ΣΕΕ Μ. Πατρινόπουλος -Πρόσκληση σε επιμορφωτική δράση εκπαιδευτικών γ΄ τάξης και δ΄ τάξης»

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Ματθαίος Πατρινόπουλος (ΠΕ 70), διοργανώνει επιμορφωτικές /ενημερωτικές δράσεις, με θέμα: «Επιμορφωτικές Συναντήσεις για την γ΄ τάξη και δ΄ τάξη: Διαμόρφωση παιδαγωγικού κλίματος και διδακτικές προσεγγίσεις» Τις επιμορφωτικές δράσεις δύνανται να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί της Γ΄ και Δ΄ τάξης των σχολικών μονάδων, όπως στο παρακάτω έγγραφο:

Συνέχεια ανάγνωσης