Κεφάλαιο 36: Μετράω και σχεδιάζω
σε κλίμακες

Αποστάσεις σε χάρτη και κλίμακα: http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-1901

Χρησιμοποιώντας έναν χάρτη που μπορεί να αυξομειωθεί δυναμικά και τη δυνατότητα του λογισμικού να μετρά αποστάσεις, οι μαθητές υπολογίζουν την πραγματική απόσταση δύο πόλεων ή την απόσταση τους στο χάρτη ή την κλίμακα του χάρτη (Geogebra). ***

Μεγεθύνοντας ένα καραβάκι: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1899?locale=el

Οι μαθητές κατασκευάζουν το διπλάσιο και το τριπλάσιο ενός σχεδίου από ένα καραβάκι, εξηγούν τον τρόπο που εργάστηκαν και συγκρίνουν τις γωνίες των σχημάτων. (Geogebra) (Εξαιρετική δραστηριότητα) ***

Κεφάλαιο 37: Προσανατολισμός στο
χώρο

Προσανατολισμός με την πυξίδα και τον χάρτη: http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/2830

Άσκηση για τη χρήση της πυξίδας. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι να εξασκηθούν οι μαθητές στον προσανατολισμό, χρησιμοποιώντας πυξίδα και χάρτη. Πιο αναλυτικά, το μαθησιακό αντικείμενο περιλαμβάνει μια σύντομη παρουσίαση των μερών της πυξίδας, μια αεροφωτογραφία της ευρύτερης περιοχής του Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου, καθώς και αναλυτικές οδηγίες για τους μαθητές. ***

Γεωγραφικές συντεταγμένες: http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/2925

Δραστηριότητες εξερεύνησης του παγκόσμιου χάρτη, με εργαλείο υπολογισμού συντεταγμένων. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι η εξοικείωση των μαθητών με τις έννοιες του γεωγραφικού μήκους και πλάτους, καθώς και με τον τρόπο μέτρησής τους. Πιο αναλυτικά, το μαθησιακό αντικείμενο δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να τοποθετήσουν κινητά σημεία σε τυχαίες ή προεπιλεγμένες θέσεις του χάρτη και να βρουν τις ακριβείς γεωγραφικές συντεταγμένες τους. Με βάση τα σημεία αυτά, προτείνονται δραστηριότητες εντοπισμού των θέσεων που βρίσκονται εγγύτερα στον Ισημερινό και μακρύτερα από τον Μεσημβρινό του Γκρίνουιτς. ***

Γεωγραφικές συντεταγμένες στη γήινη σφαίρα: http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/2876

Δραστηριότητες εξερεύνησης της υδρογείου, με εργαλείο για την εύρεση γεωγραφικών συντεταγμένων. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι η εξοικείωση των μαθητών με τις έννοιες του γεωγραφικού μήκους και πλάτους, καθώς και με τον εντοπισμό πόλεων στον ίδιο μεσημβρινό ή παράλληλο. Το μαθησιακό αντικείμενο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να βρουν τις γεωγραφικές συντεταγμένες κάποιων μεγάλων πόλεων, περιστρέφοντας την υδρόγειο, καθώς και να απαντήσουν σε ερωτήματα σχετικά με τη γεωγραφική τους θέση. Ακόμη, μπορούν να εμφανιστούν σύντομες πληροφορίες για τους μεσημβρινούς και τους παράλληλους κύκλους της Γης ή, μέσω σύνδεσης με τους χάρτες Google, να προβληθεί η αντίστοιχη δορυφορική εικόνα για οποιοδήποτε σημείο της υδρογείου.

Απαιτείται η χρήση του google earth **

Κεφάλαιο 38: Είδη γωνιών

Συμπληρωματικά: 

Είδη γωνιών: https://www.geogebra.org/m/BxeQEPtK 

https://www.geogebra.org/m/msJ88JTB

Κεφάλαιο 39: Μέτρηση γωνιών

Συμπληρωματικά: 

Είδη γωνιών και μέτρηση γωνιών: https://www.geogebra.org/m/KmBvq9RC

Μέτρηση γωνίας με το μοιρογνωμόνιο: https://www.geogebra.org/m/Nu3weTrK

Δραστηριότητες μέτρησης γωνιών: https://www.geogebra.org/m/Y9jgZB74

Κεφάλαιο 40: Είδη τριγώνων ως προς τις γωνιές

 Συμπληρωματικά: 
Είδη τριγώνων: https://www.geogebra.org/m/cSq9N7xs
Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές και τις γωνίες: https://www.geogebra.org/m/AQr7RX8x

Κεφάλαιο 41: Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές

Συμπληρωματικά: 
Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές: https://www.geogebra.org/m/v7GVDPc5
Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές και τις γωνίες: https://www.geogebra.org/m/AQr7RX8x

Κεφάλαιο 42: Καθετότητα- ύψη
τριγώνου

Σενάριο από το αποθετήριο του Αίσωπου: http://aesop.iep.edu.gr/node/20634/5184

Εναλλακτικά: https://www.geogebra.org/m/v6W2eNSM

https://www.geogebra.org/m/JMJHFnRy

https://www.geogebra.org/m/Fdb6Mq6v

https://www.geogebra.org/m/EymR7YCs

Κεφάλαιο 43: Συμμετρία

Σενάριο από το αποθετήριο του Αίσωπου: http://aesop.iep.edu.gr/node/20634/5184

Εναλλακτικά: https://www.geogebra.org/m/v6W2eNSM

https://www.geogebra.org/m/JMJHFnRy

https://www.geogebra.org/m/Fdb6Mq6v

Κεφάλαιο 44: Κύκλος – Μήκος Κύκλου

Συμπληρωματικά: 
Μήκος Κύκλου: https://www.geogebra.org/m/E2ubAj5f