Πρόσκληση Μαθητών/τριών και Εκπαιδευτικών ΠΕ80 υποβολής άρθρων για τη σύνταξη τευχών Μαθητικής Εφημερίδας: «Για μια Βιώσιμη Οικονομία».

Το 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, στο πλαίσιο των δράσεών του για τον Τομέα της Οικονομίας με τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ80 Δήμητρα Μακρή, κατόπιν της έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ. (αριθμ. πρωτ. Φ.1/ΔΝ/178955/Δ7/15.11.2019) προβαίνει στην έκδοση ηλεκτρονικής Μαθητικής Εφημερίδας με τίτλο: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΏΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ». Σκοπός της δράσης είναι να προωθηθεί ο οικονομικός εγγραμματισμός των μαθητών/τριών των σχολικών μονάδων παιδαγωγικής και επιστημονικής μας ευθύνης μέσω της ουσιαστικής συμβολή τους στη διαμόρφωση των Τευχών της Μαθητικής Εφημερίδας με θεματικές που άπτονται του Τομέα της Οικονομίας. Για τον λόγο αυτό καλούμε τους/τις μαθητές/τριες των Γυμνασίων, ΓΕΛ, ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ., με τους εκπαιδευτικούς τους ΠΕ80 να συμμετάσχουν με την υποβολή άρθρων στην διαμόρφωση των Τευχών της… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης