Μαθηματικά Ε΄ Δημοτικού

Τα καινούρια βιβλία για τα μαθηματικά της Ε΄ τάξης του δημοτικού είναι διαθέσιμα από το ψηφιακό σχολείο http://ebooks.edu.gr/. Στο διδακτικό πακέτο εκτός από τα δύο τεύχη του Βιβλίου του Μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών συμπεριλαμβάνεται και το Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Στην εισαγωγή του βιβλίου του Εκπαιδευτικού  (1) αναφέρονται : οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες έχει δημιουργηθεί το εκπαιδευτικό υλικού η δομή του εκπαιδευτικού υλικού Σε κάθε ενότητα έχει καταγραφεί: το θεωρητικό μέρος  για το μαθηματικό περιεχόμενο συνοπτική περιγραφή για τις προηγούμενες γνώσεις των μαθητών/ήτριών και το νέο μαθηματικό περιεχόμενο οι δυσκολίες που ενδέχεται να συναντήσουν οι μαθητές/ήτριες εποπτικό υλικό που μπορεί να αξιοποιηθεί. και για κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνονται: οι στόχοι (προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα), προτεινόμενο εποπτικό υλικό –… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

8η Ενότητα

Κεφάλαιο 45: Μονάδες μέτρησης του μήκους Μονάδες Μήκους: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8443 Στη δραστηριότητααυτή οι μαθητές καλούνται να μετρήσουν μήκη σε τυχαίους προσανατολισμούςχρησιμοποιώντας ένα ορθογώνιο ως μονάδα μέτρης του μήκους, χωρίς να κάνουνχρήση των τυπικών μονάδων μέτρησης. Το αρχείο για να λειτουργήσει απαιτεί flash και Java και πιθανόν να μην εργάζεται σε όλους τους υπολογιστές ειδικά σε αυτούς με πιο σύγχρονα λειτουργικά συστήματα. * Εναλλακτικά προτείνονται: Λόγοι και αναλογίες: https://www.geogebra.org/m/xQbu4dhy, Μήκος και  περίμετρος: https://www.geogebra.org/m/Su2s5GZB Κεφάλαιο 46: Γεωμετρικά σχήματα – Η περίμετρος Αυλή – Περίμετρος – Εμβαδόν:  http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8446 Στη Δραστηριότητααυτή οι μαθητές στο περιβάλλον του λογισμικού Cabri geometry καλούνται να κατανοήσουν σε βάθος τις έννοιες τουεμβαδού και της περιμέτρου, υπολογίζοντας τα εμβαδά του ορθογωνίου και τουκυκλικού δίσκου,… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

7η Ενότητα

Κεφάλαιο 36: Μετράω και σχεδιάζωσε κλίμακες Αποστάσεις σε χάρτη και κλίμακα: http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-1901 Χρησιμοποιώντας έναν χάρτη που μπορεί να αυξομειωθεί δυναμικά και τη δυνατότητα του λογισμικού να μετρά αποστάσεις, οι μαθητές υπολογίζουν την πραγματική απόσταση δύο πόλεων ή την απόσταση τους στο χάρτη ή την κλίμακα του χάρτη (Geogebra). *** Μεγεθύνοντας ένα καραβάκι: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1899?locale=el Οι μαθητές κατασκευάζουν το διπλάσιο και το τριπλάσιο ενός σχεδίου από ένα καραβάκι, εξηγούν τον τρόπο που εργάστηκαν και συγκρίνουν τις γωνίες των σχημάτων. (Geogebra) (Εξαιρετική δραστηριότητα) *** Κεφάλαιο 37: Προσανατολισμός στοχώρο Προσανατολισμός με την πυξίδα και τον χάρτη: http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/2830 Άσκηση για τη χρήση της πυξίδας. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι να εξασκηθούν οι μαθητές στον προσανατολισμό, χρησιμοποιώντας πυξίδα… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

6η Ενότητα

Κεφάλαιο 33 : Αρνητικοί αριθμοί. Συμπληρωματικά προτείνονται: Θερμόμετρο αναπαράστασης των αρνητικών αριθμών https://www.geogebra.org/m/WqQNfbRv  Ύψος και βάθος: https://www.geogebra.org/m/zD7A6uFX Ακέραιοι αριθμοί και πράξεις: https://www.geogebra.org/m/cu4BMuDw   Κεφάλαιο 34 : Γεωμετρικά και αριθμητικά μοτίβα Τετράγωνα με κύκλους: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4309?locale=el Μικροπείραμα για την διαπραγμάτευση μοτίβων. To μικροπείραμα έχει δημιουργηθεί με χρήση ψηφιακών εργαλείων (Geogebra). ** Συμπληρωματικά: https://www.geogebra.org/m/kMKa63Tn     

Συνέχεια ανάγνωσης

5η Ενότητα

Κεφάλαιο 25: Δεκαδικά κλάσματα –Δεκαδικοί αριθμοί Από δεκαδικά κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς και αντίστροφα http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1924?locale=elΟι μαθητές τοποθετούν δεκαδικά κλάσματα στην αριθμογραμμή και γενικεύουν. Στη συνέχεια αφού αναγνωρίσουν έναν δεκαδικό αριθμό πάνω στην αριθμογραμμή τον γράφουν σε μορφή δεκαδικού κλάσματος και γενικεύουν (Geogebra). ** Συμπληρωματικά: https://www.geogebra.org/m/Wn6gYc78  https://www.geogebra.org/m/r53zrqay Κεφάλαιο 26: Διάταξη δεκαδικών αριθμών – Αξία θέσης ψηφίου στους δεκαδικούς Παίζω με τα δεκαδικά τετράγωνα: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3965?locale=el Μικροπείραμα για τη διαχείριση δεκαδικών αριθμών και την αξία των ψηφίων τους. Το μικροπείραμα δημιουργήθηκε με την εφαρμογή flash. * Συμπληρωματικά: https://www.geogebra.org/m/NnxTD3pe Κεφάλαιο 27: Η στρογγυλοποίησηστους δεκαδικούς αριθμούς Εκτίμηση δεκαδικού – κλασματικού αριθμού: http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1839 Μικροπείραμα για την εκτίμηση του μεγέθους δεκαδικών και κλασματικώνμ αριθμών και την τοποθέτησή τους σε… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

4η Ενότητα

Κεφάλαιο 23 : Χαρακτηριστικέςτιμές δεδομένων – Μέση τιμή Οι εισπράξεις του κινηματογράφου:  http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4215?locale=el Μικροπείραμα για τον μέσο όρο μέσα από τις εβδομαδιαίες εισπράξεις κινηματογράφου. To μικροπείραμα έχει δημιουργηθεί με χρήση εργαλείων δυναμικής γεωμετρίας και χειρισμού αλγεβρικών ψηφιακών συστημάτων (Geogebra). *** Κεφάλαιο 24 : Πιθανότητες Πειραματίζομαι με τις ρίψεις του ζαριού:  http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-6975 Στη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές δουλεύουν στα πλαίσια του μικρόκοσμου ‘Ζάρι’. Καλούνται να προβλέψουν τα αποτελέσματα συγκεκριμένου αριθμού ρίψεων και κατόπιν να πειραματιστούν με στόχο να επιβεβαιώσουν την ορθότητα της πρόβλεψής τους. Οι μαθητές εισάγονται σε βασικές έννοιες της στατιστικής μέσα από την προσομοίωση της ρίψης ενός ζαριού, ενώ παράλληλα έχουν στη διάθεσή τους ραβδογράμματα και πίνακες κατανομής συχνοτήτων… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

3η Ενότητα

Κεφάλαιο 13 : Οι κλασματικοίαριθμοί Εισαγωγή στα κλάσματα: https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/fractions-intro Προσομοίωση του Phet απαιτεί κατέβασμα και java πολύ καλό εργαλείο. *** Δημιουργία κλάσματος: https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/build-a-fraction Προσομοίωση του Phet απαιτεί κατέβασμα και java *** Συμπληρωματικές δραστηριότητες για όλη την ενότητα των κλασμάτων:  https://www.geogebra.org/m/E5apaadm *** Κεφάλαιο 14 : Κλάσματαμεγαλύτερα της ακέραιης μονάδας http://demonstrations.wolfram.com/search.html?query=fractions Συλλογή εφαρμογών για τα κλάσματα απαιτεί εγκατάσταση ειδικού εργαλείου * Ψηφιακά εργαλεία για τα κλάσματα: https://phet.colorado.edu/en/simulation/fraction-matcher Προσομοιώσεις του Phet απαιτούν κατέβασμα και java *** Κεφάλαιο 15 : Το κλάσμα ωςπηλίκο διαίρεσης Ο ρητός ως πηλίκο. : http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-6485 Πρόκειται γιαδραστηριότητα όπου ο μαθητής χωρίζοντας πίτσες σε ίσα μέρη λύνει ένα πρόβλημαπου τον βοηθά στο να εμβαθύνει στην έννοια του ρητού ως πηλίκου και στην… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

2η Ενότητα

Κεφάλαιο 8: Η πρόσθεση και ηαφαίρεση στους φυσικούς αριθμούς Πρόσθεση και αφαίρεση_2: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4315?locale=el Μικροπείραμα για πράξεις αριθμών με ανάλυση. To μικροπείραμα έχει δημιουργηθεί με χρήση ψηφιακών εργαλείων (Flash). * Αφαίρεση με πρόσθεση:  http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4347?locale=el Μικροπείραμα για πράξεις μεταξύ αριθμών με ανάλυσή τους . To μικροπείραμα έχει δημιουργηθεί με χρήση ψηφιακών εργαλείων (Flash). * Συμπληρωματικά: Πρόσθεση Φυσικών αριθμών: https://www.geogebra.org/m/mzjuhVAf   Αφαίρεση Φυσικών αριθμών: https://www.geogebra.org/m/EperbXYW Τεστ: https://www.geogebra.org/m/WxF4geyc Κεφάλαιο 9: Ο πολλαπλασιασμός στους φυσικούς αριθμούς Πολλαπλασιασμός με πρόσθεση:  http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1834?locale=el Μικροπείραμα για την διερεύνηση της πράξης του πολλαπλασιασμού. To μικροπείραμα έχει δημιουργηθεί με χρήση εργαλείων αναπαράστασης των αριθμών στον ψηφιακό άβακα (Flash) * Διαγωνισμός για τον πολλαπλασιασμό: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1835?locale=el Μικροπείραμα για την διερεύνηση ιδιοτήτων του πολλαπλασιασμού. To μικροπείραμα έχει δημιουργηθεί… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

1η Ενότητα

Κεφάλαιο 4 : Οι φυσικοί αριθμοί Λάθος στην Πληκτρολόγηση:  http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3758?locale=el Oι μαθητές ψάχνουν να βρουν το λάθος που έχει γίνει στην πληκτρολόγηση κατά τον υπολογισμό ενός αριθμού. ** Μικροπείραμα για τη γραφή μεγάλου αριθμού με μεικτή γραφή, τον νοερό υπολογισμό γινομένου του επί έναν αριθμό και την αξία θέσης των ψηφίων του. Το μικροπείραμα έχει δημιουργηθεί με την εφαρμογή Adobe Flash Player.  Ο πιο μεγάλος τετραψήφιος αριθμός: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3751?locale=el    Οι μαθητές προσπαθούν να συνθέσουν το μεγαλύτερο τετραψήφιο αριθμό, αν έχουν συγκεκριμένο αριθμό διαθέσιμων πούλιων σε άβακα ** Μικροπείραμα για τη διάταξη αριθμών μέχρι το 7.000. Το μικροπείραμα έχει δημιουργηθεί με την εφαρμογή Geogebra. Κεφάλαιο 5: Αξία θέσης ψηφίου στους φυσικούς αριθμούς… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης