Οι Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου Αρχόντω Μπουλάκη (ΠΕ81) και Δήμητρα-Ευτέρπη Σωτηροπούλου (ΠΕ88.01) διοργανώνουν επιμορφωτική συνάντηση για τους/τις εκπαιδευτικούς ΠΕ81 & ΠΕ88 Δημόσιων & Ιδιωτικών Γυμνασίων, Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕΛ, ΕΠΑ.Λ. & Ε.Κ. επιστημονικής τους ευθύνης, με θέμα:


«Αξιοποιώντας την εκπαιδευτική επίσκεψη στην διδακτική διαδικασία: Μέθοδοι και Εργαλεία»


Το επιμορφωτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020, ώρες 12.00-14.00 στην Αίθουσα στο 2Ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, Έλλης 3, Χαλάνδρι.


Για την καλύτερη οργάνωση της επιμορφωτικής συνάντησης οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν παρακαλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα μέχρι 01.03.2020: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=u912lJwl9EmKb0XwqY7GhNvReBXIEIVLnQCH3IxIkaVUOEQ4NVpMS1EzWk9SS0VaUlRWVTc3VUxGOS4u

317_ΑΠ_26.02.2020_ΕΚΠΑΙΔ. ΕΠΙΣΚΕΨΗ_ΣΕΕ ΜΠΟΥΛΑΚΗ-ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ_signed