6ο ΠΕΚΕΣ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διημερίδα "Εφαρμογές και Προτάσεις Διδακτικών Παραδειγμάτων" που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου  και το Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019  στο Ράλλειο Γυμνάσιο και Λύκειο Πειραιά.

Περιλήψεις των εισηγήσεων