27.01.2020_ΣΕΕ Ε. Μανιάτη – Β. Μιχαηλίδου: «Κοινή Συνάντηση Συνεργασίας Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Διευθυντών/-ντριών Δημοτικών Σχολείων»

Η ΣΕΕ Ε. Μανιάτη (ΠΕ70) & Β. Μιχαηλίδου(ΠΕ60) διοργανώνουν κοινή συνάντηση συνεργασίας με τις Προϊστάμενες των Νηπιαγωγείων και τους/τις Διευθυντές/-ντριες Δημοτικών Σχολείων: Ηρακλείου Αττικής (5ο & 12o Δ.Σ και 1ο, 2ο, 6ο, 7ο, 12ο, 14ο Νηπιαγωγεία Ηρακλείου Αττικής), Μεταμόρφωσης, Λυκόβρυσης και Πεύκης, αρμοδιότητας του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, ( Πράξη 1η/10.01.2020 της Ολομέλειας) με θέμα: «Οργάνωση δράσεων για την ομαλή μετάβαση μαθητών/τριών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο» Η συγκεκριμένη δράση διοργανώνεται προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία ανάμεσα στις σχολικές μονάδες, στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιούνται για την μετάβαση μαθητών/τριών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27.01.2020 και ώρα 13.00 στο 5o Δ.Σ. Μεταμόρφωσης.

Συνέχεια ανάγνωσης