Σε συνέχεια της επιμορφωτικής ημερίδας με θέμα: Βιωματική ξενάγηση στην μουσικοκινητική/ψυχοκινητική αγωγή, που πραγματοποιήθηκε 11 Δεκεμβρίου 2019, στο 1ο Δ.Σ. Ηρακλείου Αττικής θα ακολουθήσουν 10 πιλοτικές προγραμματισμένες συναντήσεις με εκπαιδευτικούς ΠΕ11 στο σχολείο που υπηρετούν για την ανάπτυξη, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συνεργατικών διδασκαλιών μουσικοκινητικής/ψυχοκινητικής αγωγής με τους/τις μαθητές/τριες ενός τμήματος.

Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής που επιθυμούν να συνδιαμορφώσουμε και να υλοποιήσουμε μια συνεργατική διδασκαλία μουσικοκινητικής/ψυχοκινητικής αγωγής, συμπληρώνουν έγκαιρα τα στοιχεία τους στην παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα για να επικοινωνήσω το συντομότερο δυνατό μαζί τους μέχρι 28.02.2020.

226_ΑΠ_13.02.2020 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΣ ΠΕ06 ΣΕΕ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ_signed