Κεφάλαιο 33 : Αρνητικοί αριθμοί.

Συμπληρωματικά προτείνονται:

Θερμόμετρο αναπαράστασης των αρνητικών αριθμών https://www.geogebra.org/m/WqQNfbRv 

Ύψος και βάθος: https://www.geogebra.org/m/zD7A6uFX

Ακέραιοι αριθμοί και πράξεις: https://www.geogebra.org/m/cu4BMuDw

 

Κεφάλαιο 34 : Γεωμετρικά και αριθμητικά μοτίβα

Τετράγωνα με κύκλους: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4309?locale=el

Μικροπείραμα για την διαπραγμάτευση μοτίβων. To μικροπείραμα έχει δημιουργηθεί με χρήση ψηφιακών εργαλείων (Geogebra). **

Συμπληρωματικά: https://www.geogebra.org/m/kMKa63Tn