Κεφάλαιο 4 : Οι φυσικοί αριθμοί

Λάθος στην Πληκτρολόγηση:  http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3758?locale=el

Oι μαθητές ψάχνουν να βρουν το λάθος που έχει γίνει στην πληκτρολόγηση κατά τον υπολογισμό ενός αριθμού. **

Μικροπείραμα για τη γραφή μεγάλου αριθμού με μεικτή γραφή, τον νοερό υπολογισμό γινομένου του επί έναν αριθμό και την αξία θέσης των ψηφίων του.

Το μικροπείραμα έχει δημιουργηθεί με την εφαρμογή Adobe Flash Player. 

Ο πιο μεγάλος τετραψήφιος αριθμός: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3751?locale=el   

Οι μαθητές προσπαθούν να συνθέσουν το μεγαλύτερο τετραψήφιο αριθμό, αν έχουν συγκεκριμένο αριθμό διαθέσιμων πούλιων σε άβακα **

Μικροπείραμα για τη διάταξη αριθμών μέχρι το 7.000. Το μικροπείραμα έχει δημιουργηθεί με την εφαρμογή Geogebra.

Κεφάλαιο 5: Αξία θέσης ψηφίου στους φυσικούς αριθμούς

Μεγάλοι φυσικοί αριθμοί: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8663?locale=el 

Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές εμπλέκονται σε μια δραστηριότητα συμβολικής έκφρασης και αναπαράστασης ενός μεγάλου φυσικού αριθμού. Καλούνται, λοιπόν, να αναπαραστήσουν με μπίλιες στο ηλεκτρονικό αριθμητήριο έναν αριθμό και να τον ονομάσουν.   **

Το αρχείο για να λειτουργήσει απαιτεί Java και πιθανόν να μην εργάζεται σε όλους τους υπολογιστές.

Πειράζει να αλλάξω δύο ψηφία;  http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3745?locale=el

Μικροπείραμα για τη διαχείριση αριθμών έως το 1.000.000 και την αξία τωνψηφίων τους. To μικροπείραμα έχει δημιουργηθείμε την εφαρμογή Geogebra. **

Με το ένα πούλι στο εκατομμύριο: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3755?locale=el

Μικροπείραμα για τη δημιουργία αριθμών με ένα πούλι στο εκατομμύριο, την αναγνώριση της αξίας θέσης των ψηφίων τους και τη διάταξη τους. Το μικροπείραμα έχει δημιουργηθεί με την εφαρμογή Geogebra.  **

Συμπληρωματικά:  https://www.geogebra.org/m/KsZxtANS

Κεφάλαιο 6: Σύγκριση και διάταξη
φυσικών αριθμών

Μεγάλοι φυσικοί αριθμοί: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8663

Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές εμπλέκονται σε μια δραστηριότητα συμβολικής έκφρασης και αναπαράστασης ενός μεγάλου φυσικού αριθμού. Καλούνται, λοιπόν, να αναπαραστήσουν με μπίλιες στο ηλεκτρονικό αριθμητήριο έναν αριθμό και να τον ονομάσουν.

Το αρχείο για να λειτουργήσει απαιτεί Java και πιθανόν να μην εργάζεται σε όλους τους υπολογιστές. **

Εναλλακτικά προτείνεται: https://www.geogebra.org/m/jKMfZCW9 ***

Κεφάλαιο 7: Στρογγυλοποίηση
στους φυσικούς αριθμούς

3-2-1 Εκτόξευση: http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-2224

Μικροπείραμα για την εμπέδωση της στρογγυλοποίησης ενός αριθμού αλλά κι εξάσκηση στην εκτίμηση αυτού μέσα από ένα παιγνίδι σχετικό με την εκτόξευση ενός πυραύλου. To μικροπείραμα έχει δημιουργηθεί με χρήση εργαλείων δυναμικής γεωμετρίας και χειρισμού αλγεβρικών ψηφιακών συστημάτων (Geogebra) **

Διαβάστε τις οδηγίες που βρίσκονται σε καρτέλα στο αριστερό μέρος της σελίδας και το κουμπί της μεγέθυνσης.

Συμπληρωματικά: https://www.geogebra.org/m/jPUN0U1P