Δημοσίευση φωτογραφιών και video μαθητών

Η χρήση ψηφιοποιημένου υλικού στο διαδίκτυο απαιτεί την προσοχή τόσο των εκπαιδευτικών όσο και οποιουδήποτε άλλου σχετίζεται με το σχολικό περιβάλλον, ειδικά αν σε αυτό το υλικό απεικονίζονται μαθητές/ήτριες.  Θεωρούμε ότι οι οδηγίες που δίνονται από το eTwinning.gr  και τις οποίες παραθέτουμε, δίνουν μια εικόνα των αρχών που θα πρέπει να ακολουθούνται.   Για την ασφάλεια και προφύλαξη των μαθητών/μαθητριών θα πρέπει να αποφεύγεται η ανάρτηση φωτογραφιών και video με μαθητές στους δικτυακούς τόπους των σχολικών μονάδων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται όταν οι φωτογραφίες μπορούν να συνδυαστούν με προσωπικά στοιχεία των μαθητών. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να εκθέσει τους μαθητές σε σοβαρούς κινδύνους από κακόβουλους χρήστες. Εάν χρειάζεται να δημοσιεύσετε εικόνες, τότε… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης