Οι ΣΕΕ Παιδαγωγικής και επιστημονικής ευθύνης Βασιλική Μιχαηλίδου (ΠΕ60), Βαρβάρα Πρεβεζάνου (ΠΕ60), Ζαχαρούλα Ταβουλάρη (ΠΕ70) των σχολικών μονάδων Αμαρουσίου διοργανώνουν  κοινή συνάντηση συνεργασίας με τις Προϊστάμενες των Νηπιαγωγείων και τους/τις Διευθυντές/-ντριες Δημοτικών Σχολείων Αμαρουσίου, ( Πράξη 24η/10.01.2020 της Ολομέλειας) με θέμα:
«Οργάνωση δράσεων για την ομαλή μετάβαση μαθητών/τριών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο»

Η συγκεκριμένη δράση διοργανώνεται προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία ανάμεσα στις σχολικές μονάδες, στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιούνται για την μετάβαση μαθητών/τριών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο.


Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τη τη Δευτέρα 10.02.2020 και ώρα 13.00, στο 15ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου( Ταχ. Διεύθυνση: Μακρυγιάννη 7, Μαρούσι). 

Σχετικό έγγραφο: 

146_ΑΠ_03.02.2020_ΔΣ-ΝΓ_ΣΥΝ_Δ-ΝΤΩΝ_ΠΡΟΙΣΤ-ΝΩΝ_ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ_ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ_ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ_signed