6ο ΠΕΚΕΣ

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, Μαρία Καλαματιανού,  προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς  Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄  τάξεων (και παράλληλης στήριξης) των σχολείων παιδαγωγικής και επιστημονικής της ευθύνης, σε επιμορφωτικό διαδικτυακό σεμινάριο (Webinar) με θέματα εστιασμένα στη διδασκαλία της Ιστορίας:

«Ψηφιακά εργαλεία για τη διδασκαλία της ιστορίας» 

«Ψηφιακή σχολική δράση τοπικής ιστορίας: Πώς θυμόμαστε την Επανάσταση του 1821»

με τη συνεργασία της Συντονίστριας  Μαρίας Κασκαντάμη, ΠΕ02 και του Συντονιστή Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Αχιλλέα Μανδρίκα, ΠΕ70.  Το Webinar θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Webex και ώρες 9.15π.μ. - 13.00μ.μ.. Για την είσοδο στην ψηφιακή πλατφόρμα πατήστε το ακόλουθο link:

https://minedu-primary.webex.com/meet/markalamat

Το Webinar θα διεξαχθεί σύμφωνα με το απόσπασμα της απόφασης της Πράξης 10/15-02-2021 της Ολομέλειας του 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής. Τα διαδικτυακά τμήματα των Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄  τάξεων των σχολείων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών δεν θα λειτουργήσουν κατά την ημέρα διεξαγωγής του επιμορφωτικού webinar. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών (και της παράλληλης στήριξης) των Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄  τάξεων των Δημοτικών Σχολείων, αποδεκτών της πρόσκλησης, είναι υποχρεωτική (Π.Δ. 79/2017, παρ. 1, του άρθρου 17).

Οι ΣΕΕ ΠΕ60 του 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής, Αζναουρίδου Φωτεινή και Μέλλιου Κυριακή σε συνεργασία με τις ΣΕΕ ΠΕ60 του 5ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, Ευθυμιοπούλου Αγάπη και Φεγγερού Παναγιώτα, προσκαλούν τις/τους εκπαιδευτικούς ΠΕ60 των σχολείων ευθύνης τους, σε εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο (Webinar) με θέμα: «Συζητώντας για τη μάθηση στο Νηπιαγωγείο: μαθαίνω για... ή μαθαίνω να....;» με εισηγήτρια την Δρ. Μαρία Σφυροέρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια "Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις" ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Μαρτίου  2021, ώρα 17:00-19:00 μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex στην εικονική αίθουσα:

https://minedu-primary.webex.com/meet/asnaour

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι προαιρετική.

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Εργου ΠΕ70, Φωτεινή Εγγλέζου, προσκαλεί τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των σχολικών μονάδων παιδαγωγικής κι επιστημονικής της ευθύνης από τα 1ο, 2ο, 4ο, 5ο και 6ο Δ.Σ. Αγίου Ι. Ρέντη, σε τηλεσυνάντηση με θέμα την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την εγγραφή προσφύγων μαθητών κατά την τρέχουσα σχολική περίοδο στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες.
Η τηλε-συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 01/03/2021, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Webex στις 12.30μ.μ.
Για την είσοδο στην ψηφιακή πλατφόρμα πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:
 
Η τηλε-συνάντηση δεν είναι υποχρεωτική για τους διευθυντές/τριες

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Καλλιτεχνικών (ΠΕ08) Βασιλική Σοφρά, διοργανώνει διαδικτυακή επιμορφωτική ημερίδα με τίτλο:

"Τα Εικαστικά στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Ιδέες, Προσεγγίσεις, Προκλήσεις".

Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Καλλιτεχνικών (ΠΕ08) Α΄/θμιας και Β'/θμιας Εκπαίδευσης, όλων των σχολείων αρμοδιότητας των 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου ΠΕΚΕΣ Αττικής και 1ου, 2ου ΠΕΚΕΣ Β. Αιγαίου.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021 και ώρες 10:00-14:00, στο σύνδεσμο: 

https://minedu-secondary.webex.com/webappng/sites/minedu-secondary/meeting/download/dfbfe3101d194cc5934ce2d58706fd4f?siteurl=minedu-secondary&MTID=md03fa2a10445e8d2f497bb0d7e7de371

σύμφωνα με το πρόγραμμα που επισυνάπτεται.

Σκοπός της τηλε-ημερίδας είναι η παρουσίαση καλών πρακτικών με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, τις οποίες ανέπτυξαν οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί των Εικαστικών στην Α/βάθμια και Β/θμια Εκπαίδευση για διάχυση, καθώς επίσης, να τεθούν ιδέες και προβληματισμοί που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς, σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο μάθημα των Εικαστικών.

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι προαιρετική.

Πρόγραμμα ημερίδας

Αφίσα

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, Φωτεινή Εγγλέζου σε συνεργασία με τον Συντονιστή Εκπαίδευσης για την Αειφορία του 6ου Πε.Κ.Ε.Σ., Αχιλλέα Μανδρίκα, προσκαλεί τις/τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 Α΄και Β΄ Δημοτικού των σχολείων επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης της σε διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Σχέδια εργασίας (projects) και διδακτικές τεχνικές για το τοπικό περιβάλλον». To διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021 μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Webex και ώρες 14.00-17.00. Για την είσοδο στην ψηφιακή πλατφόρμα πατήστε το ακόλουθο link: https://minedu-primary2.webex.com/meet/fegglezou

H Σ.Ε.Ε. ΠΕ60 Φωτεινή Αζναουρίδου προσκαλεί τις/τους Νηπιαγωγούς  των σχολικών μονάδων  της Νίκαιας, την Τρίτη  23 Φεβρουαρίου 2021, του Κερατσινίου την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 8.30 με 13.30,  σε επιμορφωτικό εξ αποστάσεως σεμινάριο με θέμα: «Ψυχολογικές Παρεμβάσεις στο χώρο του σχολείου». Το εξ αποστάσεως Επιμορφωτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex στην εικονική αίθουσα:

https://minedu-primary.webex.com/meet/asnaour

Εισηγήτρια: Αζναουρίδου Φωτεινή MEd, ΣΕΕ ΠΕ60 Νηπιαγωγών, 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής.

Οι ΣΕΕ ΠΕ60 Αζναουρίδου Φωτεινή και Μέλλιου Κυριακή σε συνεργασία με τη ΣΕΕ ΠΕ60 του 3ου ΠΕΚΕΣ Παρασκευή Φώτη, προσκαλούν τις/τους εκπαιδευτικούς ΠΕ60 των σχολείων ευθύνης τους, σε εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο (Webinar) με θέμα: «Από το Νηπιαγωγείο στην ορθή χρήση του δρόμου» με εισηγήτρια την Δρ. Κατερίνα Θεοδοσέλη, Εκπαιδευτικό ΠΕ70, Εκπαιδεύτρια Οδικής Ασφάλειας παιδιών και Σχεδιάστρια Υλικού Εκπαίδευσης Οδικής Ασφάλειας στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

H Σ.Ε.Ε. ΠΕ60 Φωτεινή Αζναουρίδου προσκαλεί τις/τους Νηπιαγωγούς των σχολικών μονάδων της Νίκαιας, την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 8.30 με 13.30, σε επιμορφωτικό εξ αποστάσεως σεμινάριο με θέμα: «Ψυχολογικές Παρεμβάσεις στο χώρο του σχολείου». Το εξ αποστάσεως Επιμορφωτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex στην εικονική αίθουσα:
https://minedu-primary.webex.com/meet/asnaour
Εισηγήτρια: Αζναουρίδου Φωτεινή MEd, ΣΕΕ ΠΕ60 Νηπιαγωγών, 6 ο ΠΕΚΕΣ Αττικής.

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, Μαρία Καλαματιανού, προσκαλεί σε τηλεδιασκέψεις συνεργασίας τους/τις εκπαιδευτικούς  (ΠΕ 70 και Τ.Υ.) όλων των σχολικών μονάδων παιδαγωγικής και επιστημονικής της ευθύνης, με σκοπό την υποστήριξή τους στην υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και στην παρούσα περίοδο, αλλά και την ανταλλαγή των εμπειριών τους από την μέχρι τώρα εφαρμογή του εγχειρήματος. 

Οι τηλεδιασκέψεις αυτής της φάσης θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021. Θα πραγματοποιηθούν μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων Webex, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του παρακάτω πίνακα:

Τηλεδιασκέψεις εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων Νίκαιας, Κερατσινίου, Αίγινας, Αγκιστρίου και Σπετσών

Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου

9:30 π.μ.-11:00 π.μ.

Εκπαιδευτικοί της Α΄ τάξης Νίκαιας, Κερατσινίου, Αίγινας, Αγκιστρίου και Σπετσών

Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου

11:30 π.μ.-13:00 μ.μ.

Εκπαιδευτικοί της Β΄ τάξης Νίκαιας, Κερατσινίου, Αίγινας, Αγκιστρίου και Σπετσών

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου

9:30 π.μ.-11:30 π.μ.

Εκπαιδευτικοί της Γ΄ τάξης (και Τ.Υ) Νίκαιας, Κερατσινίου, Αίγινας, Αγκιστρίου και Σπετσών

Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου

9.30 π.μ. -11.00 π.μ.

Εκπαιδευτικοί της Δ΄ τάξης Νίκαιας, Κερατσινίου, Αίγινας, Αγκιστρίου και Σπετσών

Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου

11.30 π.μ. -13.00 μ.μ.

Εκπαιδευτικοί της Ε΄ τάξης Νίκαιας, Κερατσινίου, Αίγινας, Αγκιστρίου και Σπετσών

Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου

9.30 π.μ. -11.30 π.μ.

Εκπαιδευτικοί της Στ΄ τάξης Νίκαιας, Κερατσινίου, Αίγινας, Αγκιστρίου και Σπετσών

Ο σύνδεσμος για την συμμετοχή στην κάθε τηλεδιάσκεψη των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών είναι:

https://minedu-primary.webex.com/meet/markalamat

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 Μαρία Καλαματιανού προσκαλεί τους Διευθυντές, τις Διευθύντριες και Προϊσταμένες των σχολείων παιδαγωγικής και επιστημονικής ευθύνης σε τηλεσυνάντηση εργασίας, για να συζητήσουν για την υλοποίηση έως τώρα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και θέματα που σχετίζονται με το πλαίσιο εφαρμογής της.

Η τηλεσυνάντηση αφορά στους  Διευθυντές, Διευθύντριες και Προϊσταμένες των Δημοτικών σχολείων Νίκαιας, Κερατσινίου, Αίγινας, Αγκιστρίου και Σπετσών και θα πραγματοποιηθεί την  Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021 ως εξής:

  • ώρα 9.00 π.μ. - 10.30 π.μ. για τους Διευθυντές και Διευθύντριες Νίκαιας και Κερατσινίου
  • ώρα 11.00 π.μ. - 12.30 μ.μ. για τους Διευθυντές, Διευθύντριες και Προϊσταμένες Αίγινας, Αγκιστρίου και Σπετσών.

Η διαδικτυακή συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην πλατφόρμα Webex, μέσω του συνδέσμου:

https://minedu-primary.webex.com/meet/markalamat

 

 

Πρόσφατα Άρθρα

Πρόσκληση Διευθυντών σε Διαδικτυακή Συνάντηση Συνε...
18 Οκτ 2021 18:34 - Καλαματιανού Μαρία

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο οι Συντονιστές Εκ [ ... ]

Επιμορφωτική Δράση για εκπαιδευτικούς Α΄, Β΄, Γ΄...
17 Οκτ 2021 18:55 - Καλαματιανού Μαρία

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, Βικτωρία Κατσιγιά [ ... ]

Διαδικτυακή Επιμορφωτική Ημερίδα εκπαιδευτικών Α΄κ...
17 Οκτ 2021 18:09 - Καλαματιανού Μαρία

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) ΠΕ70, Σκρέτας  [ ... ]

Διαδικτυακή συνάντηση εργασίας εκπαιδευτικών Τ.Υ. ...
17 Οκτ 2021 17:46 - Καλαματιανού Μαρία

Ο ΣΕΕ Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Αχιλλέας Μανδρίκας [ ... ]

Πρόσκληση Εκπαιδευτικών σε Διαδικτυακή Συνάντηση Σ...
17 Οκτ 2021 17:29 - Καλαματιανού Μαρία

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, Κατσιγιάννη Β [ ... ]

Άλλα Άρθρα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

e yliko logo

logoF