Κεφάλαιο 25: Δεκαδικά κλάσματα –
Δεκαδικοί αριθμοί

Από δεκαδικά κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς και αντίστροφα http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1924?locale=el
Οι μαθητές τοποθετούν δεκαδικά κλάσματα στην αριθμογραμμή και γενικεύουν. Στη συνέχεια αφού αναγνωρίσουν έναν δεκαδικό αριθμό πάνω στην αριθμογραμμή τον γράφουν σε μορφή δεκαδικού κλάσματος και γενικεύουν (Geogebra). **

Συμπληρωματικά: https://www.geogebra.org/m/Wn6gYc78 

https://www.geogebra.org/m/r53zrqay

Κεφάλαιο 26: Διάταξη δεκαδικών αριθμών – Αξία θέσης ψηφίου στους δεκαδικούς

Παίζω με τα δεκαδικά τετράγωνα: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3965?locale=el

Μικροπείραμα για τη διαχείριση δεκαδικών αριθμών και την αξία των ψηφίων τους. Το μικροπείραμα δημιουργήθηκε με την εφαρμογή flash. *

Συμπληρωματικά: https://www.geogebra.org/m/NnxTD3pe

Κεφάλαιο 27: Η στρογγυλοποίηση
στους δεκαδικούς αριθμούς

Εκτίμηση δεκαδικού – κλασματικού αριθμού: http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1839

Μικροπείραμα για την εκτίμηση του μεγέθους δεκαδικών και κλασματικώνμ αριθμών και την τοποθέτησή τους σε μια αριθμογραμμή. Το μικροπείραμα έχει δημιουργηθεί με χρήση εργαλείων δυναμικής γεωμετρίας (Geogebra) ***

Συμπληρωματικά: https://www.geogebra.org/m/jPUN0U1P

Κεφάλαιο 28: Πρόσθεση και
αφαίρεση με δεκαδικούς αριθμούς

Στο φούρνο:  http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3700?locale=el

Οι μαθητές πειραματίζονται, σχηματίζουν και υπολογίζουν με τη βοήθεια της χαλασμένης αριθμομηχανής το άθροισμα και τη διαφορά δεκαδικών αριθμών μέσα από ένα ρεαλιστικό πρόβλημα, σε μια ανοιχτή δραστηριότητα. *

Όταν λείπει η υποδιαστολή στην αριθμομηχανή!:http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3699?locale=el

Οι μαθητές πειραματίζονται, διερευνούν και υπολογίζουν με τη βοήθεια της χαλασμένης αριθμομηχανής, στην οποία λείπει η υποδιαστολή, το άθροισμα δεκαδικών αριθμών σε μια δραστηριότητα ανοιχτών λύσεων. *

Συμπληρωματικά: https://www.geogebra.org/m/szwBQ7wa 

Κεφάλαιο 29: Ο πολλαπλασιασμός στους δεκαδικούς αριθμούς

Πολλαπλασιασμός δεκαδικών αριθμών: http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/4337

Μικροπείραμα για τον πολλαπλασιασμό δεκαδικών αριθμών. To μικροπείραμα έχει δημιουργηθεί με χρήση ψηφιακών εργαλείων (Geogebra). ***

Συμπληρωματικά: https://www.geogebra.org/m/MrQebtVt και 

https://www.geogebra.org/m/cS7zH6q9

Κεφάλαιο 30: H διαίρεση στους δεκαδικούς αριθμούς.

Εναλλακτικά:

 Διαίρεση με δεκαδικά ψηφία: https://www.geogebra.org/m/rG8D5Wb7