6ο ΠΕΚΕΣ

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Θεατρικής Αγωγής Παναγιώτα (Νάγια) Μποέμη, διοργανώνει επιμορφωτικό κύκλο για τις/τους εκπαιδευτικούς Θεατρικής Αγωγής ΠΕ 91 (ΠΕ 91.01 και ΠΕ 91.02) των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - γενικής και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητας 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής με θέμα:

 

«Διδακτικά Σενάρια Θεατρικής Αγωγής»

 

Ο επιμορφωτικός κύκλος υλοποιείται σε πέντε (5) επιμορφωτικές συναντήσεις μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων Webex, στον σύνδεσμο

https://minedu-secondary.webex.com/meet/panboemi

Σε κάθε επιμορφωτική συνάντηση θα υπάρχει φόρμα συμμετοχής και στο τέλος του επιμορφωτικού κύκλου θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Ως συνημμένα το πρόγραμμα και η περιγραφή των εισηγήσεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ02 Κασκαντάμη Μαρία, προσκαλεί τους/τις Διευθυντές/-ντριες των Γενικών Λυκείων Παιδαγωγικής της Ευθύνης (1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, ΓΕΛ Κορυδαλλού, ΕΣΠ ΓΕΛ Κορυδαλλού, Ιδιωτικό ΓΕΛ ΣΤΕΓΚΑ) σε συνάντηση εργασίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη

Δευτέρα 25 Οκτωβρίου, ώρα 10:30-12:00

στην ψηφιακή αίθουσα: https://minedu-secondary2.webex.com/meet/mkaskant

Τα προγραμματισμένα θέματα της συνάντησης είναι τα εξής:

 • Παιδαγωγικοί όροι λειτουργίας σχολικών μονάδων λόγω Covid-19,
 • Τα δεδομένα της σχολικής μονάδας για το σχολικό έτος 2021-22,
 • Αναθέσεις και κατανομές μαθημάτων. Συνεργασία διδασκόντων της ίδιας ειδικότητας,
 • Προγραμματισμός, διδασκαλία και παρακολούθηση ύλης με βάση τις εγκυκλίους (εξεταστέα ύλη Α΄, Β΄ τάξης: Υ.Α.103701/Δ2 /ΦΕΚ 4254/Β΄/2021, Γ΄ τάξης: Υ.Α. 83871/Δ2 /ΦΕΚ 3137/Β΄/2021), τα Προγράμματα Σπουδών και τις Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων,
 • Πλαίσιο αξιολόγησης μαθητών/-τριών (Ν. 4823 /ΦΕΚ 136/Α΄/2021). Αξιολόγηση μαθητών/-τριών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες,
 • Τρόπος εξέτασης μαθημάτων ΓΕΛ (Υ.Α. 102474/Δ2 /ΦΕΚ 4134/Β΄/2021),
 • Παιδαγωγικές δράσεις και παιδαγωγικά μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου (ΦΕΚ 2005/31-5-2019, Κεφ. ΣΤ΄), Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολικής μονάδας (Υ.Α. 13423/ΓΔ4 (ΦΕΚ 491/Β΄/2021),
 • Σύμβουλος Σχολικής Ζωής (Υ.Α. 129431/ΓΔ4 / ΦΕΚ 4183/Β΄/2020),
 • Μαθητές-πρόσφυγες: ένταξή τους στη σχολική ζωή και
 • Ενδοσχολική και διασχολική επιμόρφωση.

Οι Διεθυντές/-ντριες παρακαλούνται να ενημερώσουν για άλλα θέματα που κρίνουν σκόπιμο να συμπεριληφθούν.

Στην περίπτωση που κάποιος/-α Διευθυντής/-ντρια αδυνατεί να συμμετάσχει λόγω έκτακτης υποχρέωσης, μπορεί να παρευρεθεί ο/η Υποδιευθυντής/-ντρια ή ο/η Αναπληρωτής/-τριά του/της.

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ02 Κασκαντάμη Μαρία, προσκαλεί τους/τις Διευθυντές/-ντριες των Γυμνασίων Παιδαγωγικής της Ευθύνης (1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 7ο, 8ο Γ/Σ Κορυδαλλού, ΕΣΠ Γ/Σ Κορυδαλλού, Ζάννειο Πειραματικό Γ/Σ, Ιδιωτικό Γ/Σ ΣΤΕΓΚΑ) σε συνάντηση εργασίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου, ώρα 10:00-12:00

στην ψηφιακή αίθουσα: https://minedu-secondary2.webex.com/meet/mkaskant

Τα προγραμματισμένα θέματα της συνάντησης είναι τα εξής:

 • Παιδαγωγικοί όροι λειτουργίας σχολικών μονάδων λόγω Covid-19,
 • Τα δεδομένα της σχολικής μονάδας για το σχολικό έτος 2021-22,
 • Αναθέσεις και κατανομές μαθημάτων. Συνεργασία διδασκόντων της ίδιας ειδικότητας,
 • Προγραμματισμός ύλης με βάση τις Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων,
 • Εφαρμογή Εργαστηρίων Δεξιοτήτων (103235/ΓΔ4 24-08-2021 έγγραφο ΥΠΑΙΘ, Υ.Α. 114660/ΓΔ4/ ΦΕΚ 4676/Β΄/2021),
 • Πλαίσιο αξιολόγησης μαθητών/-τριών (Ν. 4823/ΦΕΚ 136/Α΄/2021). Αξιολόγηση μαθητών/-τριών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες,
 • Παιδαγωγικές δράσεις και παιδαγωγικά μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου (ΦΕΚ 2005/31-5-2019, Κεφ. ΣΤ΄),
 • Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικής Μονάδας (Υ.Α. 13423/ΓΔ4 / ΦΕΚ 491/Β΄/2021),
 • Σύμβουλος Σχολικής Ζωής (Υ.Α. 129431/ΓΔ4 / ΦΕΚ 4183/Β΄/2020),
 • Μαθητές-πρόσφυγες: ένταξή τους στη σχολική ζωή και
 • Ενδοσχολική και διασχολική επιμόρφωση.

Οι Διεθυντές/-ντριες παρακαλούνται να ενημερώσουν για άλλα θέματα που κρίνουν σκόπιμο να συμπεριληφθούν.

Στην περίπτωση που κάποιος/-α Διευθυντής/-ντρια αδυνατεί να συμμετάσχει λόγω έκτακτης υποχρέωσης, μπορεί να παρευρεθεί ο/η Υποδιευθυντής/-ντρια ή ο/η Αναπληρωτής/-τριά του/της.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) είναι υπεύθυνοι για την επιστημονική και παιδαγωγική στήριξη των σχολικών μονάδων, για την υποστήριξη της εφαρμογής του ΑΠΣ και εκπαιδευτικών καινοτομιών και για την ικανοποίηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΣΕΕ Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Αχιλλέας Μανδρίκας, ως ΣΕΕ παιδαγωγικής ευθύνης, προσκαλεί τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων παιδαγωγικής και επιστημονικής του ευθύνης, σε τηλεσυνάντηση εργασίας, μέσω της πλατφόρμας Webex, την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 18.00-19.00, πατώντας στον σύνδεσμο:

https://minedu-primary2.webex.com/meet/achmandrik

Τα θέματα που θα τεθούν στη συνάντηση είναι α) αναθέσεις και εφαρμογή εργαστηρίων δεξιοτήτων β) διαδικασία έγκρισης εσωτερικού κανονισμού γ) λειτουργία ΤΥ ΖΕΠ δ) τρέχοντα θέματα επικαιρότητας. Η συνάντηση εργασίας τυπικά δεν είναι υποχρεωτική για τους προσκαλούμενους, προγραμματίστηκε ωστόσο εκτός ωρών εργασίας, ώστε να υπάρχουν όσο το δυνατό λιγότεροι περισπασμοί. Σε κάθε περίπτωση θα γίνει προσπάθεια για μια σύντομη και ουσιώδη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων.

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, Βικτωρία Κατσιγιάννη, σε συνεργασία με το 32ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά, σας προσκαλούν να συμμετέχετε στην επιμορφωτική δράση με θέμα:

"Καλλιέργεια της αλγοριθμικής σκέψης, ευρωπαϊκή εβδομάδα κώδικα και ρομποτική"

Θα συζητηθεί ο τρόπος που μπορούμε να εντάξουμε τα παραπάνω στην καθημερινή διδακτική πράξη, με παιγνιώδη τρόπο, και θα ακολουθήσει εργαστήριο ρομποτικής για μικρές τάξεις.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 32ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά, από τις 18.00 - 19.30 και αφορά τους δασκάλους των όμορων δημοτικών σχολείων (2ο, 3ο, 21ο, 23ο, 28ο, 29ο, 32ο, 34ο, 38ο, 44ο, 54ο, 56ο). Η κα Μαργαρίτα Δακορώνεια (ΠΕ70, leading teacher) και η κα Χρύσα Γεωργακοπούλου (ΠΕ86) θα πραγματοποιήσουν εργαστήριο ρομποτικής για μαθητές των μικρών τάξεων.

Η συνάντηση  θα γίνει διά ζώσης σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο (επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, αρνητικού αποτελέσματος repid test για μη εμβολιασμένους, κατά την προσέλευση στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου). Η χρήση της μάσκας είναι απαραίτητη καθόλη τη διάρκεια της παραμονής σας και σε όλους τους χώρους θα υπάρχουν αντισηπτικά). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewIakzAljYXALDXJ6Rpzn7Rcq1byzOJYbM7uDNHcQMzgEAKQ/viewform?usp=sf_link

Η επιμορφωτική αυτή δράση δεν είναι υποχρεωτική για τους δασκάλους.

 

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) ΠΕ70, Σκρέτας Δημήτριος, προσκαλεί τους Εκπαιδευτικούς ΠΕ 70 των Τμημάτων της Α΄& Β΄ Τάξης των Σχολείων παιδαγωγικής και επιστημονικής ευθύνης του, σε Επιμορφωτική Ημερίδα εξ αποστάσεως, με θέμα:

«Δουλεύοντας με τις Τεχνικές Freinet (Φρενέ)»

μέσω της πλατφόρμας Webex πατώντας στον σύνδεσμο:

https://minedu-primary.webex.com/meet/dimskretas.

Η Ημερίδα οργανώνεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των ΣΕΕ με βάση το Π.Δ. 79/2017 και είναι υποχρεωτική για τους Εκπαιδευτικούς στους οποίους απευθύνεται και θα πραγματοποιηθεί στις 20 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 08.00 - 13.30. Για τον λόγο αυτό τα Τμήματα της Α΄ και Β΄ Τάξης Δημοτικού στα Σχολεία των συμμετεχόντων Εκπαιδευτικών την αντίστοιχη ημέρα, δεν θα λειτουργήσουν. Παρακαλούνται οι Διευθυντές/Διευθύντριες να ενημερώσουν έγκαιρα τους μαθητές και τους γονείς τους.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της ημερίδας:

Οι Συντονίστριες και Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕ70) του 6ου ΠΕΚΕΣ της Αττικής διοργανώνουν διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: 

«Η Σεξουαλική Αγωγή στο ΔημοτικόΣχολείο»

το οποίο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 και την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021, από τις 18:00 έως τις 20:30.

Στόχος του σεμιναρίου είναι να στηριχθούν οι εκπαιδευτικοί που θα ασχοληθούν με τη σεξουαλική αγωγή στο πλαίσιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων ή που θα υλοποιήσουν σχετικά προγράμματα αγωγής υγείας.

Τις συναντήσεις θα εμψυχώσει ο πρώην Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕ70), Χάρης Παπαδόπουλος, πρόσωπο με μεγάλη εμπειρία από την εφαρμογή προγραμμάτων σεξουαλικής αγωγής στα δημοτικά σχολεία.

Στην πρώτη συνάντηση θα δοθούν κάποιες γενικές αρχές και οδηγίες, θα συζητηθεί η οπτική από την οποία θίγονται τα θέματα και θα γίνει παρουσίαση του συγκεκριμένου διδακτικού υλικού που θα δοθεί στις/στους εκπαιδευτικούς. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στον τρόπο με τον οποίο προτείνεται να θιγεί μέσα στην τάξη το θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης/κακοποίησης των παιδιών.

Στη δεύτερη συνάντηση θα παρουσιαστεί κατά τρόπο αναλυτικό το μείζον (και δύσκολο) θέμα του σεβασμού της ταυτότητας του προσώπου, σε όλες της τις διαστάσεις και ο τρόπος διαπραγμάτευσής του με τα παιδιά των μεγάλων τάξεων του Δημοτικού.

Το σεμινάριο απευθύνεται στους/στις εκπαιδευτικούς όλων των τάξεων του Δημοτικού.

Οι σύνδεσμοι για τις δύο συναντήσεις είναι οι εξής:

Δευτέρα 18 Οκτωβρίου, ώρα 18:00-20:30

https://minedu-primary.webex.com/mineduprimary/j.php?MTID=m612cc5e5b1caecf81f5a3e1513b6b9f8

Πέμπτη 21 Οκτωβρίου, ώρα 18:00-20:30

https://minedu-primary.webex.com/mineduprimary/j.php?MTID=m9168d94b5f0ed146406a346279420af7

Στους/στις εκπαιδευτικούς που θα παρακολουθήσουν και τις δύο συναντήσεις θα δοθούν εκπαιδευτικό υλικό και βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ02 Κασκαντάμη Μαρία προσκαλεί τους Φιλολόγους των ΓΕΛ επιστημονικής της ευθύνης, σε επιμορφωτική συνάντηση με θέμα "Η διδασκαλία των Φιλολογικών μαθημάτων και η αξιολόγηση των μαθητών/-τριών στο ΓΕΛ".

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως στη διαδικτυακή αίθουσα:

https://minedu-secondary2.webex.com/meet/mkaskant

σύμφωνα με το πρόγραμμα:

Η ΣΕΕΠΕ70 Φωτεινή Εγγλέζου προσκαλεί τις/τους εκπαιδευτικούς των Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ που τοποθετήθηκαν στα σχολεία παιδαγωγικής της ευθύνης σε διαδικτυακή συνάντηση εργασίας επιδιώκοντας: α) την αρχική γνωριμία με τις/τους εκπαιδευτικούς ΖΕΠ, β) την παροχή βασικών οδηγιών λειτουργίας και οργάνωσης των ΤΥ, γ) τη θέσπιση προτεραιοτήτων και βασικών διδακτικών στόχων για τις/τους μαθητές/τριες των ΤΥ και δ) την ενημέρωση για κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό.
Η ενημέρωση θα γίνει την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 17.00-18.30.
Οι εκπαιδευτικοί που προσκαλούνται θα εισέλθουν στην τηλεσυνάντηση πατώντας στον σύνδεσμο:
Τυπικά, η συγκεκριμένη ενημέρωση είναι προαιρετική. Ωστόσο, αποτελεί μια ευκαιρία για συνολική υποστήριξη των εκπαιδευτικών που στελεχώνουν τις ΤΥ ΖΕΠ με απώτερο σκοπό την επακόλουθη υποστήριξη και ενδυνάμωση των μαθητών/τριών που φοιτούν σε αυτές τις τάξεις

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ11 Παναγιώτης Παππάς προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε επιμορφωτική τηλεσυνάντηση με θέματα:

1. Θέματα διδασκαλίας και αξιολόγησης της Φυσικής Αγωγής 

2. Ασφαλές περιβάλλον άσκησης

Η τηλεσυνάντηση θα διεξαχθεί την:

Πέμπτη 14/10/2021 και ώρες 12:00 – 14:00 

με χρήση της πλατφόρμας Webex Meetings.

Ο σύνδεσμος για τη συμμετοχή στην τηλεσυνάντηση είναι:

https://minedu-primary2.webex.com/meet/papappas

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στην επιμορφωτική τηλεσυνάντηση είναι προαιρετική.

Πρόσφατα Άρθρα

Εκδήλωση για γονείς σχετικά με τη Μετάβαση από τον...
23 Ιουν 2022 09:12 - Κυριακή Μέλλιου

Το 6ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ [ ... ]

Συνάντηση εργασίας-ενδοσχολική επιμόρφωση με εκπαι...
16 Ιουν 2022 05:59 - Αρχοντία Ματζαρίδου

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, Φωτεινή Εγγλέ [ ... ]

Πρόσκληση Διευθυντών/ντριών σε συνάντηση συνεργασ...
16 Ιουν 2022 05:54 - Αρχοντία Ματζαρίδου

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, Φωτεινή Εγγλέ [ ... ]

Φεστιβάλ Θεάτρου στο Σχολείο: Η επόμενη μέρα. Ας τ...
02 Ιουν 2022 10:32 - Παναγιώτης Φατσέας

Σας προσκαλούμε στο: «Φεστιβάλ Θεάτρου: Η επόμενη μ [ ... ]

Η παρουσία της Θεατρικής Αγωγής στην Ειδική Εκπαίδ...
30 Μαϊ 2022 12:12 - Παναγιώτης Φατσέας

Τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, [ ... ]

Άλλα Άρθρα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

e yliko logo

logoF