Κεφάλαιο 8: Η πρόσθεση και η
αφαίρεση στους φυσικούς αριθμούς

Πρόσθεση και αφαίρεση_2: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4315?locale=el

Μικροπείραμα για πράξεις αριθμών με ανάλυση. To μικροπείραμα έχει δημιουργηθεί με χρήση ψηφιακών εργαλείων (Flash). *

Αφαίρεση με πρόσθεση:  http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4347?locale=el

Μικροπείραμα για πράξεις μεταξύ αριθμών με ανάλυσή τους . To μικροπείραμα έχει δημιουργηθεί με χρήση ψηφιακών εργαλείων (Flash). *

Συμπληρωματικά:

Πρόσθεση Φυσικών αριθμών: https://www.geogebra.org/m/mzjuhVAf  

Αφαίρεση Φυσικών αριθμών: https://www.geogebra.org/m/EperbXYW

Τεστ: https://www.geogebra.org/m/WxF4geyc

Κεφάλαιο 9: Ο πολλαπλασιασμός

στους φυσικούς αριθμούς

Πολλαπλασιασμός με πρόσθεση:  http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1834?locale=el

Μικροπείραμα για την διερεύνηση της πράξης του πολλαπλασιασμού. To μικροπείραμα έχει δημιουργηθεί με χρήση εργαλείων αναπαράστασης των αριθμών στον ψηφιακό άβακα (Flash) *

Διαγωνισμός για τον πολλαπλασιασμό: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1835?locale=el

Μικροπείραμα για την διερεύνηση ιδιοτήτων του πολλαπλασιασμού. To μικροπείραμα έχει δημιουργηθεί με χρήση εργαλείων αναπαράστασης των αριθμών στον ψηφιακό άβακα (Flash). *

Η άσκηση αυτή απαιτεί πολλές επαναληπτικές διαδικασίες.

Κεφάλαιο 10: Πολλαπλάσια και
διαιρέτες

Διαιρέτες φυσικού αριθμού: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1987?locale=el

Δύο μικροπειράματα σχετικά με τους διαιρέτες ενός φυσικού αριθμού και την
εύρεση του ελάχιστου κοινού πολλαπλάσιου. Τα μικροπειράματα έχουν δημιουργηθεί
με χρήση εργαλείων αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού (Scratch).

Το αρχείο για να λειτουργήσει απαιτεί Java και Scratch πιθανόν να μην εργάζεται σε όλους τους υπολογιστές. *

 

Υπολογισμός κοινών πολλαπλάσιων και του Ελάχιστου Κοινού Πολλαπλασίου (Ε.Κ.Π) δύο ή τριών αριθμών:   http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1785?locale=el

Μικροπείραμα για την εισαγωγή στην έννοια του κοινού πολλαπλάσιου και του Ε.Κ.Π δύο ή τριών φυσικών αριθμών. To μικροπείραμα έχει δημιουργηθεί με χρήση εκπαιδευτικού περιβάλλοντος προγραμματισμού (Scratch). *

Το αρχείο για να λειτουργήσει απαιτεί Java και Scratch  πιθανόν να μην εργάζεται σε όλους τους
υπολογιστές

Συμπληρωματικά: 

https://www.geogebra.org/m/fHUAyTcj (Πολλαπλάσια)

https://www.geogebra.org/m/F66wDQ56 (Ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο) 

Κεφάλαιο 11: Κριτήρια
διαιρετότητας

Κριτήρια διαιρετότητας αριθμών με το 2, το 3 και το 5: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3760?locale=el

Μικροπείραμα, με το οποίο οι μαθητές ανακαλύπτουν τα κριτήριο διαιρετότητας αριθμών με το 2, το 3 και το 5. Το μικροπείραμα έχει δημιουργηθεί με χρήση εργαλείων δυναμικής γεωμετρίας και χειρισμού αλγεβρικών ψηφιακών συστημάτων (Geogebra). ***

Κεφάλαιο 12: Η διαίρεση στους
φυσικούς αριθμούς

Το πηλίκο και το υπόλοιπο μιας διαίρεσης: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3727?locale=el

Μικροπείραμα, με το οποίο οι μαθητές βρίσκουν το πηλίκο και το υπόλοιπο μιας διαίρεσης μέσα από την οπτικοποίησή της, διερευνούν τα πιθανά υπόλοιπα διαιρετών με έναν συγκεκριμένο διαιρέτη και γενικεύουν. Το μικροπείραμα έχει δημιουργηθεί με χρήση εργαλείων δυναμικής γεωμετρίας και χειρισμού αλγεβρικών ψηφιακών συστημάτων (Geogebra). ***