ΣΕΕ ΠΕ 80 Δ. Μακρή _Τροποποίηση ημερομηνιών Επιμορφωτικού σεμιναρίου Εκπαιδευτικών ΠΕ80 Οικονομίας με θέμα: Βασικές έννοιες – τεχνικές διδασκαλίας για την προσέγγιση του μαθήματος της Οικονομίας»

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο:  364_ΑΠ_5.3.2020_ΜΕΤΑΦΟΡΑ_B_ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ_ΜΑΚΡΗ ΠΕ80_signed

Συνέχεια ανάγνωσης

ΣΕΕ ΠΕ80 Δ. ΜΑΚΡΗ Ενημέρωση για υλοποίηση δράσεων στην σχολική σας μονάδα ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας

Θέμα: «Ενημέρωση για υλοποίηση δράσεων στην σχολική σας μονάδα ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας» Αγαπητοί/τές συνάδελφοι, Παρακαλείσθε, όπως μας ενημερώσετε στην παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα  για τις δράσεις ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας (πχ. εικονικές επιχειρήσεις και σχέδια επιχειρηματικότητας, κτλ) που έχουν αναπτυχθεί στην σχολική σας μονάδα με τους/τις μαθητές/τριες για τον Τομέα της Οικονομίας. Σε επόμενη φάση, επιδίωξή μας θα είναι να διοργανωθεί επιμορφωτική συνάντηση με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και απολογισμού των δράσεων, την διαμόρφωση μιας κοινότητας μάθησης αλλά και την διάχυση καλών πρακτικών. Η συμβολή σας θα είναι σημαντική.. 271_ΑΠ_19.02.2020_ΠΕ80_ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ_ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ_ΜΑΚΡΗ_signed Ηλεκτρονική Φόρμα:  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=u912lJwl9EmKb0XwqY7GhNvReBXIEIVLnQCH3IxIkaVURE9ZNVM4VVNZRjhXNVZQTk9GTDZKMERJRi4u

Συνέχεια ανάγνωσης

ΣΕΕ ΠΕ 80 Δ. Μακρή «Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής έργων στο πλαίσιο του Μαθητικού Διαγωνισμού: «Σχεδιάζω μια διαφήμιση για ένα προϊόν του τόπου μου-δημιουργία αφίσας»

Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ.: 1883/19.11.2019 εγγράφου μας, με θέμα: Διεξαγωγή Μαθητικού Διαγωνισμού: «Σχεδιάζω μια διαφήμιση για ένα προϊόν του τόπου μου- δημιουργία αφίσας», σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των έργων. Νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Τρίτη 17 Μαρτίου 2020. Τα πρωτότυπα έργα των μαθητών /τριών θα υποβληθούν σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή στο 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, υπόψη κας Μακρή.  Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο 249_ΑΠ_17.2.2020_ΠΕ80_ΕΠΑΛ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΩΝ _ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΙΣΑΣ_signed

Συνέχεια ανάγνωσης

14.02.2020, ΣΕΕ ΠΕ80 Μακρή: Συνάντηση γνωριμίας και σχεδιασμού σχεδίων δράσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ KA3 Teachers4Europe (Τ4Ε)

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής (Πράξη 2η/28.01.2020 της Ολομέλειας) η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ80 Οικονομίας Δήμητρα Μακρή ως ambassador της δράσης ΚΑ3 Erasmus+ KA3 Teachers4Europe (Τ4Ε) διοργανώνει συνάντηση γνωριμίας και σχεδιασμού σχεδίων δράσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ KA3 Teachers4Europe (Τ4Ε): setting an Agora for Democratic Culture 2018-2021. Η συνάντηση απευθύνεται στους/τις εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στην ανωτέρω ΔΡΑΣΗ ΚΑ3, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020, ώρα: 12.00-14.00, στον χώρο του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, Έλλης 3, Χαλάνδρι. Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο. 

Συνέχεια ανάγνωσης

ΣΕΕ ΠΕ80 Δ. Μακρή- Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε κύκλο επιμορφωτικών συναντήσεων για τον Τομέα της Οικονομίας

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ80 Οικονομίας Δήμητρα Μακρή, διοργανώνει κύκλο επιμορφωτικών συναντήσεων (διάρκειας 12 ωρών) σε συνεργασία με το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Βαρβακείου Σχολής και τους καθηγητές κ.κ. Γιανναρά Ματθαίο (ΠΕ80) & Βεργίνη Ηλία (ΠΕ86) και κ. Ζωιτσάκο Σωτήριο (ΠΕ03), με θέμα: Βασικές έννοιες – τεχνικές διδασκαλίας για την προσέγγιση του μαθήματος της Οικονομίας Η συνάντηση απευθύνεται στους/τις Εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ80 Οικονομίας Γυμνασίων, ΓΕΛ (Δημόσιων και Ιδιωτικών), ΕΠΑ.Λ. & Ε.Κ., που διδάσκουν για πρώτη φορά /ή και πρόκειται να διδάξουν μελλοντικά το μάθημα Οικονομίας των σχολικών μονάδων επιστημονικής της ευθύνης. Ενδεικτική θεματολογία των επιμορφωτικών συναντήσεων: Α΄ Μικροοικονομία, Β΄ Μακροοικονομία, Γ΄ Μαθηματικά και Οικονομία, Δ΄ Οικονομία και τεχνικές διδασκαλίας. Το σεμινάριο… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης