταμόρφωσης, Ηρακλείου και Ιδιωτικών  (βλ. πίνακα αποδεκτών), με θέμα: «Πλαίσιο λειτουργίας του ΠΕ.ΚΕ.Σ. και συνεργασία με τα σχολεία».  Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς “Γεώργιος Δροσίνης” στις 13:15.

 

Τετάρτη 28 Νοεμβρίου

 •  Οι Συντονιστές και Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου, Ευάγγελος Κανίδης,  Σ.Ε.Ε. ΠΕ 86 – Πληροφορικής, Ευτυχία Παπαχρίστου, Σ.Ε.Ε. ΠΕ 06 – Αγγλικής και Γεώργιος Ρούσσος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ 04 – Φυσικών Επιστημών, διοργανώνουν συνάντηση γνωριμίας και εργασίας με τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Σχολικών Μονάδων παιδαγωγικής ευθύνης τους (βλ. πίνακα αποδεκτών) με θέμα: «Πλαίσιο λειτουργίας του ΠΕ.ΚΕ.Σ. και συνεργασία με τα σχολεία».  Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του 2ου ΓΕΛ Χαλανδρίου από τις 10:00 μέχρι τις 11:30
 • Οι Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου, Παρασκευή Λιούμπη,  Σ.Ε.Ε. ΠΕ 11 – Φυσικής Αγωγής, Βενετία Μπαλτά, Σ.Ε.Ε. ΠΕ 02 Φιλολόγων και Αρχόντω Μπουλάκη, Σ.Ε.Ε. ΠΕ 81 Πολιτικών Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων, διοργανώνουν συνάντηση γνωριμίας και εργασίας με τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Σχολικών Μονάδων παιδαγωγικής ευθύνης τους (βλ. πίνακα αποδεκτών) με θέμα: «Πλαίσιο λειτουργίας του ΠΕ.ΚΕ.Σ. και συνεργασία με τα σχολεία».  Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του 1ου ΓΕΛ Χολαργού από τις 12:00 μέχρι τις 13:30

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου

 • Οι Συντονιστές και Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου, Παναγιώτα Κοταρινού,  Σ.Ε.Ε. ΠΕ 03 – Μαθηματικών, Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, Σ.Ε.Ε. ΠΕ 70 Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης και Χριστίνα Παπαζήση, Σ.Ε.Ε. ΠΕ 04 Εκπαίδευσης για την Αειφορία, διοργανώνουν συνάντηση γνωριμίας και εργασίας με τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Σχολικών Μονάδων παιδαγωγικής ευθύνης τους (βλ. πίνακα αποδεκτών) με θέμα: «Πλαίσιο λειτουργίας του ΠΕ.ΚΕ.Σ. και συνεργασία με τα σχολεία».  Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του 8ου Γυμνασίου Χαλανδρίου από τις 10:00 μέχρι τις 11:30
 • Οι Συντονιστές και Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου, Παρασκευή Λιούμπη,  Σ.Ε.Ε. ΠΕ 11 – Φυσικής Αγωγής, Μακρή Δήμητρα,  Σ.Ε.Ε. ΠΕ 80 – Οικονομίας και Γεώργιος Ρούσσος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ 04 – Φυσικών Επιστημών, διοργανώνουν συνάντηση γνωριμίας και εργασίας με τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Σχολικών Μονάδων παιδαγωγικής ευθύνης τους (βλ. πίνακα αποδεκτών) με θέμα: «Πλαίσιο λειτουργίας του ΠΕ.ΚΕ.Σ. και συνεργασία με τα σχολεία».  Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του 2ου ΓΕΛ Αμαρουσίου από τις 12:00 μέχρι τις 13:30

Παρασκευή 30 Νοεμβρίου

 • Οι Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου, Σταματοπούλου Μαρία,  Σ.Ε.Ε. ΠΕ 08 – Καλλιτεχνικών  και Σπυροπούλου Χρυσούλα, Σ.Ε.Ε. ΠΕ 02 Φιλολόγων, διοργανώνουν συνάντηση γνωριμίας και εργασίας με τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Σχολικών Μονάδων παιδαγωγικής ευθύνης τους (βλ. πίνακα αποδεκτών) με θέμα: «Πλαίσιο λειτουργίας του ΠΕ.ΚΕ.Σ. και συνεργασία με τα σχολεία».  Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του ΕΠΑΛ Αναβρύτων από τις 12:00 μέχρι τις 13:30

Διοικητική Υποστήριξη 

Διοικητική υποστήριξη του ΠΕ.Κ.Ε.Σ.: Παρασκευή Παγώνη και Μάγδα Στεφάνοβιτς