Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής (Πράξη 23η/12.12.2019 της Ολομέλειας), διοργανώνεται επιμορφωτικό-βιωματικό σεμινάριο για Νηπιαγωγούς, με τίτλο:


“Εισάγοντας τις αξίες της Αειφορίας στο Νηπιαγωγείο – Εκπαιδευτικά εργαλεία»


Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενίσχυση των εκπαιδευτικών με βιωματικό τρόπο στην αξιοποίηση εκπαιδευτικών εργαλείων στις θεματικές ενότητες του Προγράμματος Σπουδών μέσα από το πλαίσιο αξιών της Εκπαίδευσης για την Αειφορία.
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020, ώρα 17.00 – 20.00, στην αίθουσα σεμιναρίων του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, (Έλλης 3, 15232 Χαλάνδρι, Σταθμός Μετρό Αγία Παρασκευή).

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι εκπαιδευτικοί να δηλώσουν τη συμμετοχή τους ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική φόρμα μέχρι την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020.( ακολουθεί το σχετικό έγγραφο)