Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Ματθαίος Πατρινόπουλος (ΠΕ 70) και
Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης (ΕΕΑΕ), σε συνεργασία με το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη
διοργανώνουν επιμορφωτικές ημερίδες, με θέμα:

«Προωθώντας την Καλή Πρακτική στον Αυτισμό».

Στις ημερίδες θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί ΠΕ 70 της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Τάξης από τα σχολεία Παιδαγωγικής Ευθύνης του ΣΕΕ Ματθαίου Πατρινόπουλου, μαζί με τους Εκπαιδευτικούς της Παράλληλης Στήριξης, το Ε.Β.Π. και τους Σχολικούς Νοσηλευτές που υποστηρίζουν μαθητές/τριες στις ανωτέρω Τάξεις/Τμήματα

Οι ημερίδες θα διεξαχθούν στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο Δήμου Νέου Ηρακλείου, Κουντουριώτου 18 & Νεότητος, 141 22, ως εξής : 

  • Τρίτη 10 Μαρτίου 2020, ώρες 08.20- 14.00
    Εκπαιδευτικοί ΠΕ 70, των Α΄ και Β΄ Τάξεων & της Δ΄ τάξης των 2ου Δ.Σ. Ηρακλείου Αττικής και 7ου Δ.Σ. Νέας Ιωνίας όλων των Σχολείων παιδαγωγικής ευθύνης του ΣΕΕ Μ. Πατρινόπουλου & αντίστοιχα οι Εκπαιδευτικοί Π.Σ., Ε.Β.Π. & Σχολικοί Νοσηλευτές των ανωτέρω Τάξεων/Τμημάτων 

  • Τρίτη 17 Μαρτίου 2020, ώρες 08.20- 14.00
    – Εκπαιδευτικοί ΠΕ 70 των Γ΄ και Δ΄ Τάξεων ( με εξαίρεση  της Δ΄ τάξης των 2ου Δ.Σ. Ηρακλείου Αττικής και 7ου Δ.Σ. Νέας Ιωνίας ) όλων των Σχολείων παιδαγωγικής ευθύνης του ΣΕΕ Μ. Πατρινόπουλου & αντίστοιχα οι Εκπαιδευτικοί Π.Σ., Ε.Β.Π. & Σχολικοί Νοσηλευτές των ανωτέρω Τάξεων/Τμημάτων 

 

  • Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο 

326_ΑΠ_2020-02-24 ΗΜΕΡΙΔΕΣ Αυτισμού Σχολεία Πατρινόπουλου_1_signed