10.02.2020_ΣΕΕ ΠΕ70 Μ. Πατρινόπουλος – Πρόσκληση σε επιμορφωτική δράση εκπαιδευτικών α΄ τάξης και β΄ τάξης

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Ματθαίος Πατρινόπουλος (ΠΕ 70), διοργανώνει επιμορφωτική /ενημερωτική δράση, με θέμα: «Επιμορφωτική Συνάντηση για την α΄ τάξη και β΄ τάξη: Διαμόρφωση παιδαγωγικού κλίματος και διδακτικές προσεγγίσεις» Σχετικό έγγραφο:

Συνέχεια ανάγνωσης