Κοινή συνάντηση συνεργασίας με τις Προϊστάμενες των Νηπιαγωγείων και τους/τις Διευθυντές/-ντριες Δημοτικών Σχολείων Παπάγου & Χολαργού, αρμοδιότητας του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής,
( Πράξη 4η/21.02.2020 της Ολομέλειας), με θέμα:
«Οργάνωση δράσεων για την ομαλή μετάβαση μαθητών/τριών
από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο»

Η συγκεκριμένη δράση διοργανώνεται προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία ανάμεσα στις σχολικές μονάδες, στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιούνται για την μετάβαση μαθητών/τριών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 04.03.2020 και ώρα 13.00 – 14.00 στο 1ο Δ.Σ. Χολαργού (Είσοδος από οδό Βεντούρη).