6ο ΠΕΚΕΣ

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, Γιάννης Έξαρχος καλεί τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων παιδαγωγικής και επιστημονικής ευθύνης του σε τηλεσυνάντηση εργασίας την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00-12:30, πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο του Webex:

https://minedu-primary2.webex.com/meet/iexarchos

Τα θέματα της τηλεσυνάντησης εργασίας αφορούν:

  • Νέοι θεσμοί στην εκπαίδευση (Μέντορας-Ενδοσχολικός Συντονιστής-παιδαγωγικοί όμιλοι)
  • Θέματα λειτουργίας των σχολικών μονάδων
  • Συνεργασία γονέων σχολείου
  • Οποιοδήποτε θέμα τεθεί

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, Δημήτρης Σκρέτας, καλεί τους Δ/ντές-ντριες  των Δημοτικών Σχολείων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Ευθύνης του σε τηλεδιάσκεψη στις 15/9/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00-13.30, μέσω της πλατφόρμας WebEx πατώντας στον σύνδεσμο:

https://minedu-primary.webex.com/meet/dimskretas

Θέματα της Συνάντησης:

1) Θέματα λειτουργίας των Σχολικών  Μονάδων

2) Οι νέοι θεσμοί στην Εκπαίδευση

3) Συνεργασία  με τους  Γονείς

4) Αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών μαθητών/τριών

5) Και οποιοδήποτε θέμα  τεθεί                                      

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, Φωτεινή Εγγλέζου, προσκαλεί τους/τις εκπαιδευτικούς ΠΕ70 των τμημάτων της Α΄ τάξης των σχολείων επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης της σε διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση με θέμα: «Διασφαλίζοντας την ομαλή μετάβαση των μαθητών/τριών από το Νηπιαγωγείο στην Α΄Δημοτικού». To επιμορφωτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Webex και ώρες 9.00-10.30π.μ. Για την είσοδο στην ψηφιακή πλατφόρμα πατήστε το ακόλουθο link: https://minedu-primary2.webex.com/meet/fegglezou

H συμμετοχή στο επιμορφωτικό webinar είναι υποχρεωτική για τους/τις εκπαιδευτικούς.

Εισηγήτρια:

Φωτεινή ΕγγλέζουΣυντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Η μετάβαση των νηπίων από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο αποτελεί εμπειρία-ορόσημο στη ζωή των μαθητών/τριών, καθώς θέτει τις βάσεις της μετέπειτα σχολικής τους πορείας. Η επίτευξη της ομαλής μετάβασης είναι πολυεπίπεδη και πολυδύναμη διαδικασία. Προϋποθέτει τόσο την κοινωνικοσυναισθηματική επάρκεια των μαθητών/τριών όσο και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων. Επομένως, για να είναι αποτελεσματική η μετάβαση είναι σημαντικό τόσο οι μαθητές/τριες όσο και οι οικογένειές τους να σχηματίσουν θετική άποψη για το σχολείο και οι μαθητές/τριες να αισθανθούν ότι καλύπτουν με επάρκεια τον ρόλο τους, ώστε να αποφευχθούν συναισθήματα άγχους που βαρύνουν τόσο τους/τις ίδιους/ες όσο και την οικογένειά τους. Για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι αναγκαία και καθοριστική η συνεργασία όλων των εμπελεκομένων φορέων: εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών/τριών.

To επιμορφωτικό webinar είναι υποχρεωτικό και θα διεξαχθεί σύμφωνα με το απόσπασμα της απόφασης της Πράξης 1/29-8-2022 της Ολομέλειας του 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής.

Στο πλαίσιο ενημέρωσης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών των σχολείων επιστημονικής και παιδαγωγικής της ευθύνης η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 Φωτεινή Εγγλέζου, προσκαλεί τους/τις τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 όλων τάξεων (και νεοδιόριστους/ες εκπαιδευτικούς) σε διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση με θέμα: «Διαχείριση σχολικής τάξης: διαχρονικό και επίκαιρο θέμα της σχολικής ζωής».

Η διαδικτυακή συνάντηση εργασίας θα πραγματοποιηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της πλατφόρμας Webex

https://minedu-primary2.webex.com/meet/fegglezou

την Τρίτη 06/09/2022 και ώρες 10.00 π.μ.-13.00 μ.μ.

Εισηγήτρια του σεμιναρίου

Φωτεινή Εγγλέζου, ΣΕΕΠΕ70 στο 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής

H αποτελεσματική διαχείριση της σχολικής τάξης τόσο από έμπειρους όσο και νέους εκπαιδευτικούς αποτελεί καθοριστική προϋπόθεση από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του σχολείου για επιτυχή διδασκαλία και μάθηση. Η ορθή διαχείριση της σχολικής τάξης διαμορφώνει θετικό παιδαγωγικό κλίμα και μαθησιακό περιβάλλον, μεγιστοποιεί τον διδακτικό χρόνο, ενδυναμώνει την ενεργό εμπλοκή των μαθητών/τριών στη διδασκαλία, προλαμβάνει ανεπιθύμητες συμπεριφορές και αντιμετωπίζει συγκρουσιακές καταστάσεις. Η ορθή διαχείριση της σχολικής τάξης καθίσταται ακόμα περισσότερο αναγκαία, όταν στην τάξη ενυπάρχουν μαθητές/τριες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που πρέπει να ενταχθούν ομαλά στην τάξη χάρη στην εφαρμογή διαφοροποιημένων διδακτικών παρεμβάσεων. Για την επιτυχημένη διαχείριση της τάξης χρειάζονται συνεχής αναστοχασμός του/της κάθε εκπαιδευτικού, συνέργειες της σχολικής κοινότητας και δημιουργία πλαισίου πρόληψης και σωστής διδακτικής παρέμβασης μέσα στην τάξη.   

Σε εφαρμογή του παραπάνω σχετικού και σύμφωνα με την Πράξη 1/29-8-2022 τηςΣε εφαρμογή του παραπάνω σχετικού και σύμφωνα με την Πράξη 1/29-8-2022 της Ολομέλειας του 6ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, προσκαλούνται οι νεοδιόριστοι/-ες και οι αναπληρωτές/-τριες εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν στις σχολικές μονάδες ευθύνης της Διεύθυνσης Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Πειραιά σε επιμορφωτικές συναντήσεις με θέμα«Υποστήριξη νέων εκπαιδευτικών σε παιδαγωγικά και διδακτικά ζητήματα».

Σκοπός των επιμορφωτικών συναντήσεων είναι η παροχή επιμορφωτικής και συμβουλευτικής υποστήριξης σε εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σε εκπαιδευτικούς που τοποθετήθηκαν ως αναπληρωτές/-τριες σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων, ώστε να ανταποκριθούν όσο το δυνατόν πληρέστερα στα καθήκοντά τους.

Το περιεχόμενο της επιμόρφωσης περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

  • Καθήκοντα εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης
  • Διοίκηση σχολικής μονάδας
  • Σχολικό κλίμα και μαθησιακή συμπεριφορά

Σύνταξη και εφαρμογή του σχολικού κανονισμού,

Παιδαγωγική αντιμετώπιση της αποκλίνουσας συμπεριφοράς των μαθητών και μαθητριών

Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού

Συνεργασία σχολείου και οικογένειας

Συνεργασία εκπαιδευτικών

  • Διδακτικές προσεγγίσεις και σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας

Βασικές αρχές γενικής και ειδικής διδακτικής αναφορικά με τη διδασκαλία και της αξιολόγηση των μαθητών και μαθητριών

Παιδαγωγική υποστήριξη των μαθητών και μαθητριών με ιδιαιτερότητες μάθησης (συμπεριληπτική εκπαίδευση και διαφοροποιημένη διδασκαλία)

Οι επιμορφωτικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν υπό μορφή σύγχρονης εξαποστάσεως εκπαίδευσης την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022 και την Πέμπτη 8Σεπτεμβρίου 2022 με θέματα που αφορούν συκεκριμένες ειδικότητες σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί και μέσω των αναφερόμενων συνδέσμων webex.

Πρόγραμμα διημερίδας

Το 6ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Αττικής σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης και με τη Διεύθυνση Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Πειραιά διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα

«Μετάβαση από τον Παιδικό Σταθμό στο Νηπιαγωγείο»

Η εκδήλωση που απευθύνεται σε γονείς και κηδεμόνες, παιδιών που θα φοιτήσουν την επόμενη σχολική χρονιά (2022-2023) στο νηπιαγωγείο, θα λάβει χώρα την

Τρίτη 28 Ιουνίου 2022, στις 18.00

στην Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη (2ας Μεραρχίας 36 & Ακτής Μουτσοπούλου, Πειραιάς 18535) σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

17.45-18.00

 Προσέλευση

18.00-18.15

 Χαιρετισμοί

Γιάννης Μώραλης, Δήμαρχος Πειραιά

Ασπασία (Σίσσυ) Αλιγιζάκη, Αντιδήμαρχος Παιδείας και δια Βίου Μάθησης

Χαραλαμπία (Χάρις) Ζηλάκου, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Διοίκησης, Ανθρώπινου Δυναμικού και Κατάρτισης και Βρεφονηπιακών Σταθμών

Αλέξανδρος Νανόπουλος, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Παναγιώτης Πεφάνης, Οργανωτικός Συντονιστής 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Σοφία Λεβαντή, ΜΑ Φιλόλογος, Υπεύθυνη Συντονισμού Προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας, Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη (ΙΑΛ)

18.15-18.45

 Φοίτηση στο Νηπιαγωγείο: Προσεγγίζοντας το νέο περιβάλλον, το Πρόγραμμα Σπουδών, τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα και τους τύπους γονεϊκής εμπλοκής

Κυριακή Μέλλιου, Δρ. Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ60 (Νηπιαγωγών)

18.45-19.15

 Ενταξιακή προοπτική νηπιαγωγείου. Επικοινωνία, συνεργασία εκπαιδευτικών με γονείς

Γιώργος Μπαλαμώτης, Δρ. Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης

19.15-19.45

 Μαθησιακές δυσκολίες. Ζητήματα πρώιμης παρέμβασης. Ο ρόλος των ΚΕΔΑΣΥ.

Νίκος Παπαδόπουλος, Προϊστάμενος Α' ΚΕΔΑΣΥ Πειραιά και Μαριάννα Τρακόσια-Χατζητρακόσια, Ειδική Παιδαγωγός, μέλος της διεπιστημονικής ομάδας του Α' ΚΕΔΑΣΥ Πειραιά

19.45-20.00

 Ερωτήσεις – Συζήτηση

Η εκδήλωση τελείται υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, Φωτεινή Εγγλέζου, προσκαλεί τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των σχολικών μονάδων παιδαγωγικής και επιστημονικής της ευθύνης,  σε δια ζώσης συνάντηση εργασίας με  θέμα τη λειτουργία των σχολικών μονάδων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2021-2022.

Η συνάντηση με τους/τις διευθυντές/ντριες θα πραγματοποιηθεί τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

Σχολεία

Ημέρα Συνάντησης

Τόπος

Ώρα

4ο , 5ο , 6ο , 8ο , 9ο , 10ο , 12ο , 13ο , 19ο  ΔΣ Κορυδαλλού

Πέμπτη

16 Ιουνίου 2022

6ο ΔΣ Κορυδαλλού

(Κορυδαλλός, Συγκρότημα Σχολικών

8.30-10.30

1ο, 5ο, 6ο, 40ο, 41ο, 46ο Δ.Σ. Πειραιά και Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο «Θεμιστοκλής»

Παρασκευή

17 Ιουνίου 2022

46ο Δ.Σ. Πειραιά

(Διεύθυνση: Καπετάν Γέρμα 51-Πειραιάς. Tηλέφωνο: 210 4916172)

9.00-10.30

1o, 2o, 4o, 5o, 6o ΔΣ Αγίου Ιωάννη Ρέντη και Κυανούς Σταυρός Νίκαιας

Δευτέρα

20 Ιουνίου 2022

2ο Δ.Σ. Αγίου Ιωάννη Ρέντη

(Διεύθυνση: Σόλωνος & Ελευθερίας, Άγιος Ιωάννης Ρέντη.

Τηλέφωνο: 210 4256250)

9.30-11.00

Η συνάντηση εργασίας με την διευθύντρια και τον διευθυντή των 1ου και 2ου Δ.Σ. Ύδρας θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022 και ώρες 12.30-13.30 στο ακόλουθο link: https://minedu-primary2.webex.com/meet/fegglezou

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, Φωτεινή Εγγλέζου, ως παιδαγωγικά και επιστημονικά υπεύθυνη των 1ου και 2ου Δ.Σ. Ύδρας προσκαλεί τους/τις εκπαιδευτικούς όλων των τάξεων των προαναφερθέντων σχολείων σε συνάντηση εργασίας-ενδοσχολική επιμόρφωση αναφορικά με θέματα παιδαγωγικής επικοινωνίας και αποτίμησης της λειτουργίας των σχολικών μονάδων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2021-2022.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

Τρίτη 14 Ιουνίου 2022: 12.00-14.00 στο 2ο Δ.Σ. Ύδρας

Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022: 12.00-14.00 στο 1ο Δ.Σ. Ύδρας

Τα τμήματα δεν θα λειτουργήσουν κατά τις ώρες διεξαγωγής της συνάντησης-ενδοσχολικής επιμόρφωσης.

Η συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών των 1 ου & 2ου Δημοτικών Σχολείων Ύδρας είναι υποχρεωτική (Π.Δ. 79/2017, παρ. 1, του άρθρου 17).

Παρακαλούνται οι κ. Δ/ντές-Δ/ντριες των σχολείων:

- Να ενημερώσουν έγκαιρα τους παραπάνω εκπαιδευτικούς των σχολείων τους.

- Να ενημερώσουν έγκαιρα γονείς και μαθητές/τριες των τμημάτων ότι δεν θα προσέλθουν στο σχολείο τις συγκεκριμένες ώρες διεξαγωγής της συνάντησης εργασίας-ενδοσχολικής επιμόρφωσης.

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, Καλαματιανού Μαρία, με το τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς, προσκαλεί σε συναντήσεις συνεργασίας τους Διευθυντές/ντριες και Προϊσταμένους/ες των σχολείων παιδαγωγικής της ευθύνης,  για να συζητήσουν θέματα συναφή με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων κατά τη χρονιά που πέρασε, το 2021-2022, αλλά και να προγραμματίσουν ενέργειες για την επόμενη σχολική χρονιά, το 2022-2023.

Οι συναντήσεις θα γίνουν σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Σχολεία

Ημέρα Συνάντησης

Τόπος

Ώρα

4ο , 8ο , 11ο , 13ο , 21ο Δ.Σ. Κερατσινίου και

1ο , 2ο, 3ο, 4ο, 5ο 6ο, 7ο, 11ο, 14ο Δ.Σ. Νίκαιας και

Εκπαιδευτήρια Στέγκα Εκπαιδευτήρια Καραχάλιου

Πέμπτη

16 Ιουνίου 2022

(διά ζώσης)

14ο Δ.Σ. Νίκαιας

(Ηλιουπόλεως & Κιλικίας, Νίκαια, 18450, τηλέφωνο: 2104934304)

9.00- 11.00                

Δημοτικά Σχολεία Αίγινας (1ο, 2ο, Μεσαγρού, Βαθέος, Κυψέλης, Ασωμάτων, Πέρδικας)

Δημοτικό Σχολείο Αγκιστρίου

Δημοτικό Σχολείο Σπετσών

Δευτέρα

20 Ιουνίου 2022

(διαδικτυακά μέσω Webex)

https://minedu-primary.webex.com/meet/markalamat

9.00-11.00

Είναι σημαντική η συμμετοχή όλων των στελεχών σε αυτές τις συναντήσεις του τέλους της σχολικής χρονιάς, λόγω του αναστοχαστικού και ανατροφοδοτικού χαρακτήρα τους, και αποτελούν μέρος των απαιτητικών υποχρεώσεών μας τις τελευταίες μέρες.

Σας προσκαλούμε στο:

«Φεστιβάλ Θεάτρου: Η επόμενη μέρα. Ας τη φανταστούμε μαζί…»

που γίνεται σε συνδιοργάνωση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Κρήτης, 1ου και 2ου Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, με την αιγίδα των Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ, Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Ναυπλίου).

Το «Φεστιβάλ Θεάτρου στο Σχολείο: Η επόμενη μέρα. Ας τη φανταστούμε μαζί…» έχει υβριδικό χαρακτήρα, Διαδικτυακό μέρος και Δια ζώσης.

Το Διαδικτυακό μέρος του Φεστιβάλ Θεάτρου διεξάγεται από 03 Ιουνίου έως 04 Ιουνίου 2022 και περιλαμβάνει: α) εισηγήσεις και θεματικές συνεδρίες, β) θεατρικές δράσεις βιντεοσκοπημένες/ηχογραφημένες/ψηφιακές.

Το πρόγραμμα είναι αναρτημένο την ιστοσελίδα του «Φεστιβάλ Θεάτρου στο Σχολείο: Η επόμενη μέρα. Ας τη φανταστούμε μαζί…»

https://theatreatschoolnex.wixsite.com/website

Παρασκευή 03/06/22, ώρες 17.00 - 21.00 Είσοδος: 16.45-17.00:

https://minedu-secondary.webex.com/minedusecondary/j.php?MTID=m3a471306c40cde0b0054f69850981df0

Σάββατο 04/06/22, ώρες 10.00 - 20.00 Είσοδος: 09.45-10.00:

https://minedu-secondary.webex.com/minedusecondary/j.php?MTID=mfcf914bf88f50b4ae29c06e29ad38fce

Οι δια ζώσης θεατρικές δράσεις υλοποιούνται το χρονικό διάστημα από 16/05/22 έως 30/06/22, στον χώρο και τον τόπο που θα επιλέξει η κάθε σχολική μονάδα.

Πρόσφατα Άρθρα

Επιμορφωτική ημερίδα εκπαιδευτικών Ε΄ και ΣΤ΄ Δημο...
30 Ιαν 2023 12:24 - Αρχοντία Ματζαρίδου

Η ΣΕΕ ΠΕ70 Αρχοντία Μαντζαρίδου προσκαλεί τους εκπαιδε [ ... ]

Επιμορφωτική ημερίδα εκπαιδευτικών Ε΄ Δημοτικού γι...
30 Ιαν 2023 12:13 - Αρχοντία Ματζαρίδου

Η ΣΕΕ ΠΕ70 Αρχοντία Μαντζαρίδου προσκαλεί τους εκπαιδε [ ... ]

Επιμορφωτική ημερίδα εκπαιδευτικών ΣΤ΄ Δημοτικού γ...
30 Ιαν 2023 12:03 - Αρχοντία Ματζαρίδου

Η ΣΕΕ ΠΕ70 Αρχοντία Μαντζαρίδου προσκαλεί τους εκπαιδε [ ... ]

Διδακτικές πρακτικές Μαθηματικών στις σύγχρονες σχ...
30 Ιαν 2023 09:17 - Αρχοντία ΜατζαρίδουΔιδακτικές πρακτικές Μαθηματικών στις σύγχρονες σχολικές τάξεις

To πρόγραμμα σε pdf Για Βεβαίωση Παρακολούθησης συμπλη [ ... ]

Συνάντηση συνεργασίας με Ενδοσχολικούς Συντονιστές...
30 Ιαν 2023 09:09 - Αρχοντία Ματζαρίδου

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Δασκάλων του 6ου ΠΕ [ ... ]

Άλλα Άρθρα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

e yliko logo

logoF