6ο ΠΕΚΕΣ

Αναρτήσεις εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλου για τα εργαστήρια δεξιοτήτων

Όλοι οι τίτλοι εκπαιδευτικού υλικού που είναι αναρτημένοι στο παρόν αποθετήριο μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων, που θα εφαρμοστούν στα σχολεία από το σχολικό έτος 2021-2022. Για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών αναρτούμε επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό κατανεμημένο στις προκαθορισμένες θεματικές ενότητες. Για λόγους σταθερότητας του ιστότοπου του 6ου ΠΕΚΕΣ οι αναρτήσεις έχουν γίνει σε εξωτερικούς συνδέσμους:

 

Οικολογία – Τοπική και παγκόσμια φυσική κληρονομιά

 Μαθαίνω για τα δάση (Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης)

https://drive.google.com/file/d/1arhKbeMdNGkfKthUjZbduNBZHETUkbQz/view?usp=sharing

Μαθαίνω για τα δάση με τους 17 SDGs (Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης)

https://drive.google.com/file/d/1sUdGwePrE6Xm9t0sD1CGpXKbySWguHQy/view?usp=sharing

Πουλιά των κήπων και πάρκων (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία)

https://drive.google.com/file/d/1FWUjGnRRwTWQShjN8vBhNpPwtLzH3Xft/view?usp=sharing

Μάθε, νιώσε, δράσε! Μαζί για θάλασσες χωρίς σκουπίδια (MARLISCO, MIO-ECSDE/Medies)

https://drive.google.com/file/d/1fGxN41G2lini_DRvMvSr-GYUCthJU1JZ/view?usp=sharing

Εκπαιδευτικά παιχνίδια για την κλιματική αλλαγή (ΚΠΕ Ελευθερίου-Κορδελιού & Βερτίσκου)

https://drive.google.com/file/d/15eh9pQ0LQgRSMuYSKDSUYnB5KtxRCkDQ/view?usp=sharing

Κλιματικό χάος (WWF Ελλάς)

https://drive.google.com/file/d/1RL2YZTEsTxXLNinST-Z1rVFgOAndx0CZ/view?usp=sharing

Ο κύκλος του νερού στην Αττική γη (ΕΥΔΑΠ)

https://drive.google.com/file/d/1RrqikH5ZrFSz4q4KORWD7qZymj2gMBER/view?usp=sharing

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διαχείριση νερού (ΚΠΕ Φιλίππων)

https://drive.google.com/file/d/1nsk3nWLwlR6YALKHWP4ExyC1FOsBCDPG/view?usp=sharing

Το δώρο της βροχής (MIO-ECSDE/Medies)

https://drive.google.com/file/d/1udnB-OyXlmmUDamAS2wAPZQz8pHNfa-m/view?usp=sharing

Το δώρο της βροχής στην πόλη (MIO-ECSDE/Medies)

https://drive.google.com/file/d/1KVReE3o6Wm93B2lzHZIeerlpCkXRk71m/view?usp=sharing

Μεγαλώνοντας στην Αθήνα (ΕΜΠ)

https://drive.google.com/file/d/1de6_i_mjVCCjEVEAcJzk9Wsukck_kPYO/view?usp=sharing

Σχολικοί αστικοί κήποι: γιατί και πώς; (ΚΠΕ Δραπετσώνας)

https://drive.google.com/file/d/1tQ1Fxyq9xC3jAntTboiCdaZWwd7CfLQf/view?usp=sharing

Στην αυλή των Οικολογικών σχολείων (Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης)

https://drive.google.com/file/d/1iouPfnwQOwwpxYVxnXFTNmS3stIPH1Kc/view?usp=sharing

Το βαλιτσάκι της ελιάς (ΚΠΕ Καλαμάτας)

https://drive.google.com/file/d/1Uh4wuNlssL1GJ470WnYOSfLHYbl7ar0F/view?usp=sharing

Φυσικές καταστροφές – Πολιτική προστασία

 

Προστατευτείτε από τους σεισμούς (ΟΑΣΠ)

https://drive.google.com/file/d/16LXDzNKAjRQ6xif1KswOcfsa_SJrPVLn/view?usp=sharing

Σεισμός: ας είμαστε προετοιμασμένοι (ΟΑΣΠ)

https://drive.google.com/file/d/12lk4xZOQT0NxcyVna4ZycDoqGQdW56oS/view?usp=sharing

Ξέρω να προστατευτώ όταν γίνεται σεισμός (Φρ. Κριτσωτάκη, ΣΑΪΤΑ)

https://drive.google.com/file/d/1FfKxKjsmkgpmcNw_1aLjakEsShuTjOcw/view?usp=sharing

Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

 Σεξουαλική αγωγή – Διαφυλικές σχέσεις  (6-8 ετών και 9-12 ετών) (ΥΠΕΠΘ-ΕΙΝ, 2008, Επιστημονικός υπεύθυνος: Θάνος Ασκητής)

6-8 ετών 

https://issuu.com/margarita.gerouki/docs/askitis_sexeducation_6-8_studentbook 

https://issuu.com/margarita.gerouki/docs/askitis_sexeducation_6-8_teacherbook 

9-12 ετών

https://pappanna.files.wordpress.com/2013/04/ceb4ceb9ceb1cf86cf85cebbceb9cebaceadcf82-cf83cf87ceadcf83ceb5ceb9cf82-11.pdf

https://issuu.com/margarita.gerouki/docs/askitis_sexeducation_9-12_studentbook

Σεξουαλική αγωγή – Διαφυλικές σχέσεις  (Βιβλίο μαθητή) (11-14 ετών) (ΥΠΕΠΘ-ΕΙΝ, 2000)

https://drive.google.com/file/d/1MSi1QWrFTMGnB2_5QbCoxtDdQADwi5Xe/view?usp=sharing

Σεξουαλική αγωγή – Διαφυλικές σχέσεις  (Βιβλίο εκπαιδευτικού) (11-14 ετών) (ΥΠΕΠΘ-ΕΙΝ, 2000)

https://drive.google.com/file/d/1d7_B4-BnaxWgNSR8ubcrdWcSxkUM3C-0/view?usp=sharing

Σεξουαλική αγωγή – Διαφυλικές σχέσεις  (Βιβλίο μαθητή) (15-18 ετών) (ΥΠΕΠΘ-ΕΙΝ, 2000)

https://drive.google.com/file/d/1d6wqQTIymUKNCIvgiNVgxqNB6jS3LAGa/view?usp=sharing

Σεξουαλική αγωγή – Διαφυλικές σχέσεις  (Βιβλίο εκπαιδευτικού) (15-18ετών) (ΥΠΕΠΘ-ΕΙΝ, 2000)

https://drive.google.com/file/d/1cNuwbro8iqGOohRrjRDQYw1-Rz6lZ2g8/view?usp=sharing

Ψυχική και συναισθηματική υγεία – Πρόληψη

 

Youth Power - Πρόγραμμα Πρόληψης Συμπεριφορών Υψηλού Κινδύνου για μαθητές της Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού Σχολείου (Μονάδα Εφηβικής Υγείας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ – Ελληνική Εταιρία Εφηβικής Ιατρικής)

https://drive.google.com/file/d/1eFVbTMEF6P8da9mxVOvMCNubsdQQDjWu/view?usp=sharing

Δεξιότητες ζωής – Διαμορφώνοντας ενεργούς πολίτες (Βρετανικό Συμβούλιο)

https://drive.google.com/file/d/12NVreZPvdENOuP2uNIf8Or1kOK9DkVD9/view?usp=sharing

Παιδαγωγικά παιχνίδια: γνωριμίας, εμπιστοσύνης, συνεργασίας (Ελ. Καμπέρη-Τζουριάδου, Στ. Πανταζή)

https://drive.google.com/file/d/1uI6fvIQAit4aROa0igcs5J-T8Dl762Jf/view?usp=sharing

Παιδαγωγικά παιχνίδια δραστηριότητες: συνεργασίας – επίλυσης συγκρούσεων (Ελ. Καμπέρη-Τζουριάδου, Στ. Πανταζή)

https://drive.google.com/file/d/1ju125kK6Jxi1eD8zNrrVw89AUsXfU2AS/view?usp=sharing

Δραστηριότητες στην τάξη για την πρόληψη του εκφοβισμού και της βίας μεταξύ των μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΨΥΠΕ)

https://drive.google.com/file/d/1uQ70p14HD432-ytW7bVkHH4rJJMn5SsA/view?usp=sharing

Διαπροσωπικές σχέσεις Ε΄ Δημοτικού – Γ΄ Γυμνασίου (ΥΠΕΠΘ-ΕΙΝ, 2000)

https://drive.google.com/file/d/0B3HGpjUYGlgsMkZpdEpLRHFSazQ/view?usp=sharing&resourcekey=0-00hLrHjWR4sZNrkzxl6voQ

Διδάσκοντας μέσα από ιστορίες (Πρόληψη και καταπολέμηση της εκφοβιστικής συμπεριφοράς στο σχολείο) (ΔΑΦΝΗ ΙΙΙ, Υπ. Παιδείας & Πολιτισμού Κύπρου)

https://drive.google.com/file/d/1_Ym7gIlBSf0BkySCdQmv0vHWk25bLvmJ/view?usp=sharing

Ανθρώπινα δικαιώματα

 Μικρή πυξίδα – Compasito (Συμβούλιο της Ευρώπης)

https://drive.google.com/file/d/1bSsqHqM5HlwSA1QrZ0GDlxaaiT_LyJzK/view?usp=sharing

Φτου και βγαίνω (UNICEF)

https://drive.google.com/file/d/1FICa3qozA7ZGBn8whM1toQB5rawbd2MS/view?usp=sharing

Δραστηριότητες στα ανθρώπινα δικαιώματα και στα δικαιώματα των προσφύγων (Ύπατη αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες)

https://drive.google.com/file/d/1ZcQy41JBktapmmbOZZCELChUOI8IGyAt/view?usp=sharing

Μαθητές χωρίς σύνορα (Βρετανικό Συμβούλιο – ΥΠΕΠΘ)

https://drive.google.com/file/d/1Bs3o7s6E5BrFS-Zhu_kaiKUBkL1fzrEM/view?usp=sharing

Στο σχολείο ξεχνώ τη φυλακή (Κ. Μάγος, Καλειδοσκόπιο)

https://drive.google.com/file/d/1TTUu79dpOMwYXn4E-7tQ-ts6Yih5OC0S/view?usp=sharing

Compass – ένα εγχειρίδιο στα ανθρώπινα δικαιώματα για νέους/νέες (Συμβούλιο της Ευρώπης – Άρσις)

https://drive.google.com/file/d/1zfTPcBg6BHwdGv0HclQxeNp8o1ITZH2g/view?usp=sharing

Εθελοντισμός – Διαμεσολάβηση

Σχολική διαμεσολάβηση – Ένας οδηγός για την επίλυση συγκρούσεων στο σχολείο από ομηλίκους (Αντιγόνη)

https://drive.google.com/file/d/1KzpoBz-vEwo2Vx_fJ7eMDrRN6MtVS2U6/view?usp=sharing

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, Διαφορετικότητα

 Ίρις – Καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τις διακρίσεις (ΚΕΠΑΔ)

https://drive.google.com/file/d/1y_W5L4qbesE4j1D85Mzqh82hGmeA9WYp/view?usp=sharing

Αλλάζοντας λέξεις αλλάζουμε τον κόσμο – Silence hate (ΚΑΡΠΟΣ)

https://drive.google.com/file/d/1Rh712WrytzLpBjxudUZ3tpfMZbI8d-NK/view?usp=sharing

«Εγώ» κι «Εσύ» γινόμαστε «Εμείς»: Πρόγραμμα ελέγχου των συγκρούσεων – Τετράδιο δραστηριοτήτων (Σ. Τριλίβα-Τζ. Τσιμιέντι, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ)

https://drive.google.com/file/d/1X4et8Xk7jMW9xFFNa_1Hs-rY3dFwXvVY/view?usp=sharing

«Εγώ» κι «Εσύ» γινόμαστε «Εμείς»: Πρόγραμμα ελέγχου των συγκρούσεων – Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού (Σ. Τριλίβα-Τζ. Τσιμιέντι, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ)

https://drive.google.com/file/d/10qdQc_tLWSEsRPyaT3PXDNgEkSU7uRP3/view?usp=sharing

Το σπίτι των παιδιών (Πυξίδα)

https://drive.google.com/file/d/1z6i2eJUxN7y4B63rf_LitGOlfsTj8kfl/view?usp=sharing

Καλλιπάτειρα – Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι (ΥΠΕΠΘ)

https://drive.google.com/drive/folders/1820eUFXMtPAKTLdpFzoKvrZXhuKD_uXf?usp=sharing (αν δεν ανοίγει αμέσως, αντιγράψτε τον σύνδεσμο στον αναζητητή)

Φάκελος υλικού κατά της βίας για μαθητές Δημοτικού (Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου)

https://drive.google.com/file/d/1sCu6xLLCEdhUGCewlL-OI8upgwcHm1qG/view?usp=sharing

Ευρωπαϊκή καμπάνια κατά του σχολικού εκφοβισμού (ΔΑΦΝΗ ΙΙΙ, Χαμόγελο του Παιδιού)

https://drive.google.com/file/d/1hSiDLY8B5VolycaU5DyBV0pIPi41_vIY/view?usp=sharing

Επιχειρηματικότητα-Σταδιοδρομία-Επαγγέλματα

 Αγωγή του καταναλωτή (δραστηριότητες για παιδιά 4-8 ετών) (ΕΚΠΟΙΖΩ)

https://drive.google.com/file/d/1fwN3Rlg0XFol3roF0CwOct57I0L3qVSZ/view?usp=sharing

Ιδέες και σχέδια μαθήματος για την αγωγή καταναλωτή (ΕΕ-Dolceta, Πανεπιστήμιο Κύπρου)

https://drive.google.com/file/d/1swRr2xLLL0bsDgV4npx3oi_44AyFkWU6/view?usp=sharing

Πρόσφατα Άρθρα

Επιμορφωτική Εσπερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων DIGIT...
12 Μαρ 2023 18:24 - Αρχοντία Ματζαρίδου

Την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023, ώρα 17:00, στην Δημοτική Πινακ [ ... ]

«Το σχολείο ως κοινότητα που φροντίζει»...
08 Μαρ 2023 09:05 - Αρχοντία Ματζαρίδου

Οι Συντονιστές και οι Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργ [ ... ]

Επιμορφωτική ημερίδα εκπαιδευτικών Α΄ και Β΄ Δημοτ...
15 Φεβ 2023 08:09 - Αρχοντία Ματζαρίδου

Η ΣΕΕ ΠΕ70 Αρχοντία Μαντζαρίδου προσκαλεί τους εκπαιδε [ ... ]

Επιμορφωτική ημερίδα εκπαιδευτικών Γ΄ και Δ΄ Δημοτ...
15 Φεβ 2023 08:02 - Αρχοντία Ματζαρίδου

Η ΣΕΕ ΠΕ70 Αρχοντία Μαντζαρίδου σε συνεργασία με την  [ ... ]

Δειγματικές διδασκαλίες για εκπαιδευτικούς ΣΤ΄ τάξ...
14 Φεβ 2023 20:23 - Αρχοντία Ματζαρίδου

Ο ΣΕΕ Εκπαίδευσης για την Αειφορία Αχιλλέας Μανδρίκας, [ ... ]

Άλλα Άρθρα