Κοινή συνάντηση συνεργασίας με τις Προϊστάμενες των Νηπιαγωγείων και τους/τις Διευθυντές/-ντριες Δημοτικών Σχολείων Αγίας Παρασκευής, αρμοδιότητας του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής,
( Πράξη 4η/21.02.2020 της Ολομέλειας), με θέμα:


«Οργάνωση δράσεων για την ομαλή μετάβαση μαθητών/τριών
από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο»


Η συγκεκριμένη δράση διοργανώνεται προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία ανάμεσα στις σχολικές μονάδες, στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιούνται για την μετάβαση μαθητών/τριών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 06.03.2020 και ώρα 13.00 – 14.00 στην Αίθουσα επιμορφώσεων του 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής ( Έλλης 3 Χαλάνδρι).

314_ΑΠ_26.02.2020_ΜΕΤΑΒ_ΠΡΕΒΕΖ_KATΣΙΜ_ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ_signed