Η ΣΕΕ ΠΕ 60 Β.  Μιχαηλίδου το πλαίσιο των δράσεων του 2ου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Αττικής διοργανώνει ( Πράξη 3η/ 07.02.2020 της Ολομέλειας) συνάντηση συνεργασίας με τις Προϊστάμενες των Νηπιαγωγείων επιστημονικής της ευθύνης, με θέμα:


«Οργάνωση δράσεων για την ομαλή μετάβαση μαθητών/τριών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο»


Η συγκεκριμένη δράση διοργανώνεται προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία ανάμεσα στις σχολικές μονάδες, στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιούνται για τη μετάβαση μαθητών/τριών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο.


Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 17.02.2020, ώρα 13.00 – 14.00 στα Γραφεία του 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής (Έλλης 3, Χαλάνδρι).

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο: 

209_ΑΠ_10.02.2020_ΝΓ_ΣΥΝ_ΠΡΟΙΣΤ-ΝΩΝ_ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ_17.02.2020_signed