6ο ΠΕΚΕΣ

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, Σκρέτας Δημήτριος ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς, τους Διευθυντές και Διευθύντριες των σχολικών μονάδων παιδαγωγικής και επιστημονικής του ευθύνης για τα κάτωθι:

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Μετά την απόφαση της συνολικής επιστροφής των παιδιών στα  Δημοτικά Σχολεία, πολλοί προβληματισμοί έχουν προκύψει , κυρίως για ιατρικούς λόγους, αλλά και για τις ψυχολογικές επιπτώσεις που ενδέχεται να επιφέρει είτε η επιστροφή είτε ο περαιτέρω περιορισμός. Με αφορμή λοιπόν τους προβληματισμούς που διατυπώνονται αλλά και αυτούς που μπορεί να υπάρχουν σιωπηλά, θα ήθελα να παραθέσω ορισμένες σκέψεις  μου, από ψυχολογικής πλευράς στο θέμα της επιστροφής των παιδιών στο Δημοτικό  Σχολείο με σκοπό να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των ανησυχιών ή και τη λήψη κρίσιμων  αποφάσεων, μέσα στα πλαίσια ης ισχύουσας Νομοθεσίας και των Οδηγιών των  αρμοδίων.

 

Η επιστροφή των μαθητών στην καθημερινότητα τους συμβάλλει στην εδραίωση της σταθερότητας και της συνέχειας και σχετίζεται με μειωμένο τραυματικό στρες μετά από μια κατάσταση επιδημίας (Van Bortel et al.2016). Επομένως, η επιστροφή των παιδιών στο Σχολείο χρειάζεται σοβαρό σχεδιασμό και πρωτόκολλα επιστροφής λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ομάδες παιδιών. Για τα παιδιά τα οποία ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες και θα παραμείνουν στο σπίτι χρειάζεται να ληφθούν υπόψη, οι ιδιαίτερες ανάγκες που μπορεί να προκύπτουν ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή τους  , όσο γίνεται,   στο Σχολείο και όχι η περαιτέρω απομόνωση τους.  Επίσης, είναι σημαντικό οι γονείς, αλλά και οι εκπαιδευτικοί, να μεταφέρουν στα παιδιά ότι ο φόβος είναι κατανοητός, έχει μια πραγματική βάση , ανάμεσα σε ενήλικες και ανήλικους, αλλά παράλληλα να δώσουν το μήνυμα ότι υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπιστεί σταδιακά.

Οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην αντιμετώπιση των ανησυχιών και των ερωτήσεων που θέτουν οι μαθητές και  οι γονείς  σχετικά με τον κορονωϊό και είναι σημαντικό να μπορούν να ανταποκριθούν στο μέτρο του δυνατού, με σωστή πληροφόρηση, αλλά και θετικότητα στην επιστροφή των παιδιών. Αυτό θα μεταφέρει ένα κλίμα εμπιστοσύνης προς τους μαθητές, τους γονείς αλλά και τη σχολική κοινότητα και παράλληλα θα επιτρέψει με ψυχραιμία να τηρηθούν τα παρόντα μέτρα ή και να ληφθούν επιπρόσθετα.

Οι εκπαιδευτικοί, λόγω της θέσης τους, είναι χρήσιμοι παρατηρητές ώστε να εντοπίζουν τα παιδιά που μπορεί να απουσιάζουν από το σχολείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως και λόγω ιατρικών θεμάτων και είναι σημαντικό να παρέχουν ευκαιρίες και για συνέχεια της διδασκαλίας και της μάθησης, αλλά και ευκαιρίες κοινωνικής συναναστροφής. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί διατηρώντας μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας των μαθητών που απουσιάζουν και των συμμαθητών τους (π.χ. με σύγχρονη ή ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπως κρίνει κατάλληλα ο εκπαιδευτικός ή με ηλεκτρονική ή και με τηλεφωνική επικοινωνία).

Η σχολική κοινότητα , όσο μπορεί,  να επιστρατεύσει όλους τους πόρους που διαθέτει ώστε να στηρίξει τα παιδιά σε πρακτικό και ψυχολογικό επίπεδο, σε αυτή την επάνοδο στο Σχολείο. Οι  Ψυχολόγοι  που είναι διαθέσιμοι σε συνεργασία και με άλλες Ειδικότητες του ΚΕΣΥ, μπορούν να βοηθήσουν το προσωπικό και τους μαθητές να συζητήσουν θέματα που τους απασχολούν με απώτερο στόχο τη σταδιακή ψυχολογική αποκατάσταση των παιδιών, αλλά και των οικογενειών τους. Είναι πολύ σημαντικό  να εκτιμηθεί ο αριθμός των ατόμων που θα χρειαστούν ψυχολογική στήριξη , με εχεμύθεια,  και να καθοριστούν ποιες επιπρόσθετες υπηρεσίες -ενέργειες μπορεί να χρειαστεί να παρέχονται. Η έρευνα δείχνει ότι η εγγύτητα σε τραυματικό γεγονός - τόσο φυσική όσο και συναισθηματική - είναι ένας από τους σοβαρότερους  παράγοντες κινδύνου για πιο σοβαρές αντιδράσεις και επακόλουθη διαταραχή μετατραυματικού στρες, κατάθλιψης, άγχους (Betancourt et al., 2016; Paladino et al., 2017). Κατά συνέπεια, οι άμεσες προτεραιότητες παρέμβασης θα πρέπει να απευθύνονται σε άτομα που ήταν άμεσα εκτεθειμένα σε τραυματικά συμβάντα, λόγω της Πανδημίας.

                  ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΟΔΥ ΓΙΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

Για τη διαχείριση τυχόν συμπτωμάτων που εμφανίζονται σε μέλος της σχολικής κοινότητας, θα ενεργοποιείται το σχετικό πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, στη βάση της διαδικασίας της ιχνηλάτησης και με διαβαθμίσεις ανάλογα με το κάθε περιστατικό.

Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής νοσήσει από τον κορονωϊό, δεν προβλέπεται το κλείσιμο του σχολείου. Οι συμμαθητές του νοσούντος που είναι στο ίδιο τμήμα προβλέπεται να απομακρύνονται από το σχολείο για 10 ημέρες. Εφ' όσον δεν εκδηλώσουν κάποιο ύποπτο σύμπτωμα, θα επιστρέφουν. Όσο για τον μαθητή που τυχόν νοσήσει, προβλέπεται να επιστρέψει στο σχολείο μετά την πάροδο 3 ημερών από την υποχώρηση του πυρετού και την ύφεση των συμπτωμάτων του, καθώς επίσης και την παρέλευση τουλάχιστον 10ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων.

                                            ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, υποστήριξη ή παρέμβαση, οι μαθητές, γονείς ή/και εκπαιδευτικοί μπορούν να απευθυνθούν στην ειδική ομάδα επιστημόνων του ΕΟΔΥ :

Για ιατρική υποστήριξη και παρέμβαση: 210 5212054, 210 5212056, 210 5212058

Για ψυχολογική υποστήριξη και παρέμβαση: 215 215 6060

                                                   ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

 

 Σε καμία περίπτωση δεν καλούνται οι εκπαιδευτικοί να καλύψουν τη διδακτέα ύλη. Αντιθέτως, θα χρειαστεί να γίνει εξορθολογισμός της μη διδαχθείσης ύλης και των σημαντικών διδακτικών στόχων, ώστε οι μαθητές να επικεντρωθούν σε αυτούς.  Είναι παιδαγωγικά ορθό οι εκπαιδευτικοί των όμορων Τμημάτων  να συνεργασθούνε μεταξύ τους και να συναποφασίσουν που θα δώσουν βαρύτητα από τη μη διδαχθείσα ύλη. Αν αποφασίσει ο Σύλλογος Διδασκόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί έκτακτη παιδαγωγική συνάντηση για εκτενέστερη συζήτηση για το εν λόγω θέμα.[ Άρθρο 14  του υπ. αρ. 79/2017 ΠΔ- Παιδαγωγικές συναντήσεις και ενημέρωση για θέματα αγωγής και προόδου των μαθητών και μαθητριών, π. 1.» Οι εκπαιδευτικοί πραγματοποιούν παιδαγωγικές συναντήσεις σχετικά με θέματα αγωγής και προόδου των μαθητών με πρωτοβουλία και ευθύνη του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου του σχολείου, οι οποίες σκοπεύουν στην ανταλλαγή πληροφοριών, την καταγραφή προβλημάτων, τη λήψη συλλογικών αποφάσεων και την υιοθέτηση κοινών πρακτικών που εκτιμώνται ως πλέον αποτελεσματικές για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης, την καλύτερη οργάνωση της σχολικής ζωής, την ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και εν γένει την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου».] Επίσης είναι  πολύ σημαντικό οι εκπαιδευτικοί  να διευκολύνουν τους μαθητές να επιστρέψουν στη σχολική ζωή, ίσως ξεκινώντας με  ελαφρύτερες προσδοκίες όσον αφορά τις εργασίες και την απόδοση.

Πρόσφατα Άρθρα

Επιμορφωτική Εσπερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων DIGIT...
12 Μαρ 2023 18:24 - Αρχοντία Ματζαρίδου

Την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023, ώρα 17:00, στην Δημοτική Πινακ [ ... ]

«Το σχολείο ως κοινότητα που φροντίζει»...
08 Μαρ 2023 09:05 - Αρχοντία Ματζαρίδου

Οι Συντονιστές και οι Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργ [ ... ]

Επιμορφωτική ημερίδα εκπαιδευτικών Α΄ και Β΄ Δημοτ...
15 Φεβ 2023 08:09 - Αρχοντία Ματζαρίδου

Η ΣΕΕ ΠΕ70 Αρχοντία Μαντζαρίδου προσκαλεί τους εκπαιδε [ ... ]

Επιμορφωτική ημερίδα εκπαιδευτικών Γ΄ και Δ΄ Δημοτ...
15 Φεβ 2023 08:02 - Αρχοντία Ματζαρίδου

Η ΣΕΕ ΠΕ70 Αρχοντία Μαντζαρίδου σε συνεργασία με την  [ ... ]

Δειγματικές διδασκαλίες για εκπαιδευτικούς ΣΤ΄ τάξ...
14 Φεβ 2023 20:23 - Αρχοντία Ματζαρίδου

Ο ΣΕΕ Εκπαίδευσης για την Αειφορία Αχιλλέας Μανδρίκας, [ ... ]

Άλλα Άρθρα