Κοινή συνάντηση συνεργασίας με τις Προϊστάμενες των Νηπιαγωγείων και τους/τις Διευθυντές/-ντριες Δημοτικών Σχολείων Βριλησσίων, αρμοδιότητας του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής,
( Πράξη 4η/21.02.2020 της Ολομέλειας), με θέμα:
«Οργάνωση δράσεων για την ομαλή μετάβαση μαθητών/τριών
από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο»


Η συγκεκριμένη δράση διοργανώνεται προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία ανάμεσα στις σχολικές μονάδες, στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιούνται για την μετάβαση μαθητών/τριών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο.


Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12.03.2020 και ώρα 13.00 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βριλησσίων.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο: 

381_ΑΠ_06.03.2020_ΜΕΤΑΒΑΣΗ_ΠΡΕΒΕΖ_KATΣΙΜ_ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ_signed