6ο ΠΕΚΕΣ

Παρουσιάστηκε διαδικτυακά την Παρασκευή 4/6/21 το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο:

 «Αειφορία και COVID-19: Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

για την κατανόηση της πανδημίας από τη σκοπιά της Εκπαίδευσης για την Αειφορία»,

που απευθύνεται σε μαθητές/τριες της ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου και διασυνδέεται με τους διδακτικούς στόχους πολλών μαθημάτων του Αναλυτικού Προγράμματος όλων των τάξεων. Το υλικό γράφτηκε χωρίς καμία οικονομική δαπάνη ή άλλου τύπου υποστήριξη παρά μόνο με τους ανθρώπινους πόρους της συγγραφικής ομάδας, την οποία αποτελούν η Σταυρούλα Τριανταφύλλου, Υπεύθυνη του ΚΠΕ Δραπετσώνας, η Θεολογία Αβδελλή, Αναπλ. Υπεύθυνη του ΚΠΕ Δραπετσώνας, η Κατερίνα Μπαζίγου, ΣΕΕ Εκπαίδευσης για την Αειφορία στο 1ο ΠΕΚΕΣ Αττικής και ο Αχιλλέας Μανδρίκας, ΣΕΕ Εκπαίδευσης για την Αειφορία στο 6ο ΠΕΚΕΣ.

Το υλικό αποτελείται από πέντε θεματικές ενότητες, που μελετούν την πανδημία λόγω της COVID-19 σε σχέση α) με το φυσικό περιβάλλον β) με τον τομέα της εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων γ) με το ζήτημα της παραπληροφόρησης και των συνωμοσιολογικών αντιλήψεων δ) με την ανάγκη για διεθνή συνεργασία και για διαχείριση της πανδημίας με όρους Παγκόσμιων Δημόσιων Αγαθών ε) με τους 17 Στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης (SDGs). Η ανάπτυξη του υλικού γίνεται σε 17 υποενότητες και 52 φύλλα εργασίας.

Η επιλογή να μελετηθεί το ζήτημα της πανδημίας COVID-19 μέσα από το πρίσμα της Εκπαίδευσης για την Αειφορία εξυπηρετεί διττό σκοπό. Αφενός επιτυγχάνεται η συστημική κατανόηση της πανδημίας και αφετέρου παρέχεται ένα απτό και βιωμένο παράδειγμα μελέτης μέσα από το οποίο προσεγγίζονται οι περισσότεροι από τους 17 Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Με άλλα λόγια, η Εκπαίδευση για την Αειφορία προσφέρει όχι μόνο το θεωρητικό ερμηνευτικό πλαίσιο για την προσέγγιση των σύνθετων πτυχών της πανδημίας, αλλά  συνεισφέρει και στην παιδαγωγική προσέγγιση της πανδημίας με διδακτικά εργαλεία που βασίζονται σε συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές διδασκαλίας και μάθησης. Αποτελεί άσκηση κοινωνικής εκπαίδευσης, με στόχο τη διαμόρφωση κριτικά σκεπτόμενων δημοκρατικών πολιτών, οι οποίοι θα κάνουν δυνατή τη σημαντική αλλαγή που απαιτείται για τον μετασχηματισμό των κοινωνιών προς την αειφορία.

Το υλικό είναι αναρτημένο και διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons CC BY-NC-ND (Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0) στον σύνδεσμο:

http://attik-old.pde.sch.gr/6pekes/index.php/psifiako-apothetirio/ekpaidefsi-gia-tin-aeiforia

Όσες και όσοι δεν κατάφεραν να παρευρεθούν στη διαδικτυακή παρουσίαση, μπορούν να ενημερωθούν για το περιεχόμενο του υλικού από ένα 5λεπτο βίντεο, που βρίσκεται στον σύνδεσμο:

 https://www.youtube.com/watch?v=lOFymQFwEIw

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) είναι υπεύθυνοι για την επιστημονική και παιδαγωγική στήριξη των σχολικών μονάδων, για την υποστήριξη της εφαρμογής του ΑΠΣ και εκπαιδευτικών καινοτομιών και για την ικανοποίηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Συντονιστής Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Αχιλλέας Μανδρίκας, προσκαλεί τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων παιδαγωγικής του ευθύνης, σε συνάντηση εργασίας την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 και ώρα 08.30-09.30. Η τηλεσυνάντηση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Webex στον σύνδεσμο:

https://minedu-primary2.webex.com/meet/achmandrik  

Τα θέματα της συνάντησης εργασίας είναι: α) αποτίμηση έργου ΣΕΕ παιδαγωγικής ευθύνης για το σχολικό έτος 2020-21 β) προγραμματισμός αναγκών για το σχολικό έτος 2021-22 γ) ζητήματα επικαιρότητας και θέματα προτεραιότητας για κάθε σχολική μονάδα, που αφορούν το έργο του ΣΕΕ.

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) ΠΕ70, Σκρέτας Δημήτριος, προσκαλεί τους Εκπαιδευτικούς ΠΕ70 των τμημάτων Ε΄& Στ΄ τάξεων, των Σχολείων παιδαγωγικής και επιστημονικής ευθύνης του, σε Επιμορφωτική Διαδικτυακή Ημερίδα, με θέματα:

«Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Μαθητών (Μελέτες Περίπτωσης),

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Συστημάτων και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων» 

μέσω της πλατφόρμας WebEx  πατώντας στον σύνδεσμο:

https://minedu-primary.webex.com/meet/dimskretas.   

Η Ημερίδα οργανώνεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των ΣΕΕ με βάση το Π.Δ. 79/2017 και είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς στους οποίους απευθύνεται. Θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου  2021, ημέρα Τρίτη και ώρα: 8.00-13.30.

Για τον λόγο αυτό τα  Τμήματα της Ε΄ και Στ΄ Τάξης  Δημοτικού στα Σχολεία των συμμετεχόντων Εκπαιδευτικών, την αντίστοιχη ημέρα, δεν θα λειτουργήσουν. Παρακαλούνται οι Διευθυντές/Διευθύντριες να ενημερώσουν έγκαιρα τους μαθητές και τους γονείς τους.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της ημερίδας.

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, Φωτεινή Εγγλέζου, προσκαλεί τους Διευθυντές-Υποδιευθυντές/ντριες των σχολείων επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης της σε διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Πανδημία. Προκλήσεις και ευκαιρίες για την αποτελεσματική διοίκηση της σχολικής μονάδας». To διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 1η Ιουνίου 2021 μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Webex και ώρες 09.40-11.40π.μ. Για την είσοδο στην ψηφιακή πλατφόρμα πατήστε το ακόλουθο link: https://minedu-primary2.webex.com/meet/fegglezou

Η συμμετοχή των υποδιευθυντών/ντριών στο διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο είναι προαιρετική, εφόσον δεν διαταράσσεται η εύρυθμη διεξαγωγή του ημερήσιου προγράμματος.

Εισηγήτριες:

Φωτεινή Εγγλέζου, ΣΕΕ ΠΕ70 στο 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πειραιά

Άννα Κορακή, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Ράλλεια Πειραματικά Σχολεία Πειραιά, M.Α στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική

Οι ΣΕΕ ΠΕ60 Αζναουρίδου Φωτεινή και Μέλλιου Κυριακή προσκαλούν τις/τους εκπαιδευτικούς ΠΕ60 των σχολείων ευθύνης τους, σε εξ αποστάσεως συζήτηση με θέμα: «Διαδικτυακές κοινότητες και εξ αποστάσεως εκπαίδευση στον καιρό της πανδημίας» με ομιλητές/τριες:

  • Αζναουρίδου Φωτεινή, Med Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, Πολιτισμιολόγος, Θεολόγος και Συγγραφέας
  • Μέλλιου Κυριακή, PhD, Med Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου
  • Νιαώτη Ιωάννα, Δημοσιογράφος, δημιουργός του podcast για παιδιά και γονείς "Κόκκινη Σβούρα" (ΕΡΤ Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7)
  • Πάππος Απόστολος,ΠΕ60, 10 Ν-γείο Κερατσινίου Συντάκτης ιστοσελίδας Elniplex
  • Τσούση Ελένη Ξένη, Med ΠΕ60, Προϊσταμένη 2ου Ν-γείου Κερατσινίου, Συντάκτρια Ιστολογίου «Pitsina Περήφανη Νηπιαγωγός» Διαχειρίστρια ς διαδικτυακής κοινότητας "Παιδικός Πλανήτης"

Προσκαλούνται εκπαιδευτικοί και Γονείς-Κηδεμόνες, των Νηπιαγωγείων: Νίκαιας, Κερατσινίου, Αίγινας, Αγ. Ασωμάτων, Βαθέως, Αλώνων, Κυψέλης, Μεσαγρού, Πέρδικας, Αγκιστρίου και Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων σε εξ αποστάσεως σεμινάριο (Webinar) με θέμα:  «Η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και ομαλή μετάβαση των νηπίων στο Δημοτικό σχολείο».

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8 Ιουνίου 2021, ώρα 19:00-21:00 μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex στην εικονική αίθουσα:

https://minedu-primary.webex.com/meet/asnaour

Στο σεμινάριο θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους ο Οργανωτικός Συντονιστής του 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, κ. Πεφάνης Παναγιώτης και οι Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 κ. Σκρέτας Δημήτριος και κ. Καλαματιανού Μαρία με Παιδαγωγική και Επιστημονική ευθύνη των αντίστοιχων Δημοτικών σχολείων. Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι προαιρετική.

Εισηγήτρια: κ. Φωτεινή Αζναουρίδου
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ60 του 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Προσκαλούνται εκπαιδευτικοί και Γονείς-Κηδεμόνες, των Νηπιαγωγείων: 2ο 4ο 8ο 12ο 14ο 16ο 31ο 54ο 57ο Ν/Γ Πειραιά και Ν/Γ Αγ. Ιω. Ρέντη

σε εξ αποστάσεως σεμινάριο (Webinar) με θέμα:  «Η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και ομαλή μετάβαση των νηπίων στο Δημοτικό σχολείο».

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021, ώρα 19:00-21:00 μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex στην εικονική αίθουσα:

https://minedu-primary.webex.com/meet/asnaour

Στο σεμινάριο θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους ο Οργανωτικός Συντονιστής του 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, κ. Πεφάνης Παναγιώτης και και οι Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 κ. Βικτώρια Κατσιγιάννη και κ. Φωτεινή Εγγλέζου με Παιδαγωγική και Επιστημονική ευθύνη των αντίστοιχων Δημοτικών σχολείων. Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι προαιρετική.

Εισηγήτρια: κ. Φωτεινή Αζναουρίδου
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ60 του 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Το 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής σε συνεργασία με το 1ο ΠΕΚΕΣ Αττικής και το ΚΠΕ Δραπετσώνας συνδιοργανώνουν διαδικτυακή ημερίδα για την παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού:

«Αειφορία και COVID-19 –

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την κατανόηση της πανδημίας από τη σκοπιά της Εκπαίδευσης για την Αειφορία»

που θα γίνει την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 και ώρα 6-8μμ στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Τη συγγραφική ομάδα του υλικού αποτελεί η παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Δραπετσώνας και οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία του 1ου και του 6ου ΠΕΚΕΣ Αττικής.

Το υλικό «Αειφορία και COVID-19» απευθύνεται σε μαθητές/τριες της ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου και αποτελείται από πέντε (5) θεματικές ενότητες, που μελετούν την πανδημία λόγω της COVID-19 σε σχέση:

Α. με το φυσικό περιβάλλον

Β. με τον τομέα της εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων

Γ. με το ζήτημα της παραπληροφόρησης και των συνωμοσιολογικών αντιλήψεων ως κοινωνικό φαινόμενο

Δ. με την ανάγκη για διεθνή συνεργασία και για διαχείριση της πανδημίας με όρους Παγκόσμιων Δημόσιων Αγαθών

Ε. με τους 17 Στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης (SDGs)

Για λόγους σωστής προετοιμασίας και καλής οργάνωσης της ημερίδας προσκαλούνται όλοι/όλες οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι 3/6/21 στην ηλεκτρονική φόρμα:

https://forms.gle/cj534RqXNe5Vqhd56

Η ημερίδα θα διεξαχθεί σύμφωνα με την Πράξη 14/10-5-2021 της Ολομέλειας του 6ου ΠΕΚΕΣ Αττικής και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε αυτό είναι προαιρετική. Η σύνδεση για παρακολούθηση της ημερίδας θα γίνει στον σύνδεσμο:

https://minedu-secondary2.webex.com/minedu-secondary2/j.php?MTID=m53a5caeca37bad1d9a3729b71fad6594

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, Φωτεινή Εγγλέζου, προσκαλεί τους Διευθυντές-Υποδιευθυντές/ντριες των σχολείων επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης της σε διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα:

«Πανδημία. Προκλήσεις και ευκαιρίες για την αποτελεσματική διοίκηση της σχολικής μονάδας»

To διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 1η Ιουνίου 2021 μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Webex και ώρες 09.40-11.40π.μ.

Για την είσοδο στην ψηφιακή πλατφόρμα πατήστε το ακόλουθο link: https://minedu-primary2.webex.com/meet/fegglezou

Η συμμετοχή των υποδιευθυντών/ντριών στο διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο είναι προαιρετική, εφόσον δεν διαταράσσεται η εύρυθμη διεξαγωγή του ημερήσιου προγράμματος.

Εισηγήτριες:

Φωτεινή Εγγλέζου, ΣΕΕ ΠΕ70 στο 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πειραιά

Άννα Κορακή, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Ράλλεια Πειραματικά Σχολεία Πειραιά, M.Α στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική

Ο ΣΕΕ Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Mανδρίκας Αχιλλέας, ως ΣΕΕ παιδαγωγικής ευθύνης προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς ΠΕ 70 των τμημάτων της Α΄ τάξης των σχολείων ευθύνης του σε τηλεσυναντήσεις  με σκοπό α) τη διαπίστωση του βαθμού επίτευξης των βασικών διδακτικών στόχων εκ μέρους των μαθητών, β)  την παροχή οδηγιών για τους μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και δεν έχουν κατακτήσει τον βασικό μηχανισμό ανάγνωσης &  γραφής,  γ) πιθανές προτάσεις επανάληψης τάξης προς όφελος του μαθητή δ) τη σχετική ενημέρωση των γονέων στις περιπτώσεις επανάληψης της τάξης.

Οι τηλεσυναντήσεις θα γίνουν μέσω της πλατφόρμας Webex ως εξής:

Δευτέρα 31/5/21

8ο Δημ. Σχ. Νίκαιας (Α1 στις 17.30, Α2 στις 18.00),

17ο Δημ. Σχ. Νίκαιας (Α1 στις 18.30, Α2 στις 19.00),

1ο Δημ. Σχ. Ν. Φαλήρου (Α1 στις 19.30, Α2 στις 20.00)

Τρίτη 1/6/21

5ο Δημ. Σχ. Κερατσινίου (Α3 στις 17.30, Α2 στις 18.00, Α1 στις 18.30),

10ο Δημ. Σχ. Νίκαιας (Α1 στις 19.00, Α2 στις 19.30, Α3 στις 20.00)

Τετάρτη 2/6/21

3ο Δημ. Σχ. Κερατσινίου (Α1 στις 17.30, Α2 στις 18.00),

27ο Δημ. Σχ. Νίκαιας (Α1 στις 18.30, Α2 στις 19.00),

20ο Δημ. Σχ. Κερατσινίου (Α στις 19.30)

Πέμπτη 3/6/21

1ο Δημ. Σχ. Κερατσινίου (Α1 στις 17.30, Α2 στις 18.00, Α3 στις 18.30),

12ο Δημ. Σχ. Νίκαιας (Α1 στις 19.00, Α2 στις 19.30),

36ο Δημ. Σχ. Πειραιά (Α στις 20.00)

Τρίτη 8/6/21

9ο Δημ. Σχ. Κερατσινίου (Α1 στις 17.30, Α2 στις 18.00),

2ο Δημ. Σχ. Ν. Φαλήρου (Α1 στις 18.30, Α2 στις 19.00),

35ο Δημ. Σχ. Πειραιά (Α1 στις 19.30, Α2 στις 20.00)

Τετάρτη 9/6/21

Ράλλεια Πειραμ. Δημ. Σχ. Πειραιά (Α1 στις 17.30, Α2 στις 18.00, τριθέσιο στις 18.30, μονοθέσιο στις 19.00)

Οι εκπαιδευτικοί που προσκαλούνται κάθε φορά στην τηλε-συνάντηση θα εισέλθουν πατώντας στον σύνδεσμο:

https://minedu-primary2.webex.com/meet/achmandrik

Οι παραπάνω προκαθορισμένες τηλεσυναντήσεις έχουν υποστηρικτικό, συμβουλευτικό και ανατροφοδοτικό χαρακτήρα. Τυπικά, δεν είναι υποχρεωτικές για τους εκπαιδευτικούς. Όσοι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται για οποιονδήποτε λόγο να συνδεθούν κατά τις παραπάνω προκαθορισμένες μέρες και ώρες, μπορούν να ενημερώσουν τον ΣΕΕ παιδαγωγικής ευθύνης μέσω mail, ώστε να κανονιστεί εναλλακτικά μια τηλεφωνική συνομιλία σε μέρα και ώρα που διευκολύνονται.

Πρόσφατα Άρθρα

Επιμορφωτικό διαδικτυακό σεμινάριο Διευθυντών-Υποδ...
01 Ιουλ 2021 19:12 - Αρχοντία Ματζαρίδου

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, Φωτεινή Εγγλέ [ ... ]

Εκπαιδευτικό υλικό «Αειφορία και COVID-19»...
18 Ιουν 2021 15:12 - Καλαματιανού Μαρία

Παρουσιάστηκε διαδικτυακά την Παρασκευή 4/6/21 το εκπαιδ [ ... ]

Πρόσκληση Διευθυντών σε Διαδικτυακή Συνάντηση Συνε...
14 Ιουν 2021 14:35 - Καλαματιανού Μαρία

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο οι Συντονιστές Εκ [ ... ]

Διαδικτυακή Επιμορφωτική Ημερίδα για εκπαιδευτικο...
05 Ιουν 2021 11:55 - Καλαματιανού Μαρία

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) ΠΕ70, Σκρέτας  [ ... ]

Εξ αποστάσεως σεμινάριο ΣΕΕ ΠΕ60 με θέμα «Διαδικτυ...
31 Μαϊ 2021 10:06 - Κυριακή Μέλλιου

Οι ΣΕΕ ΠΕ60 Αζναουρίδου Φωτεινή και Μέλλιου Κυριακή προ [ ... ]

Άλλα Άρθρα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

e yliko logo

logoF