Η ΣΕΕ Εκπ/σης για την Αειφορία Χριστίνα Παπαζήση διοργανώνει σε συνεργασία με την Κατερίνα Μπαζίγου ΣΕΕ Εκπ/σης για την Αειφορία (1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής) επιμορφωτικό-βιωματικό σεμινάριο για τους/τις εκπαιδευτικούς των Δημοτικών σχολείων, με τίτλο:


“Αξιοποίηση εκπαιδευτικών εργαλείων για την τοπική και οικογενειακή ιστορία
και σύνδεσή της με το ΑΠΣ στο πλαίσιο αξιών της Αειφορίας»

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενίσχυση των εκπαιδευτικών με βιωματικό τρόπο στην αξιοποίηση εκπαιδευτικών εργαλείων και τεχνικών για την ενεργή προσέγγιση της τοπικής και οικογενειακής ιστορίας μέσα στο πλαίσιο αξιών της Εκπαίδευσης για την Αειφορία.
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 και ώρες 17:00 – 20:00, στην αίθουσα σεμιναρίων του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, (Έλλης 3, 15232 Χαλάνδρι, Σταθμός Μετρό Αγία Παρασκευή). Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική.

369_ΑΠ_05.03.2020_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ_ΤΟΠΙΚΗ_ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ_11 03 20_signed