Ο ΣΕΕ 70 Μ. Πατρινόπουλος διοργάνωσε παιδαγωγικές συναντήσεις εργασίας και ενημέρωσης για την Αειφορία των Διευθυντών/ντριών των σχολικών μονάδων του παιδαγωγικής ευθύνης.

Στο πρώτο μέρος της συνάντησης πραγματοποιήθηκε συνεργασία για θέματα λειτουργίας των σχολείων και στο δεύτερο μέρος, σε συνεργασία με την κα Χ. Παπαζήση υλοποιήθηκε  βιωματικό εργαστήριο και ενημέρωση για το Αειφόρο Σχολείο.

Οι Παιδαγωγικές συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν, ως εξής:

  • Τρίτη 8 Οκτωβρίου, 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας, ώρες 9:00-13:00. Συμμετείχαν Διευθυντές/ντριες Δημόσιων  ΔΣ Νέας Ιωνίας
  • Πέμπτη 10 Οκτωβρίου, 13ο Δημοτικό Σχολείο Νέου Ηρακλείου, ώρες 9:00-13:00. Συμμετείχαν Διευθυντές/ντριες Δημόσιων ΔΣ Ηρακλείου Αττικής και Ιδιωτικών Σχολείων παιδαγωγικής του ευθύνης.