6ο ΠΕΚΕΣ

Στην προσπάθεια υποστήριξης των σχολείων ευθύνης του 6ου ΠΕΚΕΣ Αττικής ενόψει της
εφαρμογής των εργαστηρίων δεξιοτήτων από το σχολικό έτος 2021-2022 αναπτύξαμε και σας
στέλνουμε προς χρήση δώδεκα (12) ενδεικτικά παραδείγματα θεμάτων για όλες τις
προκαθορισμένες υποθεματικές.

Αναρτήσεις εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλου για τα εργαστήρια δεξιοτήτων

Όλοι οι τίτλοι εκπαιδευτικού υλικού που είναι αναρτημένοι στο παρόν αποθετήριο μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων, που θα εφαρμοστούν στα σχολεία από το σχολικό έτος 2021-2022. Για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών αναρτούμε επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό κατανεμημένο στις προκαθορισμένες θεματικές ενότητες. Για λόγους σταθερότητας του ιστότοπου του 6ου ΠΕΚΕΣ οι αναρτήσεις έχουν γίνει σε εξωτερικούς συνδέσμους:

Εδώ μπορείτε να βρείτε το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Αειφορία και COVID-19: Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την κατανόηση της πανδημίας από τη σκοπιά της Εκπαίδευσης για την Αειφορία», που έχει συγγραφεί τον Μάιο 2021 από την Θεολογία Αβδελλή, τον Αχιλλέα Μανδρίκα, την Κατερίνα Μπαζίγου και τη Σταυρούλα Τριανταφύλλου.  Το υλικό αποτελείται από πέντε θεματικές ενότητες, που μελετούν την πανδημία λόγω της COVID-19 σε σχέση α) με το φυσικό περιβάλλον β) με τον τομέα της εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων γ) με το ζήτημα της παραπληροφόρησης και των συνωμοσιολογικών αντιλήψεων ως κοινωνικό φαινόμενο δ) με την ανάγκη για διεθνή συνεργασία και για διαχείριση της πανδημίας με όρους Παγκόσμιων Δημόσιων Αγαθών ε) με τους 17 Στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης (SDGs).

Εδώ μπορείτε να βρείτε έναν κατάλογο εκπαιδευτικού υλικού Εκπαίδευσης για την Αειφορία ταξινομημένου με βάση τους 17 στόχους της αειφόρου ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDGs), που δημιούργησε ο ΣΕΕ Εκπαίδευσης για Αειφορία του 6ου ΠΕΚΕΣ Αττικής Αχιλλέας Μανδρίκας.

Εδώ μπορείτε να βρείτε το εκπαιδευτικό υλικό που είχε συγγραφεί το 2008 από διεπιστημονικές ομάδες εμπειρογνωμόνων κατόπιν ανάθεσης από το ΥΠΠΕΘ,  για να αξιοποιηθεί στο Πρόγραμμα Ανοικτών Περιβαλλοντικών Τάξεων «Καλλιστώ». Το υλικό περιλαμβάνει 8 θέματα σε pdf των 100 σελίδων και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα φύλλα εργασίας. Οι 8 θεματικές ενότητες είναι οι εξής:

1. Αγροτικές περιοχές, Βιολογικές καλλιέργειες, Παραδοσιακά επαγγέλματα και παραδοσιακές τέχνες,

2. Ανανεώσιμες - Ήπιες πηγές ενέργειας,

3. Aνθρωπογενές περιβάλλον: Αστικά οικοσυστήµατα, αστικοποίηση, ατµοσφαιρική ρύπανση, µεταφορές,

4. Δασικά Οικοσυστήματα,

5. Έδαφος: Διάβρωση, Ερημοποίηση, Ρύπανση,

6. Περιοχές με ιδιαίτερη βιοποικιλότητα (χλωρίδα - πανίδα),

7. Υδατικά Οικοσυστήματα (ποτάμια),

8. Υδατικά Οικοσυστήματα (λιμναία, θαλάσσια)

Εδώ θα βρείτε εκπαιδευτικό υλικό από το S.A.M.E. WORLD – Αειφορία,  Ευαισθητοποίηση, Κινητοποίηση, Περιβάλλον στην Παγκόσμια Εκπαίδευση, ένα ευρωπαϊκό έργο για την κριτική κατανόηση της κλιματικής αλλαγής, της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης και της περιβαλλοντικής μετανάστευσης. Το υλικό γράφτηκε το 2017 ως εξής:

Α) Εκπαιδευτικό Πακέτο γύρω από την Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη, την Κλιματική Αλλαγή και την Περιβαλλοντική Μετανάστευση

Β) Περιβαλλοντική - Κλιματική Μετανάστευση: Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες (πρωτότυπες δραστηριότητες από Έλληνες έμπειρους στο θέμα εκπαιδευτικούς)

Γ) Περιβαλλοντική Αδικία: Μια παιδαγωγική προσέγγιση με την αξιοποίηση της Ψηφιακής Αφήγησης (προέκταση του υλικού από ελληνική ομάδα συμμετοχής στο πρόγραμμα)

Δ) 10 βέλτιστες εκπαιδευτικές πρακτικές Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη από την Ευρώπη

Ε) 10 εμπνευσμένες πρακτικές από όλο τον κόσμο στη διεύθυνση

Το παραπάνω υλικό βρίσκεται στη διεύθυνση http://edu-kit.sameworld.eu/ σε πολλές γλώσσες, εν μέρει και στα ελληνικά.

Εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του προγράμματος «Ανοιχτά σχολεία στην προστασία του κλίματος και στην εξοικονόμηση ενέργειας», που υλοποιήθηκε σε σχολεία του Δήμου Αθηναίων τη διετία 2017-2019 βρίσκεται αναρτημένο ως εξής:

α) εκπαιδευτικός οδηγός 

β) προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης στον Δήμο Αθηναίων για τη γενίκευση του προγράμματος 

γ) αποτελέσματα της έρευνας 

δ) e-book των posters των σχολείων 

Εδώ μπορείτε να βρείτε το εκπαιδευτικό υλικό «Ταξιδεύοντας με την αειφορία στον Αργοσαρωνικό», που έχει συγγραφεί το 2010 από τους Παντελή Μάναλη, Αλεξάνδρα Σούρμπη και Σπυριδούλα Μαργαρίτη και εκδόθηκε από τον Οργανισμό Ανάπτυξης και Περιβαλλοντικής Προστασία της Νομαρχίας Πειραιά.

Το υλικό περιλαμβάνει μεθοδολογικές οδηγίες, βασικές πληροφορίες, προτεινόμενες διαδρομές και δραστηριότητες για μαθητές σε Αίγινα, Αγκίστρι, Μέθανα, Πόρο, Τροιζήνα, Ύδρα, Σπέτσες και Σαλαμίνα και αποτελεί ένα πλήρη οδηγό για τον εκπαιδευτικό που θα επιθυμούσε να ασχοληθεί με το τοπικό περιβάλλον.

 

Εδώ μπορείτε να βρείτε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την πρόληψη αποβλήτων τροφίμων με τίτλο «Μην αφήνεις φαγητό να πάει χαμένο!», που έχει συγγραφεί το 2019 στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης «FOOD SAVE SHARE» του έργου A2UFood (Αναπόφευκτα και αποφεύξιμα υπολείμματα τροφίμων: Μια ολιστική διαχειριστική προσέγγιση για αστικά περιβάλλοντα).

Την ομάδα συγγραφής αποτελούν οι: Ευαγγελία Βλαχαντώνη, Θάνος Ιωάννου, Αφροδίτη Κατσιγιάννη, Κάτια Λαζαρίδη, Ελένη ΜΙχαλοδημητράκη, Κατερίνα Μπαζίγου, Μιχάλης Φωτιάδης, Χριστίνα Χρόνη. 

Εδώ μπορείτε να βρείτε μια πλούσια συλλογή από επιλεγμένους ιστότοπους, που περιέχουν χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό για διάφορα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Η συλλογή αποτελεί πρόταση των Αχιλλέα Μανδρίκα και Άνθιμου Χαλκίδη, επικαιροποιήθηκε τον Σεπτέμβριο 2019 και είναι ταξινομημένη σε 14 θεματικές ενότητες.

Στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφορία τα ζητήματα περιβάλλοντος, υγείας και κοινωνίας (ανθρώπινα δικαιώματα, συνθήκες εργασίας, δίκαιο εμπόριο, κοινωνική δικαιοσύνη, τοπική κουλτούρα κλπ) συνεξετάζονται και αναζητείται η αλληλεξάρτησή τους. Ένα καλό παράδειγμα αποτελεί το πρόγραμμα «Ταξιδεύοντας με ένα Γιλέκο στη Θάλασσα της Παγκοσμιοποίησης», που συνέγραψαν η Σταυρούλα Τριανταφύλλου και η Θεολογία Αβδελλή και εκδόθηκε από το ΚΠΕ Δραπετσώνας το 2018.  

Το πληρέστερο εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της σωστής διατροφής έχει γραφτεί με ευθύνη της Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ του ΥΠΠΕΘ και του ΕΙΝ και επιμέλεια Γιάννη Μανού το 2008. Το υλικό αποτελείται από τέσσερις τίτλους:

Α) Αγωγή Υγείας- Διατροφή- Διατροφικές συνήθειες, για μαθητές 6-8 ετών, Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού, http://www.pi-schools.gr/lessons/gymnastics/ypost_yliko/agogi_ygeias/diatrofi_daskalou1.pdf

Β) Αγωγή Υγείας- Διατροφή- Διατροφικές συνήθειες, για μαθητές 9-12 ετών, Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού, http://www.pi-schools.gr/lessons/gymnastics/ypost_yliko/agogi_ygeias/diatrofi_daskalou_2.pdf

Γ) Αγωγή Υγείας- Διατροφή- Διατροφικές συνήθειες, τετράδιο μαθητή 6-8 ετών, http://kainotomesdraseis.blogspot.com/ και μετά diatrofi-tetradio_mathiti_6-8.pdf

Δ) Αγωγή Υγείας- Διατροφή- Διατροφικές συνήθειες, τετράδιο μαθητή 9-12 ετών, http://kainotomesdraseis.blogspot.com/ και μετά diatrofi-tetradio_mathiti_9-12.pdf

Πρόσφατα Άρθρα

Εκδήλωση για γονείς σχετικά με τη Μετάβαση από τον...
23 Ιουν 2022 09:12 - Κυριακή Μέλλιου

Το 6ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ [ ... ]

Συνάντηση εργασίας-ενδοσχολική επιμόρφωση με εκπαι...
16 Ιουν 2022 05:59 - Αρχοντία Ματζαρίδου

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, Φωτεινή Εγγλέ [ ... ]

Πρόσκληση Διευθυντών/ντριών σε συνάντηση συνεργασ...
16 Ιουν 2022 05:54 - Αρχοντία Ματζαρίδου

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, Φωτεινή Εγγλέ [ ... ]

Φεστιβάλ Θεάτρου στο Σχολείο: Η επόμενη μέρα. Ας τ...
02 Ιουν 2022 10:32 - Παναγιώτης Φατσέας

Σας προσκαλούμε στο: «Φεστιβάλ Θεάτρου: Η επόμενη μ [ ... ]

Η παρουσία της Θεατρικής Αγωγής στην Ειδική Εκπαίδ...
30 Μαϊ 2022 12:12 - Παναγιώτης Φατσέας

Τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, [ ... ]

Άλλα Άρθρα