6ο ΠΕΚΕΣ

Ενόψει της αρχής της νέας σχολικής χρονιάς, η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, Καλαματιανού Μαρία προσκαλεί τους/τις Διευθυντές/ντριες και Προϊσταμένες των σχολέιων παιδαγωγικής ευθύνης της σε τηλεσυνάντηση συνεργασίας. Στη συνάντηση αυτή θα συζητηθούν: α) τρέχοντα θέματα λειτουργίας των σχολείων σας β) οι νέοι θεσμοί στην εκπαίδευση και γ) ο προγραμματισμός του έργου για το πρώτο τρίμηνο της σχολικής χρονιάς.

Οι τηλεσυναντήσεις θα γίνουν την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022 σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

1. για τους Διευθυντές, Διευθύντριες και Προϊσταμένες των Δημοτικών σχολείων Αίγινας, Αγκιστρίου και Σπετσών, ώρα 8.30 π.μ. - 10.00 π.μ. και

2. για τους Διευθυντές, Διευθύντριες των Δημοτικών σχολείων Νίκαιας και Κερατσινίου, ώρα 10.30 π.μ. - 12.00 μ.μ.

Οι διαδικτυακές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στην πλατφόρμα Webex, μέσω του συνδέσμου:

https://minedu-primary.webex.com/meet/markalamat

Η συμμετοχή των στελεχών είναι σημαντική λόγω της χρονικής συγκυρίας. Γνωρίζοντας τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες των πρώτων ημερών λειτουργίας των σχολείων και των υποχρεώσεων που έχουμε να φέρουμε εις πέρας καθημερινά, θα υπάρξει μέριμνα η συνάντηση να είναι σύντομη, βοηθητική και εποικοδομητική.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) είναι υπεύθυνοι για την επιστημονική και παιδαγωγική στήριξη των σχολικών μονάδων, για την υποστήριξη της εφαρμογής του ΑΠΣ και εκπαιδευτικών καινοτομιών και για την ικανοποίηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Συντονιστής Εκπαίδευσης για την Αειφορία ΠΕ70, Αχιλλέας Μανδρίκας προσκαλεί τους/τις Διευθυντές/Διευθύντριες των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων σε τηλεσυνάντηση εργασίας μέσω της πλατφόρμας Webex την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 8.30-10.00 πατώντας στον σύνδεσμο:

https://minedu-primary2.webex.com/meet/achmandrik

Τα θέματα που θα τεθούν στη συνάντηση είναι: α) τρέχοντα θέματα λειτουργίας σχολείων αρμοδιότητας ΣΕΕ β) νέοι θεσμοί στην εκπαίδευση γ) προγραμματισμός έργου ΣΕΕ.

Σε κάθε περίπτωση θα γίνει προσπάθεια για μια σύντομη και ουσιώδη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων.

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, Φωτεινή Εγγλέζου, προσκαλεί τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των σχολικών μονάδων παιδαγωγικής και επιστημονικής της ευθύνης, σε διαδικτυακή συνάντηση εργασίας με θέμα:

«Νέοι Θεσμοί στην Εκπαίδευση: Ενδοσχολικοί Συντονιστές, Παιδαγωγικοί Σύμβουλοι-Μέντορες, Εκπαιδευτικοί Όμιλοι»

H διαδικτυακή συνάντηση εργασίας με τους/τις διευθυντές/ντριες θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022 στο ακόλουθο link:

https://minedu-primary2.webex.com/meet/fegglezou

Οι ώρες συνάντησης είναι οι ακόλουθες:

9.00 -10.00 π.μ.: για τους/τις Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών Σχολείων Πειραιά, Νίκαιας και Ύδρας

10.30-11.30 π.μ.:για τους/τις Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών Σχολείων Κορυδαλλού

12.00-13.00 μ.μ.: για τους/τις Διευθυντές / ντριες των Δημοτικών Σχολείων Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Σε περίπτωση κωλύματος παρουσίας του/της Διευθυντή/ντριας, δύναται να συμμετέχει ο/η υποδιευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας  

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, Μαντζαρίδου Αρχοντία προσκαλεί σε διαδικτυακή συνάντηση εργασίας τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων παιδαγωγικής και επιστημονικής ευθύνης της  με θέμα:

«Νέοι θεσμοί στην εκπαίδευση: Ενδοσχολικός Συντονιστής, Παιδαγωγικός Σύμβουλος – Μέντορας, Εκπαιδευτικοί Όμιλοι»

Η τηλεσυνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00-11:30 στη διαδικτυακή πλατφόρμα Webex μέσω του συνδέσμου:

https://minedu-primary.webex.com/meet/archontia

Η συμμετοχή των στελεχών είναι προαιρετική αλλά ιδιαίτερα σημαντική. Στην περίπτωση που αδυνατούν οι Διευθυντές/ντριες λόγω έκτακτης υποχρέωσης, παρακαλούνται να παρευρεθούν ο/η Υποδιευθυντής/-ντρια ή ο/η Αναπληρωτής/-τρια.

Ο Συντονιστής Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπάιδευσης, Γιώργος Μπαλαμώτης καλεί τους/τις  Διευθυντές /ύντριες / Προϊστάμενους/ένες των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. Πειραιά σε συνάντηση εργασίας – πρόγραμμα επιμόρφωσης με θέμα:

«Νέοι θεσμοί στην εκπαίδευση: Ενδοσχολικός Συντονιστής - Παιδαγωγικός Σύμβουλος - Μέντορας»

Την εισήγηση θα κάνει ο ΣΕΕ ΠΕ04 και Οργανωτικός Συντονιστής του 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, Παναγιώτης Πεφάνης, βάσει των αντίστοιχων νομοθετικών διατάξεων αλλά και της σχετικής ενημέρωσης που έλαβε ως Οργανωτικός Συντονιστής από το ΥΠΑΙΘ.

Η συνάντηση εργασίας – πρόγραμμα επιμόρφωσης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16-9-2022 και ώρα 10:00 - 11:30 στην ηλεκτρονική αίθουσα

https://minedu-primary2.webex.com/meet/geobalamotis

σε συνεργασία με τη ΣΕΕ ΠΕ70, Βικτώρια Κατσιγιάννη.

Πρόγραμμα συνάντησης:

10:00 – 10:30  «Νέοι θεσμοί στην εκπαίδευση: Ενδοσχολικός Συντονιστής - Παιδαγωγικός Σύμβουλος - Μέντορας» - Παναγιώτης Πεφάνης, ΠΕ04, Οργανωτικός Συντονιστής 6ου ΠΕΚΕΣ Αττικής

10:30 – 11:30  Ερωτήσεις – Συζήτηση

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, Κατσιγιάννη Βικτώρια προσκαλεί σε διαδικτυακή συνάντηση εργασίας τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων παιδαγωγικής και επιστημονικής ευθύνης της με θέμα:

 «Νέοι θεσμοί στην εκπαίδευση: Ενδοσχολικός Συντονιστής, Παιδαγωγικός Σύμβουλος – Μέντορας».

Την εισήγηση θα κάνει  ο ΣΕΕ ΠΕ04 και Οργανωτικός Συντονιστής του 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, Παναγιώτης Πεφάνης, βάσει των αντίστοιχων νομοθετικών διατάξεων αλλά και της σχετικής ενημέρωσης που έλαβε ως Οργανωτικός Συντονιστής από το ΥΠΑΙΘ.

Η συνάντηση εργασίας – πρόγραμμα επιμόρφωσης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16-9-2022 και ώρα 10:00 - 11:30 στην ηλεκτρονική αίθουσα:

https://minedu-primary2.webex.com/meet/geobalamotis

σε συνεργασία με τον ΣΕΕ Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, Γιώργο Μπαλαμώτη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της συνάντησης:

10:00 – 10:30  «Νέοι θεσμοί στην εκπαίδευση: Ενδοσχολικός Συντονιστής Παιδαγωγικός Σύμβουλος – Μέντορας» -Παναγιώτης Πεφάνης, ΣΕΕ ΠΕ04, Οργανωτικός Συντονιστής 6ου ΠΕΚΕΣ Αττικής.

10:30 – 11:30  Ερωτήσεις - Συζήτηση

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, Γιάννης Έξαρχος καλεί τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων παιδαγωγικής και επιστημονικής ευθύνης του σε τηλεσυνάντηση εργασίας την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00-12:30, πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο του Webex:

https://minedu-primary2.webex.com/meet/iexarchos

Τα θέματα της τηλεσυνάντησης εργασίας αφορούν:

  • Νέοι θεσμοί στην εκπαίδευση (Μέντορας-Ενδοσχολικός Συντονιστής-παιδαγωγικοί όμιλοι)
  • Θέματα λειτουργίας των σχολικών μονάδων
  • Συνεργασία γονέων σχολείου
  • Οποιοδήποτε θέμα τεθεί

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, Δημήτρης Σκρέτας, καλεί τους Δ/ντές-ντριες  των Δημοτικών Σχολείων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Ευθύνης του σε τηλεδιάσκεψη στις 15/9/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00-13.30, μέσω της πλατφόρμας WebEx πατώντας στον σύνδεσμο:

https://minedu-primary.webex.com/meet/dimskretas

Θέματα της Συνάντησης:

1) Θέματα λειτουργίας των Σχολικών  Μονάδων

2) Οι νέοι θεσμοί στην Εκπαίδευση

3) Συνεργασία  με τους  Γονείς

4) Αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών μαθητών/τριών

5) Και οποιοδήποτε θέμα  τεθεί                                      

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, Φωτεινή Εγγλέζου, προσκαλεί τους/τις εκπαιδευτικούς ΠΕ70 των τμημάτων της Α΄ τάξης των σχολείων επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης της σε διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση με θέμα: «Διασφαλίζοντας την ομαλή μετάβαση των μαθητών/τριών από το Νηπιαγωγείο στην Α΄Δημοτικού». To επιμορφωτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Webex και ώρες 9.00-10.30π.μ. Για την είσοδο στην ψηφιακή πλατφόρμα πατήστε το ακόλουθο link: https://minedu-primary2.webex.com/meet/fegglezou

H συμμετοχή στο επιμορφωτικό webinar είναι υποχρεωτική για τους/τις εκπαιδευτικούς.

Εισηγήτρια:

Φωτεινή ΕγγλέζουΣυντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Η μετάβαση των νηπίων από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο αποτελεί εμπειρία-ορόσημο στη ζωή των μαθητών/τριών, καθώς θέτει τις βάσεις της μετέπειτα σχολικής τους πορείας. Η επίτευξη της ομαλής μετάβασης είναι πολυεπίπεδη και πολυδύναμη διαδικασία. Προϋποθέτει τόσο την κοινωνικοσυναισθηματική επάρκεια των μαθητών/τριών όσο και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων. Επομένως, για να είναι αποτελεσματική η μετάβαση είναι σημαντικό τόσο οι μαθητές/τριες όσο και οι οικογένειές τους να σχηματίσουν θετική άποψη για το σχολείο και οι μαθητές/τριες να αισθανθούν ότι καλύπτουν με επάρκεια τον ρόλο τους, ώστε να αποφευχθούν συναισθήματα άγχους που βαρύνουν τόσο τους/τις ίδιους/ες όσο και την οικογένειά τους. Για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι αναγκαία και καθοριστική η συνεργασία όλων των εμπελεκομένων φορέων: εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών/τριών.

To επιμορφωτικό webinar είναι υποχρεωτικό και θα διεξαχθεί σύμφωνα με το απόσπασμα της απόφασης της Πράξης 1/29-8-2022 της Ολομέλειας του 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής.

Στο πλαίσιο ενημέρωσης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών των σχολείων επιστημονικής και παιδαγωγικής της ευθύνης η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 Φωτεινή Εγγλέζου, προσκαλεί τους/τις τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 όλων τάξεων (και νεοδιόριστους/ες εκπαιδευτικούς) σε διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση με θέμα: «Διαχείριση σχολικής τάξης: διαχρονικό και επίκαιρο θέμα της σχολικής ζωής».

Η διαδικτυακή συνάντηση εργασίας θα πραγματοποιηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της πλατφόρμας Webex

https://minedu-primary2.webex.com/meet/fegglezou

την Τρίτη 06/09/2022 και ώρες 10.00 π.μ.-13.00 μ.μ.

Εισηγήτρια του σεμιναρίου

Φωτεινή Εγγλέζου, ΣΕΕΠΕ70 στο 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής

H αποτελεσματική διαχείριση της σχολικής τάξης τόσο από έμπειρους όσο και νέους εκπαιδευτικούς αποτελεί καθοριστική προϋπόθεση από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του σχολείου για επιτυχή διδασκαλία και μάθηση. Η ορθή διαχείριση της σχολικής τάξης διαμορφώνει θετικό παιδαγωγικό κλίμα και μαθησιακό περιβάλλον, μεγιστοποιεί τον διδακτικό χρόνο, ενδυναμώνει την ενεργό εμπλοκή των μαθητών/τριών στη διδασκαλία, προλαμβάνει ανεπιθύμητες συμπεριφορές και αντιμετωπίζει συγκρουσιακές καταστάσεις. Η ορθή διαχείριση της σχολικής τάξης καθίσταται ακόμα περισσότερο αναγκαία, όταν στην τάξη ενυπάρχουν μαθητές/τριες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που πρέπει να ενταχθούν ομαλά στην τάξη χάρη στην εφαρμογή διαφοροποιημένων διδακτικών παρεμβάσεων. Για την επιτυχημένη διαχείριση της τάξης χρειάζονται συνεχής αναστοχασμός του/της κάθε εκπαιδευτικού, συνέργειες της σχολικής κοινότητας και δημιουργία πλαισίου πρόληψης και σωστής διδακτικής παρέμβασης μέσα στην τάξη.   

Πρόσφατα Άρθρα

Επιμορφωτική Εσπερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων DIGIT...
12 Μαρ 2023 18:24 - Αρχοντία Ματζαρίδου

Την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023, ώρα 17:00, στην Δημοτική Πινακ [ ... ]

«Το σχολείο ως κοινότητα που φροντίζει»...
08 Μαρ 2023 09:05 - Αρχοντία Ματζαρίδου

Οι Συντονιστές και οι Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργ [ ... ]

Επιμορφωτική ημερίδα εκπαιδευτικών Α΄ και Β΄ Δημοτ...
15 Φεβ 2023 08:09 - Αρχοντία Ματζαρίδου

Η ΣΕΕ ΠΕ70 Αρχοντία Μαντζαρίδου προσκαλεί τους εκπαιδε [ ... ]

Επιμορφωτική ημερίδα εκπαιδευτικών Γ΄ και Δ΄ Δημοτ...
15 Φεβ 2023 08:02 - Αρχοντία Ματζαρίδου

Η ΣΕΕ ΠΕ70 Αρχοντία Μαντζαρίδου σε συνεργασία με την  [ ... ]

Δειγματικές διδασκαλίες για εκπαιδευτικούς ΣΤ΄ τάξ...
14 Φεβ 2023 20:23 - Αρχοντία Ματζαρίδου

Ο ΣΕΕ Εκπαίδευσης για την Αειφορία Αχιλλέας Μανδρίκας, [ ... ]

Άλλα Άρθρα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

e yliko logo

logoF