Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Ματθαίος Πατρινόπουλος (ΠΕ 70), διοργανώνει επιμορφωτικές /ενημερωτικές δράσεις, με θέμα:

«Επιμορφωτικές Συναντήσεις για την γ΄ τάξη και δ΄ τάξη: Διαμόρφωση παιδαγωγικού κλίματος και διδακτικές προσεγγίσεις»

Τις επιμορφωτικές δράσεις δύνανται να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί της Γ΄ και Δ΄ τάξης των σχολικών μονάδων, όπως στο παρακάτω έγγραφο: