6ο ΠΕΚΕΣ

Οι Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ02 Κασκαντάμη Μαρία, Κουμπάρου Χρυσάνθη και Μεσσάρη Αναστασία προσκαλούν τις Φιλολόγους της/των Τ.Υ. των σχολικών μονάδων:

1ο Γ/Σ Περάματος, 2ο Γ/Σ Δραπετσώνας, 2ο ΓΕΛ Δραπετσώνας, 3ο Γ/Σ Αγ. Ι. Ρέντη, 3ο ΓΕΛ Πειραιά, 11ο Γ/Σ Νίκαιας και 1ο ΕΠΑΛ Πειραιά

σε επιμορφωτική συνάντηση - τηλεδιάσκεψη με θέμα:

«Επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των μαθητών και μαθητριών των Τάξεων Υποδοχής»

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25/11/2021 και ώρα 12:00-14:00,

στη διαδικτυακή αίθουσα: https://minedu-secondary2.webex.com/meet/amessari

Η ΣΕΕ ΠΕ70 Αρχοντία Μαντζαρίδου προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 των σχολείων παιδαγωγικής και επιστημονικής της ευθύνης σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Η ψηφιακή και διαδραστική αφήγηση ως εργαλείο και μέθοδος της διαφοροποιημένης διδασκαλίας», που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του κυκλικού επιμορφωτικού προγράμματος «Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και διδακτικές στρατηγικές».

Το επιμορφωτικό σεμινάριο θα διεξαχθεί την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021, ώρα 5:30-7:30 μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων Webex, στον σύνδεσμο:

https://minedu-primary.webex.com/meet/archontia

Στο πλαίσιο του κυκλικού επιμορφωτικού προγράμματος «Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και διδακτικές στρατηγικές» θα διεξαχθούν έξι επιμορφωτικά σεμινάρια (8, 15, 22, 29 Νοεμβρίου 2021 και 6 και 13 Δεκεμβρίου 2021) συνολικής διάρκειας 12 ωρών και σε όσους/όσες συμμετάσχουν στο σύνολο των επιμορφωτικών συναντήσεων θα δοθούν Βεβαιώσεις Παρακολούθησης.

Στο τέταρτο σεμινάριο με θέμα «Η ψηφιακή και διαδραστική αφήγηση ως εργαλείο και μέθοδος της διαφοροποιημένης διδασκαλίας» αφορά σε διδακτική πρόταση που εκκινεί από τη μεθοδολογία της Διαφοροποίησης της Διδασκαλίας και ως τέτοια καλεί τον/την εκπαιδευτικό  να αναλύσει το βαθμό πρόκλησης και ποικιλομορφίας στα τρέχοντα σχέδια διδασκαλίας του και να τροποποιήσει, προσαρμόσει ή σχεδιάσει νέες διδακτικές προσεγγίσεις έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και το μαθησιακό στυλ των μαθητών του/της. Ένα εργαλείο που μπορεί ουσιαστικά να ενεργοποιήσει τους διαφορετικούς μαθητές μας είναι η ψηφιακή αφήγηση. Η τεχνολογία έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί διαμορφώνουν το περιεχόμενο, τη διαδικασία και τα προϊόντα της διδασκαλίας τους. Η ψηφιακή αφήγηση διεκδίκησε και κέρδισε ένα σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς συνδέθηκε με τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας. Η αναπαράσταση των δομικών στοιχείων αφήγησης με τρόπο που να κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους εμπλέκει στη διαδικασία θα είναι το αρχικό περιεχόμενο του συγκεκριμένου εργαστηρίου. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν κατάλληλες διαδικτυακές εφαρμογές που μπορούν να υποστηρίξουν τη δημιουργία μίας ψηφιακής και διαδραστικής αφήγησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται οι διευθυντές / διευθύντριες και προϊσταμένες / προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων τωνδιευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. Πειραιά σε διαδικτυακή συνάντηση εργασίας με θέμα: «Λειτουργία των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής & Υποστήριξης -ΚΕΔΑΣΥ- σύμφωνα με το νέο Ν. 4823/3 -08 -2021».

Στη συνάντηση εργασίας θα γίνει ενημέρωση από

- τον κ. Παπαδόπουλο Νικόλαο (MSc),Προϊστάμενο του 1ου ΚΕΔΑΣΥ Πειραιά και

- την κ. Ηλιοπούλου Ευσταθία (PhD, MSpEd),Προϊσταμένη του 2ου ΚΕΔΑΣΥ Πειραιά.

α) Διευθυντές / διευθύντριες σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Παρασκευή 3-12-2021 και ώρα 10:00-12:00

Σύνδεσμος συνάντησης:https://minedu-secondary.webex.com/meet/panpefgr

β) Διευθυντές / διευθύντριες και προϊσταμένες / προϊστάμενοι σχολικών μονάδων ΠρωτοβάθμιαςΕκπαίδευσης.

Παρασκευή 10-12-2021 και ώρα 10:00-12:00

Σύνδεσμος συνάντησης:https://minedu-secondary.webex.com/meet/panpefgr

Ο Οργανωτικός Συντονιστής του 6ου Π.Ε.Κ.Ε.Σ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πεφάνης ΠαναγιώτηςΦυσικός Ph.D., M.Sc

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φωτεινή Αζναουρίδου προσκαλεί σε επιμορφωτικό σεμινάριο την Τρίτη 30/11/2021 και ώρα 8.30-13.30 τους εκπαιδευτικούς της επιστημονικής και παιδαγωγικής της ευθύνης με θέμα: Η πρακτική μάθηση και η αξία του παιχνιδιού στο Νηπιαγωγείο.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex στην εικονική αίθουσα :
https://minedu-primary.webex.com/meet/asnaour

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) ΠΕ70, Σκρέτας Δημήτριος, προσκαλεί τους Εκπαιδευτικούς ΠΕ 70 των Τμημάτων της Γ΄ & Δ΄ Τάξης των Σχολείων παιδαγωγικής και επιστημονικής ευθύνης του, σε Επιμορφωτική Ημερίδα εξ αποστάσεως, με θέμα:

«Δουλεύοντας με τις Τεχνικές Freinet (Φρενέ)»

μέσω της πλατφόρμας Webex πατώντας στον σύνδεσμο:

https://minedu-primary.webex.com/meet/dimskretas.

Η Ημερίδα οργανώνεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των ΣΕΕ με βάση το Π.Δ. 79/2017 και είναι υποχρεωτική για τους Εκπαιδευτικούς στους οποίους απευθύνεται και θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα: 08.00 - 13.30. Για τον λόγο αυτό τα Τμήματα της Γ΄ και Δ΄ Τάξης Δημοτικού στα Σχολεία των συμμετεχόντων Εκπαιδευτικών την αντίστοιχη ημέρα, δεν θα λειτουργήσουν. Παρακαλούνται οι Διευθυντές/Διευθύντριες να ενημερώσουν έγκαιρα τους μαθητές και τους γονείς τους.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της ημερίδας:

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ02 Κασκαντάμη Μαρία, προσκαλεί τους/τις Φιλολόγους των Γυμνασίων επιστημονικής της ευθύνης σε επιμορφωτική συνάντηση με θέμα:

«Η διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και η αξιολόγηση μαθητών/-τριών στο Γυμνάσιο».

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως στη διαδικτυακή αίθουσα:

https://minedu-secondary2.webex.com/meet/mkaskant

σύμφωνα με το πρόγραμμα:

Η ΣΕΕ ΠΕ70 Αρχοντία Μαντζαρίδου προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 των σχολείων παιδαγωγικής και επιστημονικής της ευθύνης σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Η ανεστραμμένη τάξη ως εναλλακτική μέθοδος ανάπτυξης των δεξιοτήτων μάθησης του 21ου αιώνα σε ψηφιακό περιβάλλον», που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του κυκλικού επιμορφωτικού προγράμματος «Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και διδακτικές στρατηγικές».

Το επιμορφωτικό σεμινάριο θα διεξαχθεί την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021, ώρα 5:30-7:30 μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων Webex, στον σύνδεσμο:

https://minedu-primary.webex.com/meet/archontia

Στο πλαίσιο του κυκλικού επιμορφωτικού προγράμματος «Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και διδακτικές στρατηγικές» θα διεξαχθούν έξι επιμορφωτικά σεμινάρια (8, 15, 22, 29 Νοεμβρίου 2021 και 6 και 13 Δεκεμβρίου 2021) συνολικής διάρκειας 12 ωρών και σε όσους/όσες συμμετάσχουν στο σύνολο των επιμορφωτικών συναντήσεων θα δοθούν Βεβαιώσεις Παρακολούθησης.

Στο τρίτο σεμινάριο με θέμα «Η ανεστραμμένη τάξη ως εναλλακτική μέθοδος ανάπτυξης των δεξιοτήτων μάθησης του 21ου αιώνα σε ψηφιακό περιβάλλον» θα παρουσιαστεί το μοντέλο περιστροφής (rotation model) της μικτής μάθησης, σύμφωνα με το οποίο υπάρχει εναλλαγή των διαδικτυακών και των δια ζώσης διδασκαλιών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί από τον/την εκπαιδευτικό.

Η εισήγηση θα δώσει συγκεκριμένα παραδείγματα 1) των σταδίων εφαρμογής της μεθοδολογίας της ανεστραμμένης τάξης 2) της σύνδεσής τους με τις δεξιότητες του 21ου αιώνα (4cs) και 3) των ψηφιακών εργαλείων Web 2.0 που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική μεθοδολογία της ανεστραμμένης τάξης και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα στην επίτευξη των στόχων της σχεδιαστικής μάθησης.

Οι Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ02 Κασκαντάμη Μαρία, Κουμπάρου Χρυσάνθη και Μεσσάρη Αναστασία προσκαλούν τους/τις Φιλολόγους των ΕΠΑΛ και ΕΝΕΕΓΥΛ της ΔΔΕ Πειραιά σε επιμορφωτική συνάντηση με θέμα:

«Οδηγίες διδασκαλίας και αξιολόγηση μαθητών. Η συνδιδασκαλία στο μάθημα Νέα Ελληνικά».

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως την Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021, ώρα 12:00-14:00, στη διαδικτυακή αίθουσα:

https://minedu-secondary.webex.com/meet/chkoumpar

Την επιμορφωτική συνάντηση μπορούν να παρακολουθήσουν, εφόσον επιθυμούν, και οι Φιλόλογοι των εσπερινών ΕΠΑΛ.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει διαδικτυακή επιμορφωτική εκδήλωση, με θέμα: «Κλιματική Κρίση και Εκπαίδευση για την Αειφορία», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021 και ώρες 17:30-20:30.

Απευθύνεται σε στελέχη εκπαίδευσης, μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Στόχος του σεμιναρίου είναι ο επιστημονικός προβληματισμός για την απειλή της κλιματικής κρίσης και τις συνέπειες του φαινομένου. Ενδεικτικές διαστάσεις που θα συζητηθούν είναι: η ενεργειακή κρίση, η διάβρωση των ακτών, η άνοδος της θερμοκρασίας, η θαλάσσια επίκλυση, η καταστροφή των δασών, η κάθε λογής ρύπανση, η μείωση της βιοποικιλότητας και η υποβάθμιση των φυσικών πόρων.

Η εκπαίδευση μπορεί να υποστηρίξει μια σύγχρονη προοπτική στο επείγον θέμα της κλιματικής αλλαγής. Βασικά χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης για την αειφορία αποτελούν η ολιστική προσέγγιση της γνώσης, η κριτική διερεύνηση, η βιωματική μάθηση, το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και η συλλογική δράση προκειμένου να διασφαλίσουμε ένα υγιές μέλλον για τον πλανήτη μας.

Η επιμορφωτική μας εκδήλωση προάγει την ανταλλαγή σκέψεων, εμπειριών και καλών πρακτικών και αποτελεί αφορμή αναστοχασμού της διδακτικής πράξης. Προσβλέπει στην ευαισθητοποίηση της μαθητικής και ευρύτερης κοινότητας για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση ενός οικουμενικού οράματος για την αντιμετώπιση της οικολογικής καταστροφής και τη διατήρηση της ζωής.

Στο πλαίσιο αυτό έχουμε δημιουργήσει ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής και υποβολής ερωτημάτων, στην οποία μπορείτε να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας και να υποβάλετε σχετικά ερωτήματα προς τους εισηγητές μέχρι την Τρίτη 16-11-2021 και ώρα 15:00 επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://forms.gle/m4cT7WB588kVyxum8

Η ΣΕΕ ΠΕ70 Αρχοντία Μαντζαρίδου προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 των σχολείων παιδαγωγικής και επιστημονικής της ευθύνης σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Εργαστήρια δεξιοτήτων: πέντε προτάσεις για το δημοτικό», που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του κυκλικού επιμορφωτικού προγράμματος «Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και διδακτικές στρατηγικές».

Το επιμορφωτικό σεμινάριο θα διεξαχθεί την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021, ώρα 5:30-7:30 μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων Webex, στον σύνδεσμο:

https://minedu-primary.webex.com/meet/archontia

Στο πλαίσιο του κυκλικού επιμορφωτικού προγράμματος «Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και διδακτικές στρατηγικές» θα διεξαχθούν πέντε επιμορφωτικά σεμινάρια (8, 15, 22, 29 Νοεμβρίου 2021 και 6 Δεκεμβρίου 2021) συνολικής διάρκειας 12 ωρών και σε όσους/όσες συμμετάσχουν στο σύνολο των επιμορφωτικών συναντήσεων θα δοθούν Βεβαιώσεις Παρακολούθησης.

Στο δεύτερο σεμινάριο με θέμα «Εργαστήρια δεξιοτήτων: πέντε προτάσεις για το δημοτικό» εισηγητής θα είναι η Αχιλλέας Μανδρίκας Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία.

Η εισήγηση θα δώσει συγκεκριμένα παραδείγματα με υλοποιημένες δραστηριότητες σε θέματα διατροφής, οδικής ασφάλειας, απορριμμάτων, πλημμυρών και τοπικής ιστορίας, όπως ζητείται να υλοποιηθούν  στο πλαίσιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων. Τα παραδείγματα είναι ενδεικτικά, δεν επιδιώκουν να υπονομεύσουν τη δημιουργικότητα κάθε εκπαιδευτικού, αλλά αντίθετα να την ενισχύσουν. Δεν βασίζονται σε εξειδικευμένα εργαλεία, αλλά αντίθετα αποσκοπούν στη μείωση του άγχους μέσα από προσιτές και πρακτικές λύσεις στο πλαίσιο της διεπιστημονικής προσέγγισης των θεμάτων.

Πρόσφατα Άρθρα

Επιμορφωτική Εσπερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων DIGIT...
12 Μαρ 2023 18:24 - Αρχοντία Ματζαρίδου

Την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023, ώρα 17:00, στην Δημοτική Πινακ [ ... ]

«Το σχολείο ως κοινότητα που φροντίζει»...
08 Μαρ 2023 09:05 - Αρχοντία Ματζαρίδου

Οι Συντονιστές και οι Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργ [ ... ]

Επιμορφωτική ημερίδα εκπαιδευτικών Α΄ και Β΄ Δημοτ...
15 Φεβ 2023 08:09 - Αρχοντία Ματζαρίδου

Η ΣΕΕ ΠΕ70 Αρχοντία Μαντζαρίδου προσκαλεί τους εκπαιδε [ ... ]

Επιμορφωτική ημερίδα εκπαιδευτικών Γ΄ και Δ΄ Δημοτ...
15 Φεβ 2023 08:02 - Αρχοντία Ματζαρίδου

Η ΣΕΕ ΠΕ70 Αρχοντία Μαντζαρίδου σε συνεργασία με την  [ ... ]

Δειγματικές διδασκαλίες για εκπαιδευτικούς ΣΤ΄ τάξ...
14 Φεβ 2023 20:23 - Αρχοντία Ματζαρίδου

Ο ΣΕΕ Εκπαίδευσης για την Αειφορία Αχιλλέας Μανδρίκας, [ ... ]

Άλλα Άρθρα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

e yliko logo

logoF