6ο ΠΕΚΕΣ

Οι Συντονιστές και Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) του 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής με παιδαγωγική και επιστημονική ευθύνη τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυθήρων, προσκαλούν τους εκπαιδευτικούς σε επιμορφωτικές συναντήσεις, ημερίδες, συναντήσεις εργασίας και στην παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Κύθηρα: Ιστορίες που χτίζουν γέφυρες».

Οι παραπάνω δράσεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 και την Πέμπτη 6 Οκκτωβρίου 2022 στα Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσιο και Λύκειο Κυθήρων σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί.Στις επιμορφωτικές συναντήσεις θα συζητηθούν θέματα που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς ως προς τη διδακτική των γνωστικών αντικειμένων ειδικοτήτων καθώς και ειδικότερα η ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών/-τριών.

Η παρουσίαση του προγράμματος «Κύθηρα: Ιστορίες που χτίζουν γέφυρες» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022, ώρα 18:30-21:30 στην αίθουσα του Κυθηραϊκού Συνδέσμου στη Χώρα Κυθήρων.Οι Διευθυντές/Διευθύντριες και Προϊσταμένες των σχολικών μονάδων Κυθήρων καλούνται να μεταβιβάσουν την πρόσκληση που επισυνάπτεται στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίου και Λυκείου Κυθήρων.

Πρόγραμμα:

 

6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

 Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022

Τόπος: Δημοτικό Σχολείο Ποταμού Κυθήρων

Η επιμορφωτική συνάντηση είναι υποχρεωτική και αφορά το σύνολο των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων Κυθήρων

 

08:15 - 08:30

Προσέλευση εκπαιδευτικών

08:30 - 09:30

Διδακτικές τεχνικές και εργαλεία καλλιέργειας των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα (συνεργασία, επικοινωνία, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα)

Αρχοντία Μαντζαρίδου, Σ.Ε.Ε. Δασκάλων

επιμορφωτική    συνάντηση    με    τους/τις                           εκπαιδευτικούς    όλων         των ειδικοτήτων των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

09:30 - 10:30

Καλλιεργώντας δεξιότητες: Η προσέγγιση της σχεδιαστικής σκέψης

Κυριακή Μέλλιου, Σ.Ε.Ε. Νηπιαγωγών

Angela Salmon, Professon of Education at Florida International University

επιμορφωτική    συνάντηση    με    τους/τις                           εκπαιδευτικούς    όλων         των ειδικοτήτων των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

10:30 - 11:00

Διάλειμμα

11:00 - 12:00

Γεωμετρία: Πάνω, Κάτω, Μέσα, Έξω και Πλαγίως

Ελευθέριος Μαστορίδης, Σ.Ε.Ε. Μαθηματικών

επιμορφωτική συνάντηση με τους Νηπιαγωγούς και Δασκάλους

12:00 - 13:00

Διαθεματικότητα και θεατρικές πρακτικές: Τεχνικές και δραστηριότητες

Νάγια Μποέμη, Σ.Ε.Ε. Θεατρικής Αγωγής

επιμορφωτική συνάντηση με τους Νηπιαγωγούς και Δασκάλους

13:00 - 13:30

Συζήτηση – Κλείσιμο

με τους/τις Νηπιαγωγούς και Δασκάλους

11:00 - 13:30

Σύγχρονες προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας

Ελένη Μπάλιου, Σ.Ε.Ε. Αγγλικής Φιλολογίας

επιμορφωτική συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής Φιλολογίας

των Δημοτικών Σχολείων

11:00 - 13:30

Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής

Παναγιώτης Παππάς, Σ.Ε.Ε. Φυσικής Αγωγής

επιμορφωτική συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής των Δημοτικών Σχολείων

11:30 - 14:00

Διδασκαλία του μαθήματος Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο Δημοτικό Σχολείο.

Στέφανος Ζιώβας, Σ.Ε.Ε. Πληροφορικής

επιμορφωτική συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής των Δημοτικών Σχολείων

Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022

Τόπος: Κυθηραϊκός Σύνδεσμος Κυθήρων, Χώρα

Αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Κύθηρα: Ιστορίες που χτίζουν γέφυρες»

 

18:00 - 18:30

Προσέλευση

18:30 - 19:00

Χαιρετισμοί

Παναγιώτης Πεφάνης, Οργανωτικός Συντονιστής 6ου ΠΕΚΕΣ Αττικής

Γεώργιος Λεοντσίνης, Ομότιμος Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας και Διδακτικής της Ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κυθηραϊκός Σύνδεσμος Αθηνών

Ελένη Τζωρτζοπούλου, Σωματείο Φίλων Μουσείων Κυθήρων

Γεώργιος Κομηνός, Αντιδήμαρχος Παιδείας Κυθήρων

19:00 - 21:00

Συνέντευξη του Αθανασίου Ζαντιώτη από τους μαθητές του Νηπιαγωγείου Ποταμού Κυθήρων. Συντονισμός από την προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου Αννίτα Χατζή. Ο μάρτυρας θα απαντήσει σε ερωτήσεις των παιδιών που αφορούν την μεταναστευτική του εμπειρία στην Αυστραλία.

Εισαγωγή και παρουσίαση από την Κυριακή Μέλλιου, Σ.Ε.Ε. Νηπιαγωγών 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής.

Βασιλική Χλέντζου, Παρουσίαση της προφορικής μαρτυρίας από την Αρχοντία Μαντζαρίδου, Σ.Ε.Ε. Δασκάλων 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής.

Δημήτρης Λουράντος, Παρουσίαση της προφορικής μαρτυρίας από την Μαρία Λουράντου, Διεθύντρια στο Δημοτικό Σχολείο Χώρας-Καρβουνάδων Κυθήρων.

Μιχάλης Πρωτοψάλτης και Φίλιππος Σκλάβος, Παρουσίαση των προφορικών μαρτυριών από την Σταυρούλα Πρωτοψάλτη, Δασκάλα στο Δημοτικό Σχολείο Χώρας-Καρβουνάδων Κυθήρων.

Ευανθία Δούβρη Πρωτοψάλτη, Παρουσίαση της προφορικής μαρτυρίας από την Ελένη Μπάλιου, Σ.Ε.Ε. Αγγλικής 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής.

Δημήτρης Παυλάκης και Μανώλης Κασιμάτης, Παρουσίαση των προφορικών μαρτυριών από τον Γιώργο Λουράντο, Καθηγητή Θεολογίας, Αναπληρωτή

Διευθυντή Γυμνασίου Κυθήρων.

«Μετανάστες»: Θεατρική δράση σε ψηφιακή μορφή από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Γυμνασίου Κυθήρων σε επιμέλεια της Δώρας Κεχαγιά,

εκπαιδευτικός Θεατρικής Αγωγής.

Εισήγηση: Νάγια (Παναγιώτα) Μποέμη, Σ.Ε.Ε. Θεατρικής Αγωγής 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής. Παρουσίαση: Μαρία Πετροχείλου, μαθήτρια Λυκείου Κυθήρων.

21:00 - 21:30

Κλείσιμο της εκδήλωσης

Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022

Τόπος: Γυμνάσιο και Λύκειο Κυθήρων

αφορά τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων όπως αναφέρεται στον ακόλουθο προγραμματισμό

 

10:00 - 12:00

Ζητήματα Μαθηματικών κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά

Ελευθέριος Μαστορίδης, Σ.Ε.Ε. Μαθηματικών

επιμορφωτική συνάντηση με τους Μαθηματικούς Γυμνασίου-Λυκείου

10:00 - 12:00

Φυσικές Επιστήμες και Θεατρικές Πρακτικές Παναγιώτης Πεφάνης, Σ.Ε.Ε. Φυσικών Επιστημών Παναγιώτα Μποέμη, Σ.Ε.Ε. Θεατρικής Αγωγής

επιμορφωτική συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς Φυσικών Επιστημών

Γυμνασίου και Λυκείου

10:00 - 12:00

Σύγχρονες προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας

Ελένη Μπάλιου, Σ.Ε.Ε. Αγγλικής Φιλολογίας

επιμορφωτική συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής Φιλολογίας Γυμνασίου και Λυκείου

10:00 - 12:00

Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής

Παναγιώτης Παππάς, Σ.Ε.Ε. Φυσικής Αγωγής

επιμορφωτική συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής Γυμνασίου και Λυκείου

10:00 - 12:00

Διδακτικές προσεγγίσεις του μαθήματος της Πληροφορικής στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Στέφανος Ζιώβας, Σ.Ε.Ε. Πληροφορικής

επιμορφωτική    συνάντηση   με    τους    εκπαιδευτικούς                           Πληροφορικής Γυμνασίου και Λυκείου

 

 Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022

Τόπος: Δημοτικό Σχολείο Χώρας Κυθήρων και Νηπιαγωγείο Χώρας Κυθήρων

09:00 - 10:30

Παιδαγωγικά θέματα σχολικών μονάδων.

Αρχοντία Μαντζαρίδου, Σ.Ε.Ε. Δασκάλων

συνάντηση εργασίας με Διευθύντριες Δημοτικών Σχολείων Κυθήρων

09:00 - 11:00

Παιδαγωγικά θέματα σχολικών μονάδων.

Κυριακή Μέλλιου, Σ.Ε.Ε. Νηπιαγωγών

συνάντηση εργασίας με Προϊσταμένες Νηπιαγωγείων Κυθήρων

 

 

Πρόσφατα Άρθρα

Ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών των 5ου και ...
02 Δεκ 2022 08:43 - Αρχοντία Ματζαρίδου

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, Φωτεινή Εγγλέ [ ... ]

Επιμορφωτική Συνάντηση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ...
25 Νοε 2022 20:16 - Παναγιώτης Φατσέας

O Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ86 Στέφανος Ζιώβας  [ ... ]

Επιμορφωτική Συνάντηση Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγή...
25 Νοε 2022 19:53 - Παναγιώτης Φατσέας

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικής Αγωγής&nbs [ ... ]

Επιμορφωτική Συνάντηση Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγή...
25 Νοε 2022 19:29 - Παναγιώτης Φατσέας

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικής Αγωγής Πανα [ ... ]

Επιμορφωτική Συνάντηση Φιλολόγων ΕΠΑΛ, Π.ΕΠΑΛ, ΕΝΕ...
25 Νοε 2022 19:17 - Παναγιώτης Φατσέας

Οι Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων Κασ [ ... ]

Άλλα Άρθρα