Η εκδήλωση για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, με θέμα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που αρχικά είχε προγραμματιστεί για τις 23 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου.

Η καινούρια πρόσκληση

Η αρχική πρόσκληση