6ο ΠΕΚΕΣ

ΘΕΜΑ: Επιμορφωτικές δράσεις για νεοδιόριστους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούςΔ/θμιας Εκπ/σης

ΣΧΕΤ: το με αριθμ. 103742/Ε3/26-8-2021 έγγραφο ΥΠΑΙΘ

Σε εφαρμογή του παραπάνω σχετικού και σύμφωνα με την Πράξη 1/30-8-2021 τηςΟλομέλειας του 6ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, προσκαλούνται οι νεοδιόριστοι και οι αναπληρωτέςεκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν στις σχολικές μονάδες ευθύνης της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης Πειραιά σε επιμορφωτικές συναντήσεις με θέμα «Υποστήριξη νέωνεκπαιδευτικών σε παιδαγωγικά και διδακτικά ζητήματα».

Σκοπός των επιμορφωτικών συναντήσεων είναι η παροχή επιμορφωτικής καισυμβουλευτικής υποστήριξης σε εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν στη δευτεροβάθμιαεκπαίδευση και σε εκπαιδευτικούς που τοποθετήθηκαν ως αναπληρωτές σε λειτουργικάκενά των σχολικών μονάδων, ώστε να ανταποκριθούν όσο το δυνατόν πληρέστερα στακαθήκοντά τους.

Το περιεχόμενο της επιμόρφωσης περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

- Παιδαγωγικές παράμετροι λειτουργίας του σχολείου: Ο ρόλος του σχολικού κανονισμού

- Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού

- Διαχείριση τάξης

- Ο διδακτικός σχεδιασμός στο σύγχρονο σχολείο

- Διδακτικές / παιδαγωγικές προσεγγίσεις και προγράμματα πρόσθετης στήριξης /συμπερίληψης

- Αρχές και τεχνικές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης

- Θέματα ειδικής διδακτικής.

Οι επιμορφωτικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν υπό μορφή σύγχρονης εξαποστάσεως εκπαίδευσης την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021 για τα γενικά θέματα, καθώς και την Τετάρτη 8 και την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 για θέματα ειδικής διδακτικής,σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί και μέσω των αναφερόμενων συνδέσμων webex.

Πρόσκληση και πρόγραμμα επιμορφωτικών δράσεων για νεοδιόριστους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Δ/θμιας Εκπ/σης

https://drive.google.com/file/d/1FFLwql4Atsoi47DAi6ZH_LWmkv2IhdNh/view?usp=sharing

 

 

Η ΣΕΕ ΠΕ70 Αρχοντία Μαντζαρίδου προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς των σχολείων ευθύνης της σε επιμορφωτική ημερίδα με θέμα «Eφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων για το σχολικό έτος 2021-2022», που θα γίνει την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 09.00-11.30 μέσω της πλατφόρμας Webex πατώντας στον σύνδεσμο:

https://minedu-primary.webex.com/meet/archontia

Στο πρώτο μέρος της ημερίδας θα γίνει μια σύντομη ενημέρωση για τα εργαστήρια δεξιοτήτων με βάση το ΦΕΚ 3567 Β/4-8-2021 και την εγκύκλιο Φ. 31/94185/Δ1/29-7-2021/ΥΠΑΙΘ. Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστούν παραδείγματα εφαρμογής και αξιολόγησης των εργαστηρίων δεξιοτήτων.

Στην ημερίδα προσκαλούνται οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 αλλά και οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων, καθώς όλοι έχουν τη δυνατότητα ανάληψης εργαστηρίων δεξιοτήτων. Επιπλέον,  μπορούν να συμμετέχουν, αν και εφόσον το επιθυμούν, οι Διευθυντές και οι Διευθύντριες των σχολείων, οι εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης και οι εκπαιδευτικοί των τμημάτων ένταξης. Κάθε ημερίδα οργανώνεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΣΕΕ με βάση το Π.Δ. 79/2017 και είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 στους οποίους απευθύνεται. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούνται οι Διευθυντές/Διευθύντριες των σχολείων να διευκολύνουν τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών τροποποιώντας αναλόγως τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών στα σχολεία τις αντίστοιχες μέρες.

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, Κατσιγιάννη Βικτωρία, προσκαλεί τους/τις δασκάλους/ες της ΣΤ’ τάξης των σχολικών μονάδων παιδαγωγικής και επιστημονικής της ευθύνης, Την Πέμπτη 9/9/2021,  στην αίθουσα εκδηλώσεων  του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά, Καραϊσκου 50, τηλ. 210-4129876, σε Επιμορφωτική  Ημερίδα, με θέμα:

 «Εργαστήρια δεξιοτήτων: Δυναμώνοντας τη φωνή των παιδιών. Μιλώντας για μια δημοκρατική-ανθρωπιστική παιδεία».

 Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

8.00-8.30  Άφιξη

8.30-9.30 Εργαστήρια δεξιοτήτων. Σχεδιασμός και υλοποίηση. Σύνδεση με το Πρόγραμμα Σπουδών. (Κατσιγιάννη Βικτωρία, ΣΕΕ ΠΕ70)

9.30-12.30 Βιωματικό εργαστήρι για τη δημοκρατία στη σχολική τάξη και πράξη:  «Δυναμώνοντας τη φωνή των παιδιών. Μιλώντας για μια δημοκρατική-ανθρωπιστική παιδεία».  (Καλησώρα  Ασπασία, Δασκάλα 4ου Δημοτικού Σχολείου Ταύρου)

12.30-13.00 Συζήτηση

13.00-13.15 Λήξη Ημερίδας

Στο πλαίσιο συνεργασίας για την έναρξη της λειτουργίας των σχολείων κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022 η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, Φωτεινή Εγγλέζου, προσκαλεί τους/τις Διευθυντές/ντριες, τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 όλων των τάξεων καθώς και ενδιαφερόμενους/νες εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων στα σχολεία επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης της σε διαδικτυακή συνάντηση εργασίας με θέμα: «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των σχολικών μονάδων Π.Ε. κατά το σχολικό έτος 2021-2022».

Η διαδικτυακή συνάντηση εργασίας θα πραγματοποιηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της πλατφόρμας Webex https://minedu-primary2.webex.com/meet/fegglezou σε τρεις κύκλους τη Δευτέρα 06/09/2021 τις ακόλουθες ώρες:

α) για τα 1ο, 5ο , 6ο , 40ο, 41ο, 46ο Δημοτικά Σχολεία Πειραιά και 1o, 2o Δημοτικά Σχολεία Ύδρας στις 8.30-10.00 π.μ.

 

β) για τα 1ο, 2ο, 4ο, 5ο, 6ο Δημοτικά Σχολεία Ρέντη, Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Αρμενοπαίδων Νίκαιας και Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο «Θεμιστοκλής» στις 10.15-11.45π.μ.

 

γ) για τα 4ο, 5ο, 6ο, 8ο, 9ο, 10ο, 12ο, 13ο  Δημοτικά Σχολεία Κορυδαλλού στις 12.00-13.30 μ.μ.

Στη διαδικτυακή συνάντηση εργασίας είναι σκόπιμο να συμμετέχουν τόσο οι Διευθυντές/ντριες όσο και οι εκπαιδευτικοί της κάθε σχολικής μονάδας, αφού η σύνταξη του εσωτερικού κανονισμού βασίζεται σε εισήγηση του Διευθυντή/ντριας της κάθε σχολικής μονάδας με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων σύμφωνα με την υπ’ αρ. απόφαση 13423/ΓΔ4/491/09-02-2021.

Ο ΣΕΕ Εκπαίδευσης για την Αειφορία ως ΣΕΕ παιδαγωγικής ευθύνης προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς των σχολείων ευθύνης του σε επιμορφωτικές ημερίδες με θέμα «Εργαστήρια δεξιοτήτων: μια ευκαιρία ανάδειξης της τοπικής ιστορίας», που θα γίνουν ως εξής:

  • την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 9.00-11.00 για τους εκπαιδευτικούς των σχολείων: 1ο Δημ. Σχ. Ν. Φαλήρου, 2ο Δημ. Ν. Φαλήρου, 35ο Δημ. Σχ. Πειραιά, 36ο Δημ. Σχ. Πειραιά, Ράλλεια Πειραματικά Δημ. Σχ. Πειραιά
  • την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 9.00-11.00 για τους εκπαιδευτικούς των σχολείων: 8ο Δημ. Σχ. Νίκαιας, 10ο Δημ. Σχ. Νίκαιας, 12ο Δημ. Σχ. Νίκαιας, 17ο Δημ. Σχ. Νίκαιας, 27ο Δημ. Σχ. Νίκαιας
  • την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11.30-13.30 για τους εκπαιδευτικούς των σχολείων: 1ο Δημ. Σχ. Κερατσινίου, 3ο Δημ. Σχ. Κερατσινίου,  5ο Δημ. Σχ. Κερατσινίου,  9ο Δημ. Σχ. Κερατσινίου,  20ο Δημ. Σχ. Κερατσινίου

Στο πρώτο μέρος κάθε ημερίδας θα γίνει μια σύντομη ενημέρωση για τα εργαστήρια δεξιοτήτων με βάση το ΦΕΚ 3567 Β/4-8-2021 και την εγκύκλιο Φ. 31/94185/Δ1/29-7-202/ΥΠΑΙΘ. Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστούν ως παραδείγματα εφαρμογής διδακτικές τεχνικές τοπικής ιστορίας που θα αφορούν αντίστοιχα τον Πειραιά, τη Νίκαια και το Κερατσίνι (στο τέλος οι παρουσιάσεις θα δοθούν στους εκπαιδευτικούς). Η ενασχόληση με την τοπική ιστορία μπορεί να ενταχθεί αφενός στον άξονα «Φροντίζω το περιβάλλον – Τοπική και παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά» και αφετέρου στον άξονα «Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και ευθύνη» που περιλαμβάνει τις πολιτισμικές διαστάσεις για τη γνώση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της διαπολιτισμικής ενσυναίσθησης.

Στις ημερίδες προσκαλούνται οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 αλλά και οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων, καθώς όλοι έχουν τη δυνατότητα ανάληψης εργαστηρίων δεξιοτήτων. Επιπλέον,  μπορούν να συμμετέχουν, αν και εφόσον το επιθυμούν, οι Διευθυντές των σχολείων, οι εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης και οι εκπαιδευτικοί των τμημάτων ένταξης. Κάθε ημερίδα οργανώνεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΣΕΕ με βάση το Π.Δ. 79/2017 και είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς στους οποίους απευθύνεται. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούνται οι Διευθυντές/Διευθύντριες των σχολείων να διευκολύνουν τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών τροποποιώντας αναλόγως τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών στα σχολεία τις αντίστοιχες μέρες. Όλες οι ημερίδες θα γίνουν μέσω της πλατφόρμας Webex πατώντας στον σύνδεσμο: https://minedu-primary2.webex.com/meet/achmandrik

Στο πλαίσιο συνεργασίας για την έναρξη της λειτουργίας των σχολείων κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022 η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, Φωτεινή Εγγλέζου, προσκαλεί τους/τις Διευθυντές/ντριες, τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 των τμημάτων όλων των τάξεων καθώς και όσους/ες εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων θα συμμετέχουν στην εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2021-2022 στα σχολεία επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης της σε διαδικτυακή συνάντηση εργασίας με θέμα: «Εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων κατά το σχολικό έτος 2021-2022».

Η διαδικτυακή συνάντηση εργασίας θα πραγματοποιηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της πλατφόρμας Webex https://minedu-primary2.webex.com/meet/fegglezou σε τρεις κύκλους την Παρασκευή 03/09/2021 τις ακόλουθες ώρες:

α) για τα 4ο, 5ο, 6ο, 8ο, 9ο, 10ο, 12ο, 13ο  Δημοτικά Σχολεία Κορυδαλλού στις 8.30-10.00 π.μ.

 

β) για τα 1ο, 2ο, 4ο, 5ο, 6ο Δημοτικά Σχολεία Ρέντη, Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Αρμενοπαίδων Νίκαιας και Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο «Θεμιστοκλής» στις 10.15-11.45π.μ.

 

γ) για τα 1ο, 5ο , 6ο , 40ο, 41ο, 46ο Δημοτικά Σχολεία Πειραιά και 1o, 2o Δημοτικά Σχολεία Ύδρας στις 12.00-13.30 μ.μ.

Στη διαδικτυακή συνάντηση εργασίας είναι σκόπιμο να συμμετέχουν οι Διευθυντές/ντριες, ως επόπτες της εφαρμογής των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων της σχολικής μονάδας και τουλάχιστον ένας/μία υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός από κάθε τάξη, οι οποίοι θα αναλάβουν να μεταφέρουν στους Συλλόγους Διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας όσα θα συζητηθούν στο πλαίσιο της συνάντησης.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) είναι υπεύθυνοι για την επιστημονική και παιδαγωγική στήριξη των σχολικών μονάδων, για την υποστήριξη της εφαρμογής του ΑΠΣ και εκπαιδευτικών καινοτομιών και για την ικανοποίηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Συντονιστής Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Αχιλλέας Μανδρίκας, προσκαλεί τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων παιδαγωγικής του ευθύνης, σε συνάντηση εργασίας την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 και ώρα 08.30-09.30. Η τηλεσυνάντηση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Webex στον σύνδεσμο:

https://minedu-primary2.webex.com/meet/achmandrik  

Τα θέματα της συνάντησης εργασίας είναι: α) αποτίμηση έργου ΣΕΕ παιδαγωγικής ευθύνης για το σχολικό έτος 2020-21 β) προγραμματισμός αναγκών για το σχολικό έτος 2021-22 γ) ζητήματα επικαιρότητας και θέματα προτεραιότητας για κάθε σχολική μονάδα, που αφορούν το έργο του ΣΕΕ.

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) ΠΕ70, Σκρέτας Δημήτριος, προσκαλεί τους Εκπαιδευτικούς ΠΕ70 των τμημάτων Ε΄& Στ΄ τάξεων, των Σχολείων παιδαγωγικής και επιστημονικής ευθύνης του, σε Επιμορφωτική Διαδικτυακή Ημερίδα, με θέματα:

«Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Μαθητών (Μελέτες Περίπτωσης),

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Συστημάτων και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων» 

μέσω της πλατφόρμας WebEx  πατώντας στον σύνδεσμο:

https://minedu-primary.webex.com/meet/dimskretas.   

Η Ημερίδα οργανώνεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των ΣΕΕ με βάση το Π.Δ. 79/2017 και είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς στους οποίους απευθύνεται. Θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου  2021, ημέρα Τρίτη και ώρα: 8.00-13.30.

Για τον λόγο αυτό τα  Τμήματα της Ε΄ και Στ΄ Τάξης  Δημοτικού στα Σχολεία των συμμετεχόντων Εκπαιδευτικών, την αντίστοιχη ημέρα, δεν θα λειτουργήσουν. Παρακαλούνται οι Διευθυντές/Διευθύντριες να ενημερώσουν έγκαιρα τους μαθητές και τους γονείς τους.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της ημερίδας.

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, Φωτεινή Εγγλέζου, προσκαλεί τους Διευθυντές-Υποδιευθυντές/ντριες των σχολείων επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης της σε διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Πανδημία. Προκλήσεις και ευκαιρίες για την αποτελεσματική διοίκηση της σχολικής μονάδας». To διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 1η Ιουνίου 2021 μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Webex και ώρες 09.40-11.40π.μ. Για την είσοδο στην ψηφιακή πλατφόρμα πατήστε το ακόλουθο link: https://minedu-primary2.webex.com/meet/fegglezou

Η συμμετοχή των υποδιευθυντών/ντριών στο διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο είναι προαιρετική, εφόσον δεν διαταράσσεται η εύρυθμη διεξαγωγή του ημερήσιου προγράμματος.

Εισηγήτριες:

Φωτεινή Εγγλέζου, ΣΕΕ ΠΕ70 στο 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πειραιά

Άννα Κορακή, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Ράλλεια Πειραματικά Σχολεία Πειραιά, M.Α στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική

Το 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής σε συνεργασία με το 1ο ΠΕΚΕΣ Αττικής και το ΚΠΕ Δραπετσώνας συνδιοργανώνουν διαδικτυακή ημερίδα για την παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού:

«Αειφορία και COVID-19 –

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την κατανόηση της πανδημίας από τη σκοπιά της Εκπαίδευσης για την Αειφορία»

που θα γίνει την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 και ώρα 6-8μμ στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Τη συγγραφική ομάδα του υλικού αποτελεί η παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Δραπετσώνας και οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία του 1ου και του 6ου ΠΕΚΕΣ Αττικής.

Το υλικό «Αειφορία και COVID-19» απευθύνεται σε μαθητές/τριες της ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου και αποτελείται από πέντε (5) θεματικές ενότητες, που μελετούν την πανδημία λόγω της COVID-19 σε σχέση:

Α. με το φυσικό περιβάλλον

Β. με τον τομέα της εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων

Γ. με το ζήτημα της παραπληροφόρησης και των συνωμοσιολογικών αντιλήψεων ως κοινωνικό φαινόμενο

Δ. με την ανάγκη για διεθνή συνεργασία και για διαχείριση της πανδημίας με όρους Παγκόσμιων Δημόσιων Αγαθών

Ε. με τους 17 Στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης (SDGs)

Για λόγους σωστής προετοιμασίας και καλής οργάνωσης της ημερίδας προσκαλούνται όλοι/όλες οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι 3/6/21 στην ηλεκτρονική φόρμα:

https://forms.gle/cj534RqXNe5Vqhd56

Η ημερίδα θα διεξαχθεί σύμφωνα με την Πράξη 14/10-5-2021 της Ολομέλειας του 6ου ΠΕΚΕΣ Αττικής και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε αυτό είναι προαιρετική. Η σύνδεση για παρακολούθηση της ημερίδας θα γίνει στον σύνδεσμο:

https://minedu-secondary2.webex.com/minedu-secondary2/j.php?MTID=m53a5caeca37bad1d9a3729b71fad6594

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, Φωτεινή Εγγλέζου, προσκαλεί τους Διευθυντές-Υποδιευθυντές/ντριες των σχολείων επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης της σε διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα:

«Πανδημία. Προκλήσεις και ευκαιρίες για την αποτελεσματική διοίκηση της σχολικής μονάδας»

To διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 1η Ιουνίου 2021 μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Webex και ώρες 09.40-11.40π.μ.

Για την είσοδο στην ψηφιακή πλατφόρμα πατήστε το ακόλουθο link: https://minedu-primary2.webex.com/meet/fegglezou

Η συμμετοχή των υποδιευθυντών/ντριών στο διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο είναι προαιρετική, εφόσον δεν διαταράσσεται η εύρυθμη διεξαγωγή του ημερήσιου προγράμματος.

Εισηγήτριες:

Φωτεινή Εγγλέζου, ΣΕΕ ΠΕ70 στο 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πειραιά

Άννα Κορακή, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Ράλλεια Πειραματικά Σχολεία Πειραιά, M.Α στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική

Ο ΣΕΕ Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Mανδρίκας Αχιλλέας, ως ΣΕΕ παιδαγωγικής ευθύνης προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς ΠΕ 70 των τμημάτων της Α΄ τάξης των σχολείων ευθύνης του σε τηλεσυναντήσεις  με σκοπό α) τη διαπίστωση του βαθμού επίτευξης των βασικών διδακτικών στόχων εκ μέρους των μαθητών, β)  την παροχή οδηγιών για τους μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και δεν έχουν κατακτήσει τον βασικό μηχανισμό ανάγνωσης &  γραφής,  γ) πιθανές προτάσεις επανάληψης τάξης προς όφελος του μαθητή δ) τη σχετική ενημέρωση των γονέων στις περιπτώσεις επανάληψης της τάξης.

Οι τηλεσυναντήσεις θα γίνουν μέσω της πλατφόρμας Webex ως εξής:

Δευτέρα 31/5/21

8ο Δημ. Σχ. Νίκαιας (Α1 στις 17.30, Α2 στις 18.00),

17ο Δημ. Σχ. Νίκαιας (Α1 στις 18.30, Α2 στις 19.00),

1ο Δημ. Σχ. Ν. Φαλήρου (Α1 στις 19.30, Α2 στις 20.00)

Τρίτη 1/6/21

5ο Δημ. Σχ. Κερατσινίου (Α3 στις 17.30, Α2 στις 18.00, Α1 στις 18.30),

10ο Δημ. Σχ. Νίκαιας (Α1 στις 19.00, Α2 στις 19.30, Α3 στις 20.00)

Τετάρτη 2/6/21

3ο Δημ. Σχ. Κερατσινίου (Α1 στις 17.30, Α2 στις 18.00),

27ο Δημ. Σχ. Νίκαιας (Α1 στις 18.30, Α2 στις 19.00),

20ο Δημ. Σχ. Κερατσινίου (Α στις 19.30)

Πέμπτη 3/6/21

1ο Δημ. Σχ. Κερατσινίου (Α1 στις 17.30, Α2 στις 18.00, Α3 στις 18.30),

12ο Δημ. Σχ. Νίκαιας (Α1 στις 19.00, Α2 στις 19.30),

36ο Δημ. Σχ. Πειραιά (Α στις 20.00)

Τρίτη 8/6/21

9ο Δημ. Σχ. Κερατσινίου (Α1 στις 17.30, Α2 στις 18.00),

2ο Δημ. Σχ. Ν. Φαλήρου (Α1 στις 18.30, Α2 στις 19.00),

35ο Δημ. Σχ. Πειραιά (Α1 στις 19.30, Α2 στις 20.00)

Τετάρτη 9/6/21

Ράλλεια Πειραμ. Δημ. Σχ. Πειραιά (Α1 στις 17.30, Α2 στις 18.00, τριθέσιο στις 18.30, μονοθέσιο στις 19.00)

Οι εκπαιδευτικοί που προσκαλούνται κάθε φορά στην τηλε-συνάντηση θα εισέλθουν πατώντας στον σύνδεσμο:

https://minedu-primary2.webex.com/meet/achmandrik

Οι παραπάνω προκαθορισμένες τηλεσυναντήσεις έχουν υποστηρικτικό, συμβουλευτικό και ανατροφοδοτικό χαρακτήρα. Τυπικά, δεν είναι υποχρεωτικές για τους εκπαιδευτικούς. Όσοι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται για οποιονδήποτε λόγο να συνδεθούν κατά τις παραπάνω προκαθορισμένες μέρες και ώρες, μπορούν να ενημερώσουν τον ΣΕΕ παιδαγωγικής ευθύνης μέσω mail, ώστε να κανονιστεί εναλλακτικά μια τηλεφωνική συνομιλία σε μέρα και ώρα που διευκολύνονται.

Πρόσφατα Άρθρα

10+1 Νέα Προγράμματα Εργαστηρίων Δεξιοτήτων για τη...
25 Σεπ 2022 19:11 - Κυριακή Μέλλιου

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρ [ ... ]

Πρόσκληση Διευθυντών/ντριών και Προϊσταμένων σε Δι...
24 Σεπ 2022 19:58 - Καλαματιανού Μαρία

Ενόψει της αρχής της νέας σχολικής χρονιάς, η Συντονίσ [ ... ]

Πρόσκληση Διευθυντών/Διευθυντριών σε συνάντηση εργ...
24 Σεπ 2022 19:46 - Καλαματιανού Μαρία

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο οι Συντονιστές Εκ [ ... ]

Πρόσκληση Διευθυντών/ντριών σε συνάντηση συνεργασ...
24 Σεπ 2022 19:33 - Καλαματιανού Μαρία

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, Φωτεινή Εγγλέ [ ... ]

Πρόσκληση Διευθυντών/ντριών σε διαδικτυακή συνάντη...
24 Σεπ 2022 19:18 - Καλαματιανού Μαρία

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, Μαντζαρίδου Α [ ... ]

Άλλα Άρθρα