Στον παρακάτω σύνδεσμο παρατίθενται οι εκπαιδευτικές δράσεις του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής για το Σχολικό έτος 2018-2019 

ΔΡΑΣΕΙΣ 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής 2018-2019