Οι ΣΕΕ ΠΕ ΠΕ 60 Β. Πρεβεζάνου & ΠΕ 70 Μ. Καπετανίδου διοργανώνουν κοινή συνάντηση συνεργασίας με τις Προϊστάμενες των Νηπιαγωγείων και τους/τις Διευθυντές/-ντριες Δημοτικών Σχολείων Χαλανδρίου, αρμοδιότητας του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, (Πράξη 3η/07.02.2020 της Ολομέλειας), με θέμα:

«Οργάνωση δράσεων για την ομαλή μετάβαση μαθητών/τριών
από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο»

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27.02.2020, ώρα 13.00-14.00 στο 12ο Δ.Σ. Χαλανδρίου,. Ιωαννίνων & Ταϋγέτου Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15234.

Επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο: 

266_ΑΠ_19.02.2020_ΔΝΤΩΝ_ΠΡΟΙΣΤΝΩΝ_KAΠΕΤΑΝΙΔΟΥ_ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ_12οΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ_signed