• minedu logo transp new

    Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής έχει την έδρα της στην Αθήνα, Αναστασίου Τσόχα 15-17 και είναι αρμόδια για θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αττικής. Έχει υπό την εποπτεία της 3.564 σχολικές μονάδες και ειδικότερα 2.548 σχολεία πρωτοβάθμιας και 1.016 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

    Από την 1η Απρίλιου του 2019, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής είναι ο Δρ. Κόσυβας Γεώργιος, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ03 (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3).

Π

Δ

Ε

 

Α

τ

τ

ι

κ

ή

ς

Phonebook-icon32x32  maps-icon32x32  rss-icon48x48

Γραμμή Βοηθείας

help line

safe line

SaferInternet4Kidslogo

sos-line

S

@

f

e

r

 

I

n

t

e

r

n

e

t

Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019 14:56

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Την πλήρωση θέσεων μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής με τριετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί μετά την επιλογή τους και καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά για την πλήρωση των θέσεων αυτών ως εξής:

 

 

Ι. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Α/Α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ

Β/ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Κ.Ε.Α. ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Αθήνας Εννέα (9) θέσεις
2 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Αμαρουσίου Εννέα (9) θέσεις
3 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Πάρκου Αντώνη Τρίτση Εννέα (9) θέσεις
4 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Αργυρούπολης Εννέα (9) θέσεις
5 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Λαυρίου Εννέα (9) θέσεις
6 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ελευσίνας Επτά (7) θέσεις
7 ΠΕΙΡΑΙΑ Δραπετσώνας Εννέα (9) θέσεις

           ΙΙ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει την Πέμπτη 23-5-2019 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 5-6-2019 και ώρα 15.00.

ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Μέλη των Π.Ο. των Κ.Ε.Α. επιλέγονται εκπαιδευτικοί με διδακτική υπηρεσία επτά (7) τουλάχιστον ετών στην πρωτοβάθμια ή/και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

2. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των μελών των Π.Ο. των Κ.Ε.Α. μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τα Κ.Ε.Α. μιας μόνο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

ΙV. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΚΩΛΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσοι εκπαιδευτικοί κατέχουν θέση στελέχους της εκπαίδευσης, όσοι τελούν σε εκπαιδευτική άδεια, καθώς και όσοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας.

2. Τα προσόντα και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Οι ιδιότητες της προηγούμενης παραγράφου δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

V. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως μελών των Π.Ο. των Κ.Ε.Α. στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου έχουν οργανική θέση. Με την αίτηση υποψηφιότητας δηλώνεται η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για τις θέσεις της οποίας ο υποψήφιος εκδηλώνει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής.

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση σε Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας στο Κ.Ε.Σ.Υ. της οργανικής τους θέσης το οποίο τις διαβιβάζει στην αντίστοιχη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

2. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα. Ο ως άνω φάκελος περιλαμβάνει:

α) Βιογραφικό σημείωμα.

β) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και επιμόρφωσης.

γ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

δ) Αποδεικτικά συγγραφικού έργου και εισηγήσεων σε συνέδρια, τα οποία υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή (CD ή άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης). Για κάθε βιβλίο αναφέρεται αντίστοιχα στο βιογραφικό σημείωμα ο Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Βιβλίου (ISBN). Αντίτυπα του συγγραφικού έργου δεν υποβάλλονται.

ε) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό-επιμορφωτικό έργο, τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και στη διοικητική και διδακτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

στ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση της κρίσης των αρμόδιων συμβουλίων περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής του.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (75 Α΄) με την οποία βεβαιώνεται:

αα) ότι ο υποψήφιος δεν κατέχει θέση στελέχους της εκπαίδευσης, δεν τελεί σε εκπαιδευτική άδεια και δεν επίκειται η υποχρεωτική αποχώρησή του από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας,

ββ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών.

           Προκειμένου να αποδειχτεί η συνάφεια διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου με το γνωστικό αντικείμενο της αειφορίας, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. περίληψη διδακτορικής διατριβής, βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας κ.λ.π.)

Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) / Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) και να υποβάλλονται μαζί με την αντίστοιχη αναγνώριση.

Ξενόγλωσσοι τίτλοι, βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο και να υποβάλλονται μαζί με την αντίστοιχη μετάφραση.

Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Τα κατατεθειμένα δικαιολογητικά πρέπει να είναι αριθμημένα.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

 

3. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ανάλογα με την υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις υποψηφιότητας, εκδίδουν πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο διατυπώνουν τυχόν παρατηρήσεις σε περίπτωση που διαπιστώνονται διαφορές μεταξύ των δηλούμενων στοιχείων της αίτησης και των στοιχείων που τηρεί η υπηρεσία. Το ως άνω πιστοποιητικό διαβιβάζεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής, μαζί με την αίτηση και το φάκελο υποψηφιότητας.

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, να ενημερώσουν την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) [mail@attik.pde.sch.gr], σχετικά με τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν παραλάβει. Επίσης, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Αττικής παρακαλούνται να διαβιβάσουν τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί σε αυτές το αργότερο έως τις 7-6-2019, ενώ ο Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Περιφερειακές Διευθύνσεις της υπόλοιπης χώρας το αργότερο έως τις 10-06-2019.

Οι αιτήσεις και οι φάκελοι υποψηφιότητας, μαζί με το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, τίθενται υπόψη των αρμόδιων συμβουλίων και διατηρούνται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας των μελών των Π.Ο. των Κ.Ε.Α.

VI. ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται από τα οικεία Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., όπως προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 24 της Υ.Α. 77877/Δ7/17-05-2019 (ΦΕΚ 1752/Β΄/17-05-2019) και σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στο άρθρο 20 της ανωτέρω Υ.Α.

2. Τα Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., σε κοινή συνεδρίασή τους που πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, επιλέγουν τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζουν τους σχετικούς πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά, παραθέτοντας την αιτιολογία περιπτώσεων υποψηφίων που δεν γίνονται δεκτοί. Στον πίνακα των μη δεκτών δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των υποψηφίων αλλά ο αριθμός μητρώου του εκπαιδευτικού, καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης υποψηφιότητας του. Οι πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ανάρτησή τους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) [mail@attik.pde.sch.gr].

Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, τα Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. αποφαίνονται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις και αναπροσαρμόζουν τους πίνακες. Οι πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Στη συνέχεια τα Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. καταρτίζουν προσωρινό πίνακα κατάταξης των δεκτών υποψηφίων, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περιπτώσεων α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 20 της Υ.Α. 77877/Δ7/17-05-2019 (ΦΕΚ 1752/Β΄/17-05-2019), ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά του πίνακα μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ανάρτησή του. Οι ενστάσεις υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) [mail@attik.pde.sch.gr].

Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, τα Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. αποφαίνονται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις και αναπροσαρμόζουν τον πίνακα. Ο πίνακας αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Ύστερα από την κρίση επί των ενστάσεων και την ανάρτηση του αναμορφωμένου προσωρινού πίνακα κατάταξης στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Αττικής, τα Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ορίζουν τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη. Η πρόσκληση, με τις ημερομηνίες κατά τις οποίες καλούνται οι υποψήφιοι στη συνέντευξη, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

5. Μετά το πέρας της συνέντευξης εκάστου υποψηφίου, κάθε μέλος των Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. καταγράφει αιτιολογημένα τις αξιολογικές μονάδες του υποψηφίου, όπως αυτές προκύπτουν από τη διαδικασία της συνέντευξης. Τελικές αξιολογικές μονάδες για το κριτήριο της περίπτ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 20 είναι ο μέσος όρος που προκύπτει από το άθροισμα των μονάδων όλων των παρόντων μελών των συμβουλίων.

6. Μετά το πέρας της προφορικής συνέντευξης όλων των υποψηφίων, τα Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. καταρτίζουν τον οριστικό αξιολογικό πίνακα βάσει των συνολικών αξιολογικών μονάδων του κάθε υποψηφίου. Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων στα επιμέρους κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 20 της Υ.Α. 77877/Δ7/17-05-2019 (ΦΕΚ 1752/Β΄/17-05-2019). Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού μονάδων, προηγείται στον οριστικό αξιολογικό πίνακα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στα κριτήρια κατά τη σειρά που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 20 της Υ.Α. 77877/Δ7/17-05-2019 (ΦΕΚ 1752/Β΄/17-05-2019).

7. Ο οριστικός αξιολογικός πίνακας επιλογής μελών των Π.Ο. των Κ.Ε.Α. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής επικυρώνεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, ύστερα από έλεγχο νομιμότητας. Ο τελικός αξιολογικός πίνακας, ύστερα από την επικύρωση του, αναρτάται αυθημερόν στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και ισχύει για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των επόμενων μελών των Π.Ο. των Κ.Ε.Α. της Αττικής.

8. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής, μετά την κύρωση του τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα, καλεί τους εγγεγραμμένους σε αυτόν να υποβάλουν δήλωση με τη σειρά προτίμησης για την τοποθέτηση στα Κ.Ε.Α. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την ανάρτηση του πίνακα στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής. Υποψήφιοι που δεν υποβάλλουν δήλωση προτίμησης διαγράφονται από τον πίνακα.

9. Όπου στις σχετικές διατάξεις προβλέπεται η κατάρτιση πίνακα υποψηφίων μελών των Π.Ο. των Κ.Ε.Α., ο πίνακας αυτός καταρτίζεται ενιαία για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

VII. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, αποστέλλεται σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας, μέσω των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και κοινοποιείται στη Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων ως προς το γεγονός ότι οι ανακοινώσεις που αφορούν κάθε στάδιο της παρούσας διαδικασίας θα γίνονται μέσω της ιστοσελίδας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. Συνεπώς, οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της (http://attik.pde.sch.gr).

Ο   Περιφερειακός Διευθυντής

Εκπαίδευσης Αττικής

                                                                                 κ.α.α.

                                                               Ο νόμιμος αναπληρωτής του

 

 

                                                                         Γεώργιος Κέντρος

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

1.- Υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας.

2.- Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986.