6ο ΠΕΚΕΣ

ΘΕΜΑ: Επιμορφωτικές δράσεις για νεοδιόριστους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης

ΣΧΕΤ: το με αριθμ. 103742/Ε3/26-8-2021 έγγραφο ΥΠΑΙΘ

Σε εφαρμογή του ανωτέρου σχετικού και σύμφωνα με την Πράξη 1/30-8-2021 της Ολομέλειας του 6ου ΠΕΚΕΣ Αττικής προσκαλούνται όλοι οι νεοδιόριστοι και όλοι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν στις σχολικές μονάδες ευθύνης της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά σε επιμορφωτική διημερίδα με θέμα: «Υποστήριξη νέων εκπαιδευτικών σε παιδαγωγικά και διδακτικά ζητήματα».

Σκοπός της επιμορφωτικής διημερίδας είναι η παροχή επιμορφωτικής και συμβουλευτικής υποστήριξης σε εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και σε εκπαιδευτικούς που τοποθετήθηκαν ως αναπληρωτές σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων, ώστε να ανταποκριθούν όσο το δυνατόν πληρέστερα στα καθήκοντά τους. Το περιεχόμενο της επιμόρφωσης περιλαμβάνει παιδαγωγικές αρχές, διδακτική μεθοδολογία και διδακτικό υλικό στις εξής γενικές ενότητες:

  • Καθήκοντα εκπαιδευτικών και κανονισμοί στο σχολείο
  • Φαινόμενα σχολικής βίας και εκφοβισμού
  • Συνεργατικές βιωματικές πρακτικές
  • Συνεργασία σχολείου και οικογένειας
  • Συνεργασία εκπαιδευτικών
  • Διδακτικές / παιδαγωγικές προσεγγίσεις και προγράμματα πρόσθετης στήριξης / συμπερίληψης
  • Αρχές και τεχνικές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
  • Δημιουργία συμβολαίου σχέσεων στη σχολική τάξη
  • Η αξιολόγηση των μαθητών και των μαθητριών
  • Θέματα ειδικής διδακτικής

Η επιμορφωτική διημερίδα θα πραγματοποιηθεί υπό μορφή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021 και την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021 σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί και μέσω του κάτωθι συνδέσμου Webex:

https://minedu-primary.webex.com/minedu-primary/j.php?MTID=m0a14be87a1af6755dbca89d6ea5c56d8

 

Πρόγραμμα Επιμορφωτικής Διημερίδας

«Υποστήριξη νέων εκπαιδευτικών σε παιδαγωγικά και διδακτικά ζητήματα»

 Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021

 8:30 – 9:00

Προσέλευση / Σύνδεση στην τηλεδιάσκεψη / Παρουσίες

 9:00 – 9:35

 

Καθήκοντα εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης

Μαρία Καλαματιανού, ΣΕΕ Δασκάλων

 9:35 – 10:10          

 

Σύνταξη και εφαρμογή του σχολικού κανονισμού

Μαρία Καλαματιανού, ΣΕΕ Δασκάλων

Αρχοντία Μαντζαρίδου, ΣΕΕ Δασκάλων

 10:10 – 10:30

Διάλειμμα

 10:30 – 11:05

 

Συνεργατικές βιωματικές πρακτικές

Νάγια Μποέμη, ΣΕΕ Θεατρικής Αγωγής

Βασιλική Σοφρά, ΣΕΕ Καλλιτεχνικών

 11:05 – 11:40

 

Φαινόμενα σχολικής βίας και εκφοβισμού. Στρατηγικές πρόληψης και παρέμβασης

Βικτώρια Κατσιγιάννη, ΣΕΕ Δασκάλων

Γιάννης Έξαρχος, ΣΕΕ Δασκάλων

 11:40 – 12:00

Διάλειμμα

 12:00 – 12:35

 

Συνεργασία σχολείου και οικογένειας

Αχιλλέας Μανδρίκας, ΣΕΕ Εκπαίδευσης για την Αειφορία

 12:35 – 13:10

 

Συνεργασία εκπαιδευτικών

Φωτεινή Αζναουρίδου, ΣΕΕ Νηπιαγωγών

 13:10 – 13:30

Ερωτήσεις / Κλείσιμο

 

 Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021

 8:30 – 9:00            

Προσέλευση / Σύνδεση στην τηλεδιάσκεψη / Παρουσίες

 9:00 – 9:35

 

Διδακτικές / παιδαγωγικές προσεγγίσεις και προγράμματα πρόσθετης στήριξης / συμπερίληψης

Γιώργος Μπαλαμώτης, ΣΕΕ Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης

 9:35 – 10:10

 

Αρχές και τεχνικές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης σε ένα σχολείο για όλους

Αρχοντία Μαντζαρίδου, ΣΕΕ Δασκάλων

 10:10 – 10:30

Διάλειμμα

 10:30 – 11:05

 

Δημιουργία συμβολαίου σχέσεων στη σχολική τάξη

Φωτεινή Εγγλέζου, ΣΕΕ Δασκάλων

 11:05 – 11:40

Η αξιολόγηση των μαθητών και των μαθητριών

Δημήτριος Σκρέτας, ΣΕΕ Δασκάλων

 11:40 – 12:00

Διάλειμμα

 12:00 – 13:30

 

 

 

 

 

 

Ομάδα 1 (Εκπαιδευτικοί ΠΕ11)

Βασικές αρχές διδακτικής της Φυσικής Αγωγής

Παναγιώτης Παππάς, ΣΕΕ Φυσικής Αγωγής

https://minedu-primary2.webex.com/meet/papappas

 

Ομάδα 2 (Εκπαιδευτικοί ΠΕ86)

Βασικές αρχές διδακτικής της Πληροφορικής

Στέφανος Ζιώβας, ΣΕΕ Πληροφορικής

https://minedu-secondary2.webex.com/meet/sziovas

 

Ομάδα 3 (Εκπαιδευτικοί ΠΕ06)

Νέα Προγράμματα Σπουδών Αγγλικής

Ελένη Μπάλιου, ΣΕΕ Αγγλικής

https://minedu-secondary.webex.com/meet/baliou

 

Ομάδα 5 (Εκπαιδευτικοί ΠΕ79)

Διδασκαλία της Μουσικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Ελένη Ανδρέου, ΣΕΕ Μουσικής

https://minedu-secondary2.webex.com/meet/elenand

 

Ομάδα 6 (Εκπαιδευτικοί ΠΕ08)

Το μάθημα των Εικαστικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Βασιλική Σοφρά, ΣΕΕ Καλλιτεχνικών

https://minedu-secondary.webex.com/meet/ergani 

 

Ομάδα 7 (Εκπαιδευτικοί ΠΕ91)

Διδακτική της Θεατρικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Νάγια Μποέμη, ΣΕΕ Θεατρικής Αγωγής

https://minedu-secondary.webex.com/meet/panboemi

 

Ομάδα 8 (Εκπαιδευτικοί ΠΕ60, ΠΕ70, Εκπαιδευτικοί ΕΑΕ)

Στόχοι και μαθησιακά αποτελέσματα στον διδακτικό σχεδιασμό

-      Στρατηγικές διδακτικού σχεδιασμού (Ρουτίνες Σκέψης)

Κυριακή Μέλλιου, ΣΕΕ Νηπιαγωγών

-      Εξατομικευμένο πρόγραμμα και παρεμβάσεις στη συμπεριληπτική εκπαίδευση

Γιώργος Μπαλαμώτης, ΣΕΕ Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης

 

Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων και οι Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών Σχολείων να διευκολύνουν τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών παρέχοντας διευκολύνσεις σε χώρο, χρόνο και εξοπλισμό.

Πρόσφατα Άρθρα

Πρόσκληση Διευθυντών σε Διαδικτυακή Συνάντηση Συνε...
18 Οκτ 2021 18:34 - Καλαματιανού Μαρία

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο οι Συντονιστές Εκ [ ... ]

Επιμορφωτική Δράση για εκπαιδευτικούς Α΄, Β΄, Γ΄...
17 Οκτ 2021 18:55 - Καλαματιανού Μαρία

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, Βικτωρία Κατσιγιά [ ... ]

Διαδικτυακή Επιμορφωτική Ημερίδα εκπαιδευτικών Α΄κ...
17 Οκτ 2021 18:09 - Καλαματιανού Μαρία

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) ΠΕ70, Σκρέτας  [ ... ]

Διαδικτυακή συνάντηση εργασίας εκπαιδευτικών Τ.Υ. ...
17 Οκτ 2021 17:46 - Καλαματιανού Μαρία

Ο ΣΕΕ Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Αχιλλέας Μανδρίκας [ ... ]

Πρόσκληση Εκπαιδευτικών σε Διαδικτυακή Συνάντηση Σ...
17 Οκτ 2021 17:29 - Καλαματιανού Μαρία

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, Κατσιγιάννη Β [ ... ]

Άλλα Άρθρα