6ο ΠΕΚΕΣ

ΘΕΜΑ: Επιμορφωτικές δράσεις για νεοδιόριστους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούςΔ/θμιας Εκπ/σης

ΣΧΕΤ: το με αριθμ. 103742/Ε3/26-8-2021 έγγραφο ΥΠΑΙΘ

Σε εφαρμογή του παραπάνω σχετικού και σύμφωνα με την Πράξη 1/30-8-2021 τηςΟλομέλειας του 6ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, προσκαλούνται οι νεοδιόριστοι και οι αναπληρωτέςεκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν στις σχολικές μονάδες ευθύνης της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης Πειραιά σε επιμορφωτικές συναντήσεις με θέμα «Υποστήριξη νέωνεκπαιδευτικών σε παιδαγωγικά και διδακτικά ζητήματα».

Σκοπός των επιμορφωτικών συναντήσεων είναι η παροχή επιμορφωτικής καισυμβουλευτικής υποστήριξης σε εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν στη δευτεροβάθμιαεκπαίδευση και σε εκπαιδευτικούς που τοποθετήθηκαν ως αναπληρωτές σε λειτουργικάκενά των σχολικών μονάδων, ώστε να ανταποκριθούν όσο το δυνατόν πληρέστερα στακαθήκοντά τους.

Το περιεχόμενο της επιμόρφωσης περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

- Παιδαγωγικές παράμετροι λειτουργίας του σχολείου: Ο ρόλος του σχολικού κανονισμού

- Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού

- Διαχείριση τάξης

- Ο διδακτικός σχεδιασμός στο σύγχρονο σχολείο

- Διδακτικές / παιδαγωγικές προσεγγίσεις και προγράμματα πρόσθετης στήριξης /συμπερίληψης

- Αρχές και τεχνικές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης

- Θέματα ειδικής διδακτικής.

Οι επιμορφωτικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν υπό μορφή σύγχρονης εξαποστάσεως εκπαίδευσης την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021 για τα γενικά θέματα, καθώς και την Τετάρτη 8 και την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 για θέματα ειδικής διδακτικής,σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί και μέσω των αναφερόμενων συνδέσμων webex.

Πρόσκληση και πρόγραμμα επιμορφωτικών δράσεων για νεοδιόριστους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Δ/θμιας Εκπ/σης

https://drive.google.com/file/d/1FFLwql4Atsoi47DAi6ZH_LWmkv2IhdNh/view?usp=sharing

 

 

Πρόσφατα Άρθρα

Πρόσκληση Διευθυντών σε Διαδικτυακή Συνάντηση Συνε...
18 Οκτ 2021 18:34 - Καλαματιανού Μαρία

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο οι Συντονιστές Εκ [ ... ]

Επιμορφωτική Δράση για εκπαιδευτικούς Α΄, Β΄, Γ΄...
17 Οκτ 2021 18:55 - Καλαματιανού Μαρία

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, Βικτωρία Κατσιγιά [ ... ]

Διαδικτυακή Επιμορφωτική Ημερίδα εκπαιδευτικών Α΄κ...
17 Οκτ 2021 18:09 - Καλαματιανού Μαρία

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) ΠΕ70, Σκρέτας  [ ... ]

Διαδικτυακή συνάντηση εργασίας εκπαιδευτικών Τ.Υ. ...
17 Οκτ 2021 17:46 - Καλαματιανού Μαρία

Ο ΣΕΕ Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Αχιλλέας Μανδρίκας [ ... ]

Πρόσκληση Εκπαιδευτικών σε Διαδικτυακή Συνάντηση Σ...
17 Οκτ 2021 17:29 - Καλαματιανού Μαρία

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, Κατσιγιάννη Β [ ... ]

Άλλα Άρθρα