Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ.: 1883/19.11.2019 εγγράφου μας, με θέμα: Διεξαγωγή
Μαθητικού Διαγωνισμού: «Σχεδιάζω μια διαφήμιση για ένα προϊόν του τόπου μου- δημιουργία
αφίσας»,
σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των έργων.
Νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Τρίτη 17 Μαρτίου 2020.
Τα πρωτότυπα έργα των μαθητών /τριών θα υποβληθούν σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή
στο 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, υπόψη κας Μακρή. 

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο

249_ΑΠ_17.2.2020_ΠΕ80_ΕΠΑΛ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΩΝ _ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΙΣΑΣ_signed