20.01.2020- Επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ02 Φιλολόγων

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 02 Φιλολόγων Αλεξάνδρας Ασημακοπούλου διοργανώνει επιμορφωτική συνάντηση, με την συνεργασία της Δρ. Πολυξένης Μπίλλα, μέλους της ομάδας εκπόνησης του Προγράμματος Σπουδών και του Φακέλου Υλικού για την Νεοελληνική Γλώσσα: «Θέματα διδακτικής και αξιολόγησης του μαθήματος της Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γ΄& Δ΄ ΓΕΛ» Η επιμορφωτική συνάντηση απευθύνεται στους/τις εκπαιδευτικούς ΠΕ 02 των ημερήσιων ΓΕΛ Γ΄ Τάξης (δημόσιων και ιδιωτικών) & του Εσπερινού ΓΕΛ Γ΄ & Δ΄ Τάξης και θα πραγματοποιηθεί Δευτέρα 20.01.2020 στο 1ο ΓΕΛ Ηρακλείου Αττικής. ( όπως πίνακας αποδεκτών του εγγράφου)

Συνέχεια ανάγνωσης

13.01.2020_ Επιμορφωτική Συνάντηση Εκπαιδευτικών ΠΕ 02 Φιλολόγων

H Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 02 Φιλολόγων Αλεξάνδρας Ασημακοπούλου διοργανώνει επιμορφωτική συνάντηση, με θέμα: «Θέματα διδακτικής και αξιολόγησης του μαθήματος της Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γ΄& Δ΄ ΓΕΛ» Η επιμορφωτική συνάντηση απευθύνεται στους/τις εκπαιδευτικούς ΠΕ 02 των ημερήσιων ΓΕΛ Γ΄Τάξης (δημόσιων και ιδιωτικών) & του Εσπερινού ΓΕΛ Γ΄ & Δ΄ Τάξη και θα πραγματοποιηθεί 1ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 13.01.2020, 12.00-14.00.

Συνέχεια ανάγνωσης